Toán lớp 6_ Tiết 45

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
115
lượt xem
26
download

Toán lớp 6_ Tiết 45

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Bài " Cộng hai số nguyên khác dấu", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 45

  1. Tiết 45 Tuần 15 Bài 5: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU A/ Mục Tiêu - HS nắm vững quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. - HS vận dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu vào bài tập. - Kỹ năng: Tính toán cẩn thận, chính xác. B/ Chuẩn Bị * GV: Sgk, Bảng phụ:Hình 46 Sgk, Bài tập Bài tập: Tính a) (-13) + (-37) b) (-35) + (-65) * HS: Sgk, Bảng nhóm C/ Tiến Trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng * Hoạt động 1: KTBC * Hoạt động 1 HS1: Muốn cộng hai số nguyên HS1: Trả lời quy tắc âm ta làm thế nào ? Sửa bài tập / bảng phụ a) (-13) + (-37) = - (13+37) = - 50 b) (-35) + (-65) = - (35 + 65) = - 100 GV nhận xét chỉnh sửa, cho điểm * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU 1/ Ví dụ GV: Gọi HS đọc ví dụ Sgk HS đọc ví dụ GV: nhiệt độ giảm 50C là tăng bao nhiêu ? GV: ta cần tính gì ? HS trả lời Cần tính (+3) + ( - 5) = ? GV: Hướng dẫn HS cộng trên HS quan sát +3 -5 trục số. -2 -1 0 1 2 3 4 -2 GV: Kết quả bằng bao nhiêu ? HS trả lời (+3) + ( - 5) = - 2 GV: Cho HS làm ?1 ?1 GV: Yêu cầu HS cộng trên trục số. GV: Cho HS thảo luận nhóm HS làm GV: Gọi HS trả lời kết quả a/ (-3) + (+3) = 0 b) (+3) + (-3) = 0 (-3) + (+3) = (+3) + (-3) GV: Cho HS thảo luận nhóm ?2 HS làm nhóm, trình bày kết ?2 GV: Gọi HS trình bày kết quà quả a) 3 + (-6) = -3 −6 − 3 = 6 – 3 = 3 Vậy 3 + (-6) < −6 − 3 b) (-2) + (+4) = 2 +4 − −2 = 4 – 2 = 2
  2. GV: Nhận xét chỉnh sửa (-2) + (+4) = +4 − −2 *Hoạt động 3 * Hoạt động 3 2/ Cộng hai số nguyên khác d ấu GV: Hai số đối nhau có tổng HS trả lời bằng bao nhiêu ? GV: Muốn cộng hai số nguyên HS phát biểu quy tắc Sgk khác dấu không đối nhau ta làm thế nào ? Quy tắc (Sgk) Ví dụ: ( -273) + 55 = - (273 – 55) = - 218 GV: Gọi 2HS sửa ?3 HS làm ?3 a) ( -38) + 27 = - (38 – 27) = - 11 b) 273 + (-123) = 273 – 123 = 150 GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 4 : Củng Cố * Hoạt động 4 GV: Cho HS sửa bài 27 Sgk HS lên bảng làm 27) SGk a) 26 + (-6) = 26 – 6 = 20 b) ( -75) + 50 = - (75 – 50) = -25 c) 80 + (-220) = - (220 -80) = - 140 GV nhận xét chỉnh sủa  DẶN DÒ: Về nhà - Học thuộc quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu đối nhau và không đối nhau. - Xem lại các ví dụ, ? , bài tập đã giải - BTVN: 28;29;30 và các bài tập Luyện tập SGK.
Đồng bộ tài khoản