Toán ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

Chia sẻ: mucnuongsate

1. Kiến thức: - Giúp học sinh nhớ lại tính chất cơ bản của phân số. 2. Kĩ năng: - Vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, say mê học toán.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Toán ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

Toán

ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐI. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giúp học sinh nhớ lại tính chất cơ bản của phân số.

2. Kĩ năng:

- Vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy
đồng mẫu số các phân số.

3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, say mê học toán.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ

- Học sinh: Vở bài tập, bảng con, SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG Hoạt động dạy Hoạt động học

1’ 1. Khởi động: Hát

4’ 2. Bài cũ: Ôn tập: Khái
niệm về PS

- Kiểm tra lý thuyết kết - 2 học sinh
hợp làm 2 bải tập nhỏ

- Yêu cầu học sinh sửa bài - Lần lượt học sinh sửa
1,2,3,4 trang 3 bài

- Viết, đọc, nêu tử số và
mẫu số

 Giáo viên nhận xét - ghi
điểm

1’ 3. Giới thiệu bài mới:

- Hôm nay, thầy trò chúng
ta tiếp tục ôn tập tính chất
cơ bản của PS.

30’ 4. Phát triển các hoạt
động:

* Hoạt động 1: Tính chất - Hoạt động lớp
cơ bản của phân số

Phương pháp: Luyện tập, - Học sinh thực hiện chọn
thực hành số điền vào ô trống và nêu
kết quả.
Muïc tieâu: Giuùp hs naém
ñöôïc tính chaát cô baûn cuûa
phaân soá

- Hướng dẫn học sinh ôn - Học sinh nêu nhận xét ý
tập: 1 (SGK)

 Bài tập: - Học sinh thực hiện (nêu
18
1. Điền số thích hợp vào ô phân số bằng phân số 27 )
trống: và nêu cách làm. (lưu ý
5x học sinh nêu với phép
5 = = ....
 tính chia)
2. Tìm phân số bằng với - Học sinh nêu nhận xét ý
18 2 (SGK)
phân số 27

- Lần lượt học sinh nêu
toàn bộ tính chất cơ bản
của phân số.

- Giáo viên ghi bảng. - Học sinh làm bài


 Ứng dụng tính chất cơ - Học sinh nêu phân số
bản của phân số. 3
vừa rút gọn 4 (Lưu ý cách
áp dụng bằng tính chia)

 Áp dụng tính chất cơ bản
của phân số em hãy rút
90
gọn phân số sau: 120


- Tử số và mẫu số bé đi
mà phân số mới vẫn bằng
phân số đã cho.

- Yêu cầu học sinh nhận 3
- ... phân số 4 không còn
xét về tử số và mẫu số của
phân số mới. rút gọn được nữa nên gọi
là phân số tối giản.

- Hoạt động cá nhân + lớp

* Hoạt động 2: Thực hành

Phương pháp: Luyện tập,
thực hành

Muïc tieâu: Reøn hs tính
toaùn thaønh thaïo, chính
xaùc

- Yêu cầu học sinh làm ví - Học sinh làm bài - sửa
dụ 1 bài

- Trao đổi ý kiến để tìm
cách rút gọn nhanh nhất.

 Áp dụng tính chất cơ bản
của phân số em hãy quy
đồng mẫu số các phân số
2 4
sau: 5 và 7
- Quy đồng mẫu số các - ... làm cho mẫu số các
phân số là làm việc gì? phân số giống nhau.

- Nêu MSC : 35

- Nêu cách quy đồng

- Nêu kết luận ta có

14 20
- 35 và 35


- Học sinh làm ví dụ 2

- Nêu cách tìm MSC (trao
đổi ý kiến để tìm MSC bé
nhất)

- Nêu cách quy đồng

- Nêu kết luận ta có

* Hoạt động 3: Cuûng coá - Hoạt động nhóm đôi thi
đua

Phương pháp: Luyện tập,
thực hành, đàm thoại
- Yêu cầu học sinh làm bài
vào vở

 Bài 1: Rút gọn phân số - Học sinh làm bảng con

15 18 36 3 2 9
; ; ; ;
25 27 64 5 3 16


 Bài 2: Quy đồng mẫu số - Học sinh làm VBT

2 5 1 7 5 3 - 2 HS lên bảng thi đua
a) và ; b) và ; c ) và
3 8 4 12 6 8
sửa bài
16 15 3 7
và và
a) 24 24 b) 12 12 c)

20 9

24 24


 Bài 3: Tìm các PS bằng - HS giải thích vì sao nối
nhau trong các PS dưới như vậy
đây 2 12 40
 
5 30 100
2 4 12 12 20 40 4 12 20
; ; ; ; ;  
5 7 30 21 35 100 7 21 35


1’ 5. Tổng kết - dặn dò:

- Học ghi nhớ SGK
- Làm bài 1, 2, 3 (VBTT)

- Chuẩn bị: So sánh hai
phân số
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản