Tóan - NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
391
lượt xem
60
download

Tóan - NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Biết cách thực hiện nhân một số với một tổng, một tổng với một số. + Áp dụng nhân một số với một tổng, một tổng với một số để tính nhẩm, tính nhanh. Giời học hôm nay, các em sẽ biết cách thực hiện nhân một số với một tổng theo nhiều cách khác nhau. GV ghi đề lên bảng. GV viết lên bảng hai biểu thức: 4x(3+5)và 4x3+4x5. GV yêu cầu HS tính giá trị của hai biểu thức trên. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan - NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

  1. TOÁN NHÂN M T S V I M T T NG I /M C TIÊU: + Bi t cách th c hi n nhân m t s v i m t t ng, m t t ng v i m t s . + Áp d ng nhân m t s v i m t t ng, m t t ng v i m t s tính nh m, tính nhanh. II / CHU N B : + B ng ph . III/ HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: 2 hs lên b ng. G i 2 HS lên b ng ch a bài GV ch m m t s v . Nh n xét
  2. 2 Bài m i: Gi i h c hôm nay, các em s bi t cách th c hi n nhân m t s v i m t t ng theo nhi u cách khác nhau. GV ghi lên b ng. HS nh c l i . GV vi t lên b ng hai bi u th c: 4x(3+5)và 4x3+4x5. GV yêu c u HS tính giá tr c a hai bi u th c trên. 1 HS lên làm c l p làm b ng con. 4 x (3+5) =4 x8 = 32. 4 x3 + 4x 5= 12+20 =32 V y giá tr c a hai bi u th c trên như th nào so v i nhau? Giá tr c a hai bi u th c b ng nhau. GV nêu:V y ta có: 4x(3+5) = 4x3 +4x5. GV ch vào bi u th c 4x(3+5)và nêu: 4 là m t s .(3+5)là m t t ng.V y bi u th c4x (3+5)có d ng tích c a m t s (4) nhân v i m t t ng(3+5) GV yêu c u HS c bi u th c phía
  3. bên ph id u b ng(=). 4x3+4x5 GV nêu: Tích 4x3 chính là tích c a s th nh t trong bi u th c 4x (3+5) nhân v i m t s h ng c a t ng (3+5). Tích th hai 4x5 cũng là tích c a s th nh t trong bi u th c 4x (3+5) nhân v i s còn l i c a t ng (3+5). Như v y bi u th c 4x3+4x5 chính là t ng c a các tích gi a s th nh t trong bi u th c 4x (3+5) v i các s h ng c a t ng(3+5). GV h i: V y khi th c hi n nhân m t s v i m t t ng chúng ta có th làm th nào? GV: G i s ó là a, t ng là (b+c) hãy vi t bi u th ca nhân v i t ng(b+c). Bi u th c a x (b+c) có d ng là m t s nhân v i m t t ng, khi th c hi n tính giá tr c a bi u th c này ta còn có cách nào khác? Hãy vi t bi u th c th hi n i u ó?. + Chúng ta có th l y s ó nhân v i t ng s h ng c a t ng r i c ng GV nêu: V y ta có: ax (b+c) = a xb + các k t qu l i v i nhau.
  4. a xc HS vi t: a x (b + c) Gv yêu c u HS nêu l i quy t c m t s + HS vi t a xb + a x c. nhân v i m t t ng Luy n t p:. Baì 1: H i: Bài t p yêu c u gì? H i Chúng ta ph i tính giá tr c a các bi u th c nào?. + HS vi t và c l i công th c trên HS t làm bài. + HS nêu như ph n bài h c trong GV nh n xét SGK H i: N u a=4, b =5, c= 2 thì giá tr c a hai bi u th c a x ( b + c)và a xb + a x c luôn th nào v i nhau khi thay các ch a, b, c b ng cùng m t b s ? + Tính giá tr r i vi t vào ch tr ng. Bài 2: + Bi u th c a x(b + c) và bi u th c yêu c u gì? a xb + a x c. GV : tính giá tr c a bi u th c 1 HS lên b ng l p làm v . theo hai cách các em áp d ng quy t c m t s nhân v i m t t ng. HS t làm bài + Giá tr c a hai bi u th c luôn b ng nhau. GV: Trong hai cách trên , cách nào
  5. thu n ti n hơn? GV vi t lên b ng 3 8 x6 +3 8 x 4 HS làm theo hai cách GV: gi ng cho HS hi u cách th 2 có + Tính giá tr c a bi u th c theo hai d ng là t ng c a hai tích. Hai tích cách. này có chung m t th a s là 38 vì th ta ưa bi u th c v d ng m t s nhân v i t ng c a các th a s khác nhau c a hai tích. 1 HS lên b ng l p làm v HS làm ti p +Cách 1 thu n ti n hơn. Bài 3: H i:Giá tr c a hai bi u th c này th nào so v i nhau? + Bi u th c th nh t có d ng như th HS làm: 38x 6+38 nào? x4=228+152=380 + Bi u th c th 2 có d ng như th 38 x6 +38 x4 = 38 x (6+4) nào? = 38 x 10= 380 +Có nh n xét gì v các th a s c a các tích? Bài 4: yêu c u gì?
  6. + HS c bài m u. Hư ng d n HS tính nhanh m t s nhân v i 11. +Giá tr c a chúng b ng nhau. + GV nh n xét ghi i m. 3 C ng c , d n dò: + Có d ng là m t t ng(3+5) nhân + HS nêu l i tính ch t m t s nhân v i m t s (4) v i m t t ng, m t t ng nhân v i m t + Là t ng c a hai tích. s . Nh n xét, d n dò Áp d ng tính ch t nhân m t s v i m t t ng tính nhanh + HS làm vào v

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản