TOÁN NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Học sinh nắm được quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân. 2. Kĩ năng: - Bước đầu nắm được tính chất giao hoán của phép nhân 2 STP 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống.

Nội dung Text: TOÁN NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

TOÁN

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ
THẬP PHÂN


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học sinh nắm được quy tắc nhân một số
thập phân với một số thập phân.

2. Kĩ năng: - Bước đầu nắm được tính chất giao hoán của
phép nhân 2 STP

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận
dụng điều đã học vào cuộc sống.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bảng hình thành ghi nhớ, phấn màu.

+ HS: Vở bài tập.

III. Các hoạt động:

TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH
1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Luyện tập

- Giáo viên nhận xét và
cho điểm. - Lớp nhận xét.
1’ 3. Giới thiệu bài mới:
Nhân một số thập với một
số thập phân.
30’
4. Phát triển các hoạt
Hoạt động cá nhân.
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh nắm được
quy tắc nhân một số thập
phân với một số thập
phân.

Phương pháp: Đàm
thoại, thực hành, động
- Học sinh đọc đề – Tóm
não.
tắt.
 Bài 1: - Học sinh thực hiện tính

- Giáo viên nêu ví dụ: Cái dưới dạng số thập phân.
sân hình chữ nhật có 6,4 m = 64 dm
chiều dài 6,4 m ; chiều 4,8 m = 48 dm
rộng là 4,8 m. Tính diện
64  48 = 3 072dm2
tích cái sân?
Đổi ra mét vuông.

3 072 dm2 = 30,72 m2
• Có thể tính số đo chiều
Vậy: 6,4  4,28 = 30,72
dài và chiều rộng bằng
m2
dm.
- Học sinh nhận xét đặc
điểm của hai thừa số.

- Nhận xét phần thập phân
của tích chung.

- Nhận xét cách nhân –
đếm – tách.

- Học sinh thực hiện.

- 1 học sinh sửa bài trên
• Giáo viên nêu ví dụ 2. bảng.

4,75  1,3 - Cả lớp nhận xét.

• Giáo viên chốt lại: - Học sinh nêu cách nhân
+ Nhân như nhân số tự một số thập phân với một
nhiên. số thập phân.

+ Đếm phần thập phân cả
2 thừa số. - Học sinh lần lượt lặp lại
+ Dùng dấu phẩy tách ở ghi nhớ.
phần tích chung.

+ Dán lên bảng ghi nhớ,
gạch dưới 3 từ.

 Hoạt động 2: Hướng
Hoạt động cá nhân, lớp.
dẫn học sinh bước đầu nắm
được quy tắc nhân 2 số
thập phân. - Học sinh đọc đề.

Phương pháp: Thực hành, - Học sinh làm bài.
động não, đàm thoại. - Học sinh sửa bài.
 Bài 1: - Lớp nhận xét.
- Giáo viên yêu cầu học - Học sinh đọc đề.
sinh đọc đề. - Học sinh làm bài.
- Giáo viên yêu cầu học - Học sinh sửa bài.
sinh nêu lại phương pháp
- Lớp nhận xét.
nhân.
- Học sinh phân tích –
 Bài 2:
Tóm tắt.
- Học sinh nhắc lại tính
- Học sinh làm bài.
chất giao hoán.
- Học sinh sửa bài – Nêu
- Giáo viên chốt lại: tính
công thức tìm chu vi và
chất giao hoán.
diện tích hình chữ nhật.
 Bài 3:

- Giáo viên yêu cầu học
Hoạt động nhóm đôi (thi
sinh đọc đề.
đua).
- Tóm tắt đề.

- Phân tích đề, hướng giải.
- Bài tính: 3,75  0,01
- Giáo viên chốt, cách
4,756  0,001
giải.
 Hoạt động 3: Củng cố

Phương pháp: Đàm thoại,
thực hành, động não.

- Yêu cầu học sinh nhắc
lại ghi nhớ.

5. Tổng kết - dặn dò:

- Làm bài nhà: 2b, 3/ 59 .

- Giáo viên dặn học sinh
chuẩn bị bài trước ở nhà.

- Chuẩn bị: “Luyện tập”.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản