TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 19

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
281
lượt xem
12
download

TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố kỹ năng tính diện tích hình tam giác, hình thang . 2. Kĩ năng: - Củng cố về giải toán liên quan đến diện tích và ti số phần trăm. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu. -Giáo dục học sinh yêu thích môn học. + HS: VBT. III. Các hoạt động: T G 1’ 4’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Luyện tập. HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát -Học sinh sửa bài: 1, 2. -Giáo viên nhận xét và cho 1’ điểm. 3....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 19

  1. TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố kỹ năng tính diện tích hình tam giác, hình thang . 2. Kĩ năng: - Củng cố về giải toán liên quan đến diện tích và ti số phần trăm. 3. Thái độ: -Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu. + HS: VBT. III. Các hoạt động: T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC G GIÁO VIÊN SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Luyện tập.
  2. -Học sinh sửa bài: 1, 2. -Giáo viên nhận xét và cho - Lớp nhận xét. 1’ điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập chung. 30’ 4. Phát triển các hoạt Hoạt động cá nhân, lớp. động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh củng cố kỹ năng tính diện tích hình tam giác vuông , hình thang . Mục tiêu : Giúp HS củng cố kỹ năng tính diện tích hình tam giác vuông , hình thang - HS nhắc lại công thức . Phương pháp: Thực hành, đàm thoại, động não. - Học sinh đọc đề. - Học sinh làm bài.  Bài 1:
  3. - Giáo viên cho học sinh ôn Diện tích hình tam giác lại công thức tính diện tích vuông là: hình tam giác 3 x4 : 2 = 6 ( cm2) - Lưu ý : Trong tam giác Diện tích hình tam giác vuông thì một cạnh của vuông là: hình chính là chiều cao 2,5 x 1,6 : 2 = 2 (m2) Diện tích hình tam giác - Giáo viên đánh giá bài vuông là: làm của HS . 2 x1 :2= 1 (dm2) 5 6 30 - Học sinh đổi tập, sửa bài – Cả lớp nhận xét. - Học sinh đọc đề - HS nêu lại cách tính S HTh  Bài 2: và S HTG - Giáo viên lưu ý HS vận - HS so sánh diện tích của 2 dụng công thức tính diện hình . tích hình thang trong tình - Học sinh sửa bài – Cả lớp
  4. huống có yêu cầu phân tích nhận xét. hình vẽ tổng hợp ( Trong Diện tích hình thang ABED tam giác BEC yêu cầu HS là: vẽ chiều cao để từ đó suy ra (2,5 + 1,6) x 1,2 :2 = 2,46 diện tích BEC ) (dm2 ) Diện tích hình tam giác BEC là: 1,3 x 1,2 :2 =0,78 (dm2) Diện tích HT lớn hơn diện tích HTG là: 2,46 – 0,78 = 1,68 (dm2)  Hoạt động 2: Hướng Đ áp số : 1,68 dm2 dẫn học sinh củng cố về Hoạt động cá nhân giải toán liên quan đến diện tích và tỷ số phần trăm. Mục tiêu : Giúp HS củng cố về giải toán liên quan đến diện tích và tỷ số phần
  5. trăm. Phương pháp: Thực hành, đàm thoại.  Bài 3: - GV gợi ý HS tìm : - HS đọc đề bài và tóm tắt + Diện tích mảnh vườn - HS nêu cách giải + Diện tích trồng đu đủ - HS lên bảng sửa bài + Số cây đu đủ trồng Diện tích mảnh vườn là: + Diện tích trồng chuối (70 + 50) x 40 :2 = 2400 ( + Số cây chuối trồng m2) + So sánh số cây chuối và Diện tích trồng đu đủ là: cây đu đủ 2400 x 30 : 100 = 720 (m2) Số cây đu đủ trồng là: 720 : 1,5 = 480 ( cây ) Diện tích trồng chuối là: 2400 x 25 :100 = 600(m2) Số cây chuối trồng là:
  6. 600 :1 = 600 (cây) số cây chuối trồng nhiều hơn cây đu đủ là: 600 – 480 = 120(cây) Đáp số :a) 480 ( cây ) b) 120(cây - Cả lớp làm vở và nhận xét 1’  Hoạt động 3: Củng cố. Hoạt động cá nhân, lớp Phương pháp: Đàm thoại. - Học sinh nêu lại cách tìm - HS nhắc lại công thức và diện tích hình tam giác , làm bài thi đua . hình thang , tỉ số % 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài 2/ 95 - Dặn học sinh chuẩn bị bài ở nhà. - Chuẩn bị: “Hình tròn , đường tròn “
  7. - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản