TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 19

Chia sẻ: muchapgung

TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố kỹ năng tính diện tích hình tam giác, hình thang . 2. Kĩ năng: - Củng cố về giải toán liên quan đến diện tích và ti số phần trăm. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu. -Giáo dục học sinh yêu thích môn học. + HS: VBT. III. Các hoạt động: T G 1’ 4’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Luyện tập. HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát -Học sinh sửa bài: 1, 2. -Giáo viên nhận xét và cho 1’ điểm. 3....

Nội dung Text: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 19

TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Củng cố kỹ năng tính diện tích hình tam
giác, hình thang .

2. Kĩ năng: - Củng cố về giải toán liên quan đến diện
tích và ti số phần trăm.

3. Thái độ: -Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Phấn màu.

+ HS: VBT.

III. Các hoạt động:T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
G GIÁO VIÊN SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát

4’ 2. Bài cũ: Luyện tập.
-Học sinh sửa bài: 1, 2.

-Giáo viên nhận xét và cho - Lớp nhận xét.

1’ điểm.

3. Giới thiệu bài mới:
Luyện tập chung.
30’
4. Phát triển các hoạt
Hoạt động cá nhân, lớp.
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh củng cố kỹ
năng tính diện tích hình
tam giác vuông , hình thang
.

Mục tiêu : Giúp HS củng
cố kỹ năng tính diện tích
hình tam giác vuông , hình
thang
- HS nhắc lại công thức .
Phương pháp: Thực hành,
đàm thoại, động não. - Học sinh đọc đề.

- Học sinh làm bài.
 Bài 1:
- Giáo viên cho học sinh ôn Diện tích hình tam giác
lại công thức tính diện tích vuông là:
hình tam giác 3 x4 : 2 = 6 ( cm2)
- Lưu ý : Trong tam giác Diện tích hình tam giác
vuông thì một cạnh của vuông là:
hình chính là chiều cao
2,5 x 1,6 : 2 = 2 (m2)

Diện tích hình tam giác
- Giáo viên đánh giá bài vuông là:
làm của HS . 2
x1 :2= 1
(dm2)
5 6 30

- Học sinh đổi tập, sửa bài –
Cả lớp nhận xét.- Học sinh đọc đề

- HS nêu lại cách tính S HTh
 Bài 2: và S HTG
- Giáo viên lưu ý HS vận - HS so sánh diện tích của 2
dụng công thức tính diện
hình .
tích hình thang trong tình
- Học sinh sửa bài – Cả lớp
huống có yêu cầu phân tích nhận xét.
hình vẽ tổng hợp ( Trong Diện tích hình thang ABED
tam giác BEC yêu cầu HS là:
vẽ chiều cao để từ đó suy ra
(2,5 + 1,6) x 1,2 :2 = 2,46
diện tích BEC )
(dm2 )Diện tích hình tam giác
BEC là:

1,3 x 1,2 :2 =0,78 (dm2)

Diện tích HT lớn hơn diện
tích HTG là:

2,46 – 0,78 = 1,68 (dm2)

 Hoạt động 2: Hướng Đ áp số : 1,68 dm2
dẫn học sinh củng cố về Hoạt động cá nhân
giải toán liên quan đến diện
tích và tỷ số phần trăm.

Mục tiêu : Giúp HS củng
cố về giải toán liên quan
đến diện tích và tỷ số phần
trăm.

Phương pháp: Thực hành,
đàm thoại.

 Bài 3:

- GV gợi ý HS tìm : - HS đọc đề bài và tóm tắt
+ Diện tích mảnh vườn - HS nêu cách giải
+ Diện tích trồng đu đủ - HS lên bảng sửa bài
+ Số cây đu đủ trồng Diện tích mảnh vườn là:
+ Diện tích trồng chuối (70 + 50) x 40 :2 = 2400 (
+ Số cây chuối trồng m2)

+ So sánh số cây chuối và Diện tích trồng đu đủ là:
cây đu đủ 2400 x 30 : 100 = 720 (m2)

Số cây đu đủ trồng là:

720 : 1,5 = 480 ( cây )

Diện tích trồng chuối là:

2400 x 25 :100 = 600(m2)

Số cây chuối trồng là:
600 :1 = 600 (cây)

số cây chuối trồng nhiều
hơn cây đu đủ là:

600 – 480 = 120(cây)

Đáp số :a) 480 ( cây )

b) 120(cây

- Cả lớp làm vở và nhận xét

1’  Hoạt động 3: Củng cố. Hoạt động cá nhân, lớp

Phương pháp: Đàm thoại.

- Học sinh nêu lại cách tìm - HS nhắc lại công thức và

diện tích hình tam giác , làm bài thi đua .

hình thang , tỉ số %

5. Tổng kết - dặn dò:

- Làm bài 2/ 95

- Dặn học sinh chuẩn bị bài
ở nhà.

- Chuẩn bị: “Hình tròn ,
đường tròn “
- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản