Toán lớp 6_ Tiết 48

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
83
lượt xem
21
download

Toán lớp 6_ Tiết 48

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toán lớp 6_ tiết 48', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 48

  1. Tiết 48 LUYỆN TẬP Tuần 16 A/ Mục Tiêu - Củng cố quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu, số đối, giá trị tuyệt đối của số nguyên. - Củng cố các tính chất phép cộng các số nguyên. - Kĩ năng: Tính tổng nhiều số nguyên cẩn thận,chính xác. B/ Chuẩn bị * GV: Sgk, bảng phụ: BT 40 Sgk, Hình 48 Sgk * HS: Sgk, thước thẳng C/ Tiến trình HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG * Hoạt động 1: KTBC * Hoạt động 1 HS1: Sửa bài tập 39a Sgk HS1 sửa bài a/ 1+(-3)+5+(-7)+9+(-11) 39) sgk = (1+5+9)+[(-3)+(-7)+(-11)] = 15 + (-21) = -6 HS2: Sửa bài 39b sgk HS2: sửa bài b/ (-2)+4+(-6)+8+(-10)+12 = [(-2)+(-6)+(-10)]+(4+8+12) = (-18)+24 GV nhận xét, chỉnh sửa, cho điểm. =6 * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 Luyện Tập GV: Cho HS làm bài 40 sgk. HS điền kết quả 40) sgk a 3 -15 -2 0 -a -3 15 2 0 a 3 15 2 0 GV nhận xét chỉnh sửa HS sửa bài GV: Gọi HS sửa bài 41 Sgk. Củng a/ (-38) + 28 41) sgk cố quy tắc cộng hai số nguyên khác = - (38 - 28) dấu. = - 10 b/ 273 + (-123) = 273 - 123 = 150 c) 99 + (-100) + 101 = (99 + 101) + (-100) = 200 +(-100) = 100 GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 GV: Cho HS sửa bài 42 Sgk 42) sgk GV: Gọi 1HS sửa câu a HS sửa bài a/ 217 + [43 +(-217)+(-23)] = 217 + [43 + (-240)] = 217 + [- (240 - 43)] = 217 + (-197) = (217 - 197) = 20 GV nhận xét chỉnh sửa
  2. GV: Các số nguyên có giá trị tuyệt HS: những số đó là -9;-8...;8;9 đối nhỏ hơn 10 là những số nào ? HS: Dự đoán tổng các số đó là bao HS tổng các số đó là 0 nhiêu ? * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV cho HS đọc bài 43 sgk HS đọc bài 43) Sgk A C B GV: Theo đề ta cần tính gì ? HS tính khoảng cách giữa hai ca nô HS đi về hướng B GV: Với vận tốc 10km/h và 7km/h thì hai ca nô di về hướng nào? HS: Hai ca nô cách nhau: GV: Vậy chúng cách nhau bao 10 - 7 = 3 km nhiêu km ? GV: Với vận tốc 10km/h và -7km/h HS: Ca nô thứ nhất đi về hướng B ca thì hai ca nô di về hướng nào? nô thứ hai đi về hướng A. GV: Vậy chúng cách nhau bao HS chúng cách nhau 10 + 7 = 17 km. nhiêu km ? * DẶN DÒ : Về nhà + Xem lại hai quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu và khác dấu. + Xem lại các tính chất của phép cộng các số nguyên. + Xem lại các bài tập đã giải + BTVN :60;61;62;63;65;66;67 SBT Tr.61
Đồng bộ tài khoản