TOÁN LUYỆN TẬP tuần 15

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
3
download

TOÁN LUYỆN TẬP tuần 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Củng cố quy tắc và rèn kĩ năng thực hiện phép chia số thập phân cho một số thập phân. 2. Kĩ năng: xác, khoa học. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận - Rèn học sinh thực hành chia nhanh, chính dụng điều đã học vào cuộc sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOÁN LUYỆN TẬP tuần 15

  1. TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố quy tắc và rèn kĩ năng thực hiện phép chia số thập phân cho một số thập phân. 2. Kĩ năng: - Rèn học sinh thực hành chia nhanh, chính xác, khoa học. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống. II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu, bảng phụ. + HS: Vở bài tập, SGK, bảng con. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát
  2. 4’ 2. Bài cũ: - Học sinh sửa bài nhà . - Giáo viên nhận xét và - Lớp nhận xét. 1’ cho điểm. 30’ 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập. Hoạt động cá nhân, lớp. 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh củng cố và thực hành thành thạo phép chia một số thập phân cho một số thập phân. - Học sinh đọc đề. Phương pháp: Đàm - Học sinh làm bài. thoại, thực hành, động - Học sinh sửa bài. não. - Học sinh nêu lại cách * Bài 1 làm. - Học sinh nhắc lại
  3. phương pháp chia. - Học sinh đọc đề. - Giáo viên theo dõi từng - Học sinh làm bài. bài – sửa chữa cho học - Học sinh sửa bài. sinh. - Học sinh nêu lại cách * Bài 2: làm. - Học sinh nhắc lại quy tắc tìm thành phần chưa biết. Học sinh đọc đề 3 – Phân - Giáo viên chốt lại dạng tích đề – Tóm tắt bài tìm thành phần chưa 5,2 lít : 3,952 kg biết của phép tính. ? lít : 5,32 kg * Bài 3: - Học sinh làm bài – Học - Giáo viên có thể chia sinh lên bảng làm bài. nhóm đôi. - Học sinh sửa bài. - Giáo viên yêu cầu học sinh. - Cả lớp nhận xét. - Đọc đề. Hoạt động cá nhân. - Tóm tắt đề. (thi đua giải nhanh)
  4. - Phân tích đề. - Tìm cách giải. - Tìm x biết : 1’ (x + 3,86) × 6 = 24,36.  Hoạt động 2: Củng cố. Phương pháp: Đàm thoại, thực hành. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại phương pháp chia một số thập phân cho một số thập phân. 5. Tổng kết - dặn dò: - Học sinh làm bài 2 , 4 / 72. - Chuẩn bị: “Luyện tập chung”. - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản