Toán lớp 6_ Tiết 50

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
69
lượt xem
21
download

Toán lớp 6_ Tiết 50

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toán lớp 6_ tiết 50', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 50

  1. Tiết 50 Tuần 16 A/ Mục Tiêu + Củng cố quy tắc cộng hai số nguyên, trừ hai số nguyên. + Kỹ năng: Tính toán thành thạo các phép tính. B/ Chuẩn Bị * GV: Sgk, Bảng phụ: BT 53 sgk * HS: Sgk, máy tính bỏ túi C/ Tiến trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng * Hoạt động 1: KTBC * Họat động 1 HS1: Phát biểu quy tắc trừ hai HS1 Phát biểu quy tắc số nguyên Sửa bài tập 51a/ sgk Sửa bài 51 51) Sgk a) 5 - (7 -9) = 5 - [7 + (-9)] = 5 - (-2) =5+2 =7 HS2: Phát biểu quy tắc trừ hai HS2: Phát biểu quy tắc số nguyên Sửa bài 51b sgk HS sửa bài 51 b/ (-3) - (4 - 6) = (-3) - [4 +(-6)] = (-3) - (-2) = (-3) + 2 GV: nhận xét, chỉnh sửa cho = -1 điểm * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 LUYỆN TẬP GV: Gọi 1HS đọc bài 52 sgk HS đọc đề 52) sgk GV: Làm thế nào tính tuổi HS : Tính (-212) - (-287) Tính (-212) - (-287) Acsimét ? GV: Gọi 1HS tính HS tính (-212) - (-287) = (-21) + 287 = 287 - 212 = 75 GV: vậy Ac -si - mét bao nhiêu HS: Ác - si - mét 75 tuổi tuổi ? GV : Cho HS làm bài 53 sgk 53) (Bảng phụ) Gọi HS lên bảng điền kết quả HS làm x -2 -9 3 0 y 7 -1 8 15 x-y -9 -8 -5 -15 GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 3 * Hoạt động 3
  2. Gọi HS sửa bài 54 sgk HS sửa bài 54) a/ 2 + x = 3 x=3-2 x=1 b/ x + 6 = 0 x =0-6 x = -6 c/ x + 7 =1 x =1-7 x = -6 GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV: Giới thiệu nút +/- Nút +/- chuyển dấu + thành trên máy tính “ Nút chuyển dấu HS theo dõi dấu - và ngược lại + thành dấu - và ngược lại. GV: Yêu cầu HS sửa dụng máy tính làm theo yêu cầu sgk GV: Dùng máy tính làm bài 56 HS tính 56) a/ 169 - 733 = - 564 b/ 53 - (- 478) = 531 GV kiểm tra kết quả c/ -135 - (- 1936) = 1081 * DẶN DÒ : Về nhà + Xem lại quy tắc trừ số nguyên, quy tắc cộng hai số nguyên + Xem lại cách sử dụng máy tính bỏ túi, sử dụng nút chuyển dấu cộng thành dấu trừ và ngược lại. + BTVN: 73;74;77;78;81;82;83;85 SBT Tr. 64,65
Đồng bộ tài khoản