TOÁN NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Học sinh nắm được quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân. 2. Kĩ năng: - Bước đầu nắm được tính chất giao hoán của phép nhân 2 STP 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống.

Nội dung Text: TOÁN NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

 

  1. TOÁN NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh nắm được quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân. 2. Kĩ năng: - Bước đầu nắm được tính chất giao hoán của phép nhân 2 STP 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống. II. Chuẩn bị: + GV: Bảng hình thành ghi nhớ, phấn màu. + HS: Vở bài tập. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH
  2. 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Luyện tập - Giáo viên nhận xét và cho điểm. - Lớp nhận xét. 1’ 3. Giới thiệu bài mới: Nhân một số thập với một số thập phân. 30’ 4. Phát triển các hoạt Hoạt động cá nhân. động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nắm được quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân. Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động - Học sinh đọc đề – Tóm não. tắt.
  3.  Bài 1: - Học sinh thực hiện tính - Giáo viên nêu ví dụ: Cái dưới dạng số thập phân. sân hình chữ nhật có 6,4 m = 64 dm chiều dài 6,4 m ; chiều 4,8 m = 48 dm rộng là 4,8 m. Tính diện 64  48 = 3 072dm2 tích cái sân? Đổi ra mét vuông. 3 072 dm2 = 30,72 m2 • Có thể tính số đo chiều Vậy: 6,4  4,28 = 30,72 dài và chiều rộng bằng m2 dm. - Học sinh nhận xét đặc điểm của hai thừa số. - Nhận xét phần thập phân của tích chung. - Nhận xét cách nhân – đếm – tách. - Học sinh thực hiện. - 1 học sinh sửa bài trên
  4. • Giáo viên nêu ví dụ 2. bảng. 4,75  1,3 - Cả lớp nhận xét. • Giáo viên chốt lại: - Học sinh nêu cách nhân + Nhân như nhân số tự một số thập phân với một nhiên. số thập phân. + Đếm phần thập phân cả 2 thừa số. - Học sinh lần lượt lặp lại + Dùng dấu phẩy tách ở ghi nhớ. phần tích chung. + Dán lên bảng ghi nhớ, gạch dưới 3 từ.  Hoạt động 2: Hướng Hoạt động cá nhân, lớp. dẫn học sinh bước đầu nắm được quy tắc nhân 2 số thập phân. - Học sinh đọc đề. Phương pháp: Thực hành, - Học sinh làm bài. động não, đàm thoại. - Học sinh sửa bài.  Bài 1: - Lớp nhận xét.
  5. - Giáo viên yêu cầu học - Học sinh đọc đề. sinh đọc đề. - Học sinh làm bài. - Giáo viên yêu cầu học - Học sinh sửa bài. sinh nêu lại phương pháp - Lớp nhận xét. nhân. - Học sinh phân tích –  Bài 2: Tóm tắt. - Học sinh nhắc lại tính - Học sinh làm bài. chất giao hoán. - Học sinh sửa bài – Nêu - Giáo viên chốt lại: tính công thức tìm chu vi và chất giao hoán. diện tích hình chữ nhật.  Bài 3: - Giáo viên yêu cầu học Hoạt động nhóm đôi (thi sinh đọc đề. đua). - Tóm tắt đề. - Phân tích đề, hướng giải. - Bài tính: 3,75  0,01 - Giáo viên chốt, cách 4,756  0,001 giải.
  6.  Hoạt động 3: Củng cố Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não. - Yêu cầu học sinh nhắc lại ghi nhớ. 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà: 2b, 3/ 59 . - Giáo viên dặn học sinh chuẩn bị bài trước ở nhà. - Chuẩn bị: “Luyện tập”. - Nhận xét tiết học
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản