TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 19

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
248
lượt xem
6
download

TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố kỹ năng tính diện tích hình tam giác, hình thang . 2. Kĩ năng: - Củng cố về giải toán liên quan đến diện tích và ti số phần trăm. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu. -Giáo dục học sinh yêu thích môn học. + HS: VBT. III. Các hoạt động: T G 1’ 4’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Luyện tập. HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát -Học sinh sửa bài: 1, 2. -Giáo viên nhận xét và cho 1’ điểm. 3....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 19

  1. TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố kỹ năng tính diện tích hình tam giác, hình thang . 2. Kĩ năng: - Củng cố về giải toán liên quan đến diện tích và ti số phần trăm. 3. Thái độ: -Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu. + HS: VBT. III. Các hoạt động: T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC G GIÁO VIÊN SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Luyện tập.
  2. -Học sinh sửa bài: 1, 2. -Giáo viên nhận xét và cho - Lớp nhận xét. 1’ điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập chung. 30’ 4. Phát triển các hoạt Hoạt động cá nhân, lớp. động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh củng cố kỹ năng tính diện tích hình tam giác vuông , hình thang . Mục tiêu : Giúp HS củng cố kỹ năng tính diện tích hình tam giác vuông , hình thang - HS nhắc lại công thức . Phương pháp: Thực hành, đàm thoại, động não. - Học sinh đọc đề. - Học sinh làm bài.  Bài 1:
  3. - Giáo viên cho học sinh ôn Diện tích hình tam giác lại công thức tính diện tích vuông là: hình tam giác 3 x4 : 2 = 6 ( cm2) - Lưu ý : Trong tam giác Diện tích hình tam giác vuông thì một cạnh của vuông là: hình chính là chiều cao 2,5 x 1,6 : 2 = 2 (m2) Diện tích hình tam giác - Giáo viên đánh giá bài vuông là: làm của HS . 2 x1 :2= 1 (dm2) 5 6 30 - Học sinh đổi tập, sửa bài – Cả lớp nhận xét. - Học sinh đọc đề - HS nêu lại cách tính S HTh  Bài 2: và S HTG - Giáo viên lưu ý HS vận - HS so sánh diện tích của 2 dụng công thức tính diện hình . tích hình thang trong tình - Học sinh sửa bài – Cả lớp
  4. huống có yêu cầu phân tích nhận xét. hình vẽ tổng hợp ( Trong Diện tích hình thang ABED tam giác BEC yêu cầu HS là: vẽ chiều cao để từ đó suy ra (2,5 + 1,6) x 1,2 :2 = 2,46 diện tích BEC ) (dm2 ) Diện tích hình tam giác BEC là: 1,3 x 1,2 :2 =0,78 (dm2) Diện tích HT lớn hơn diện tích HTG là: 2,46 – 0,78 = 1,68 (dm2)  Hoạt động 2: Hướng Đ áp số : 1,68 dm2 dẫn học sinh củng cố về Hoạt động cá nhân giải toán liên quan đến diện tích và tỷ số phần trăm. Mục tiêu : Giúp HS củng cố về giải toán liên quan đến diện tích và tỷ số phần
  5. trăm. Phương pháp: Thực hành, đàm thoại.  Bài 3: - GV gợi ý HS tìm : - HS đọc đề bài và tóm tắt + Diện tích mảnh vườn - HS nêu cách giải + Diện tích trồng đu đủ - HS lên bảng sửa bài + Số cây đu đủ trồng Diện tích mảnh vườn là: + Diện tích trồng chuối (70 + 50) x 40 :2 = 2400 ( + Số cây chuối trồng m2) + So sánh số cây chuối và Diện tích trồng đu đủ là: cây đu đủ 2400 x 30 : 100 = 720 (m2) Số cây đu đủ trồng là: 720 : 1,5 = 480 ( cây ) Diện tích trồng chuối là: 2400 x 25 :100 = 600(m2) Số cây chuối trồng là:
  6. 600 :1 = 600 (cây) số cây chuối trồng nhiều hơn cây đu đủ là: 600 – 480 = 120(cây) Đáp số :a) 480 ( cây ) b) 120(cây - Cả lớp làm vở và nhận xét 1’  Hoạt động 3: Củng cố. Hoạt động cá nhân, lớp Phương pháp: Đàm thoại. - Học sinh nêu lại cách tìm - HS nhắc lại công thức và diện tích hình tam giác , làm bài thi đua . hình thang , tỉ số % 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài 2/ 95 - Dặn học sinh chuẩn bị bài ở nhà. - Chuẩn bị: “Hình tròn , đường tròn “
  7. - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản