TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 15 (tt)

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
96
lượt xem
4
download

TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 15 (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng thực hành các phép chia có liên quan đến số thập phân. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh thực hành phép chia nhanh, chính xác, khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 15 (tt)

  1. TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng thực hành các phép chia có liên quan đến số thập phân. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh thực hành phép chia nhanh, chính xác, khoa học. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu, bảng phụ. + HS: Vở bài tập, bảng con, SGK. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ:
  2. - Học sinh sửa bài 1a, 2, 3/ - Học sinh sửa bài. 72 (SGK). - Lớp nhận xét. 1’ - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 30’ 3. Giới thiệu bài mới: Hoạt động cá nhân, lớp. Luyện tập chung. 25’ 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh kĩ năng thực hành các phép chia có liên quan đến số thập phân. Phương pháp: Đàm thoại, - Học sinh đọc đề bài – Cả thực hành, động não. lớp đọc thầm.  Bài 1: - Học sinh làm bài. - Giáo viên lưu ý học sinh - Học sinh sửa bài. từng dạng chia và nhắc lại - Cả lớp nhận xét. phép chia. Số thập phân chia số thập
  3. phân - Học sinh đọc đề. Số thập phân chia số tự - Học sinh làm bài. nhiên - Học sinh sửa bài. Số tự nhiên chia số thập - Lớp nhận xét. phân Số tự nhiên chia số tự nhiên - Học sinh đọc đề bài – học sinh tóm tắt.  Bài 2: 1 giờ : 0,5 lít - Giáo viên yêu cầu học ? giờ : 120 lít sinh nhắc lại thứ tự thực hiện tính trong biểu thức. - Học sinh làm bài. Lưu ý thứ tự thực hiện - Cả lớp nhận xét. trong biểu thức. - Học sinh đọc đề. - Học sinh làm bài  Bài 3: - Học sinh sửa bài. - Giáo viên chốt dạng - Lớp nhận xét. 4’ toán.
  4. Hoạt động nhóm đôi. - Thi đua giải bài tập nhanh. 1’ 3 : 4  100 : 100  Bài 4: 1 : 2  100 : 100 - Giáo viên chốt cách tìm SBT, Số hạng , thừa số chưa biết  Hoạt động 2: Củng cố Phương pháp: Đàm thoại, thực hành. - Học sinh nhắc lại phương pháp chia các dạng đã học. 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà 4 / 73 .
  5. - Dặn học sinh xem trước bài ở nhà. - Chuẩn bị: “Tỉ số phần trăm”. - Nhận xét tiết học.
Đồng bộ tài khoản