Toán lớp 6_ Tiết 51

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
83
lượt xem
23
download

Toán lớp 6_ Tiết 51

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Bài " Quy tắc dấu ngoặc", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 51

  1. Tiết 51 Tuần 17 Bài 8: QUY TẮC DẤU NGOẶC A/ Mục Tiêu - HS nắm vững quy tắc dấu ngoặc. - HS biết thế nào là một tổng đại số, biết thay đổi các vị trí của số hạng và nhóm các số hạng khi có dấu trừ trước ngoặc. - Kỹ năng: vận dụng thành thạo quy tắc dấu ngoặc vào bài tập B/ Chuẩn bị * GV: Sgk, bảng phụ: Quy tắc. * HS: sgk, Bảng nhóm C/ Tiến Trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi Bảng * Hoạt động 1 * Hoạt động 1 1/ Quy Tắc dấu ngoặc GV: Cho HS làm ?1 HS làm ?1 a/ Số đối của 2 là -2 Số đối của -5 là 5 Số đối của 2 + (-5) = -3 là 3 b/ -2 + 5 = 3 GV: Cho HS làm ?2 HS sửa ?2 ?2 Gọi HS lên tính a/ 7 + (5 - 13) = 7 + [ 5 + (-13)] = 7 + (-8) = -1 7 + 5 + (-13) = 12 + (-13) = -1 Vậy 7 + (5 - 13) = 7 + 5 + (-13) b/ 12 - ( 4 - 6) = 12 - [ 4 + (-6)] = 12 - (-2) = 12 + 2 =14 12 - 4 + 6 =8+6 = 14 Vậy 12 - ( 4 - 6) = 12 - 4 + 6 GV: Có nhận xét gì về dấu của các số hạng trong ngoặc khi ta HS trả lời quy tắc bỏ dấu ngoặc ? GV: Đi đến quy tắc Sgk * Quy tắc (bảng phụ) * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 Ví dụ: Tính nhanh GV: Cho ví dụ yêu cầu HS bỏ HS làm 324 + [112 -(112 + 324)] ngoặc rồi tính 324 + [112 -(112 + 324)] = 324 + [112 - 112 - 324] = 324 + (- 324) =0 GV: Cho HS làm ?3 HS làm ?3 ?3 GV: Gọi 2HS lên bảng sửa a/ (768 - 39) - 768 = 768 - 39 - 768 = 768 + (-39) + (-768) = 768 + (-768) + (-39) = -39
  2. b/ (-1579) - (121- 1579) = (-1579) - 121 + 1579 = (-1579) + 1579 - 121 = - 121 GV: Nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 2/ Tổng đại số GV: Giới thiệu về tổng đại số HS lắng nghe + Một dãy các phép tính cộng ,trừ các số nguyên gọi là một tổng đại số. GV:Giới thiệu cách viết gọn của HS theo dõi Ví dụ tổng đại số 5 + (-3) - (-6) - (+7) = 5 +(-3) + (+6) + (-7) =5-3+6-7 GV: Gọi HS đọc kết luận sgk HS đọc kết luận Kết luận ( Sgk) GV: Nhấn mạnh lại kết luận HS lắng nghe sgk * Chú ý (sgk) * Hoạt động 4: Củng cố * Hoạt động 4 GV: Cho HS làm nhóm bài 57 57) Sgk Sgk Tổ 1: Câu a Tổ 2: Câu b Tổ 3 : Câu c Tổ 4: Câu d Gọi đại diện 4 nhóm trình bày HS trình bày kết quả a/ (-17) + 5 + 8 + 17 = (-17) + 17 + 5 + 8 = 13 b/ 30 + 12 +(-20) + (-12) = 30 + (-20) + 12 + (-12) = 10 c/ (-4) + (-440) + (-6) + 440 = (-4) + (-6) + (-440) + 440 = - 10 d/ (-5) + (-10) + 16 + (-1) = (-5) + (-10) + (-1) + 16 = -16 + 16 =0 GV nhận xét chỉnh sửa chung các nhóm. * DẶN DÒ: Về Nhà + Xem lại và học thuộc quy tắc dấu ngoặc + Xem lại hai kết luận trong một tổng đại số. + BTVN : 58;59;60 Sgk ; 89;90;91;92;93 SBT Tr. 65
Đồng bộ tài khoản