TOÁN SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: Giúp học sinh nhận biết: viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải số thập phân hoặc bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải số thập phân thì giá trị của số thập phân vẫn không thay đổi. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh kĩ năng nhận biết, đổi số thập phân bằng nhau nhanh, chính xác.

Nội dung Text: TOÁN SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU

TOÁN

SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp học sinh nhận biết: viết thêm chữ số 0
vào tận cùng bên phải số thập phân hoặc bỏ chữ số 0 ở tận
cùng bên phải số thập phân thì giá trị của số thập phân vẫn
không thay đổi.

2. Kĩ năng: Rèn học sinh kĩ năng nhận biết, đổi số thập
phân bằng nhau nhanh, chính xác.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

- Thầy: Phấn màu - Bảng phụ - Câu hỏi tình huống

- Trò: Bài soạn: số thập phân bằng nhau - Vở bài tập -
bảng con - SGK

III. Các hoạt động:
T HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
G

1’ 1. Khởi động: - Hát

4’ 2. Bài cũ:

- Học sinh sửa bài 3 , 4
(SGK).

 Giáo viên nhận xét, cho - Lớp nhận xét
điểm

1’ 3. Giới thiệu bài mới:

- Hôm nay, chúng ta tìm
hiểu kiến thức về “Số thập
phân bằng nhau”.

30’ 4. Phát triển các hoạt
động:

15’ * Hoạt động 1: Tìm hiểu - Hoạt động cá nhân
số thập phân bằng nhau

Mục tiêu: HDHS nhận
biết: viết thêm chữ số 0 vào
tận cùng bên phải số thập
phân hoặc bỏ chữ số 0 ở tận
cùng bên phải số thập phân
thì giá trị của số thập phân
vẫn không thay đổi.

Phương pháp: Đ.thoại,
động não, thực hành

- Giáo viên đưa ví dụ:

0,9m ? 0,90m 9dm = 90cm

- Nếu thêm chữ số 0 vào 9 90
9dm = m ; 90cm = m;
10 100
bên phải của số thập phân
9dm = 0,9m ; 90cm =
thì có nhận xét gì về hai số
0,90m
thập phân?
0,9m = 0,90m

- Học sinh nêu kết luận (1)

- Lần lượt điền dấu > , < , =
và điền vào chỗ ... chữ số 0.
0,9 = 0,900 = 0,9000

8,75 = 8,750 = 8,7500 =
8,75000

12 = 12,0 = 12,000

- Dựa vào ví dụ sau, học - Học sinh nêu lại kết luận
sinh tạo số thập phân bằng (1)
với số thập phân đã cho. 0,9000 = ......... = ............

8,750000 = ......... = ............

12,500 = ......... = ............

- Yêu cầu học sinh nêu kết - Học sinh nêu lại kết luận
luận 2 (2)

10’ * Hoạt động 2: HDHS - Hoạt động lớp
làm bài tập

Mục tiu: Rèn cho HS làm
nhanh tính đúng

Phương pháp: Động não,
thực hành, quan sát, đàm
thoại

 Bài 3: Giáo viên gợi ý để
học sinh hướng dẫn học
sinh.

_GV cho HS trình bày bài _HS giải thích cách viết
miệng đúng của bạn Lan và Mỹ

5’ * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động cá nhân

- Học sinh nhắc lại kiến - Thi đua cá nhân
thức vừa học.

1’ 5. Tổng kết - dặn dò:

- Làm bài nhà

- Chuẩn bị: “So sánh hai số
thập phân “

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản