Toán lớp 6_ Tiết 54

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
107
lượt xem
35
download

Toán lớp 6_ Tiết 54

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Bài " Ôn thi HKI (tt)", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 54

  1. Tiết 54 Tuần 17 ÔN TẬP HKI (tt) A/ MỤC TIÊU - Củng cố các kiến thức: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên, quy tắc cộng số nguyên,quy tắc trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc, tính chất phép cộng các số nguyên. - Củng cố kiến thức: Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, trung điểm của đoạn thẳng. - HS Vận dụng thành thạo các quy tắc cộng ,trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc vào các bài toán thực hiện phép tính, tính nhanh.tính độ dài các đoạn thẳng - Kỹ năng: Vẽ hình chính xác, cẩn thận trong tính toán B/ CHUẨN BỊ * GV: Sgk,thước thẳng, đề cương ôn tập,Bảng phụ * HS: Sgk,thước thẳn, đề cương ôn tập C/ TIẾN TRÌNH Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi Bảng * Hoạt động 1 * Hoạt động 1 GV: Nhắc lại giá trị tuyệt đối của số HS lắng nghe nguyên a. GV:Cho HS sửa bài 12 a,b,c,d/ Đề HS làm bài Bài 12 (ĐC) cương a/ −8 − −4 a/ =8-4=4 b/ −7 . −3 b/ = 7 . 3 = 21 c/ 18 : 6 c/ = 18 : 6 = 3 d/ d/ 153 + −53 = 153 + 53 = 206 GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 GV: Nhắc lại các quy tắc cộng số HS : lắng nghe nguyên. Bài 13 (ĐC) GV: Cho HS làm bài 13 c,d,e,f/ Đề HS lên bảng làm cương . c/ (-35) + (-9) = - (35 + 9) = - 44 d/ (-5) + (-248) = - (5 + 248) = - 253 e/ 26 + (-6) = 26 - 6 = 20 f/ (-75) + 50 = - (75 - 50) GV nhận xét chỉnh sửa = - 25 * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 GV: Nhắc lại quy tắc trừ hai số HS lắng nghe nguyên. Bài 14 (ĐC) GV:Cho HS làm bài 14 a,c,g/ Đề HS lên bảng làm cương a/ 126 + (-20) + 2004 + (-106) = 126 + 2004 + (-20) + (-106) = 2130 + (-126) = 2130 - 126 = 2004 c/ 217 + [43 + (-217) + (-23)] = 217 + [ 20 + (-217)]
  2. = [217 + (-217)] + 20 = 20 g/ 53 - (-478) = 53 + 478 = 531 GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV: Nhắc lại quy tắc dấu ngoặc Bài 17 (ĐC) GV: Gọi HS sửa bài 17 / Đề cương HS lên bảng làm a/ (27 + 65) + (346 - 27 - 65) = 27 + 65 + 346 - 27 - 65 = 27 - 27 + 65 - 65 + 346 = 346 b/ (42 - 69 + 17) - (42 + 17) = 42 - 69 + 17 - 42 - 17 = 42 - 42 + 17 - 17 - 69 = - 69 GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 5: Hình học * Hoạt động 5 Bài tập HH GV: Gọi 3 HS vẽ hình bài 1 / đề Bài 1 (ĐC) cương HS1: vẽ đường thẳng xy và uv cắt nhau HS2: vẽ OA = 3cm, OC = 3cm HS: thay nhau lên vẽ hình theo HS3: Vẽ OB = 2m , OD = 2.OC yêu cầu đề bài D v x A O C u B y GV chỉnh sửa cách vẽ hình HS HS vẽ hình Bài 4 (ĐC) GV: Cho HS sửa bài 4/ đề cương M I N HS: cần tính NI GV: Muốn so sánh MI và NI ta cần tính gì ? HS tính a/ I nằm giữa M và N Gọi HS tính NI MI + IN = MN NI = MN - MI NI = 6 - 3 NI = 3cm HS: I là trung điểm MN vì GV: I có là trung điểm của MN không MI + IN = MN và MI = NI ? Vì sao? * Dặn Dò: Về nhà - Xem lại các quy tắc cộng ,trừ số nguyên , quy tắc dấu ngoặc, tính chất của phép cộng các số nguyên. Xem lại các bài tập: Thực hiện phép tính, tìm x, vẽ hình theo yêu cầu, tính độ dài đoạn thẳng. - Làm các bài tập còn lại trong đề cương và các bài tập tương tự trong Sgk, SBT
Đồng bộ tài khoản