TOÁN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
129
lượt xem
9
download

TOÁN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Biết tính tổng của nhiều số thập phân (tương tự như tính tổng hai số thập phân). - Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng và biết vận dụng tính chất của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất . 2. Kĩ năng: - Rèn học sinh tính nhanh, chính xác, nắm vững vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp để tính nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOÁN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

  1. TOÁN TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết tính tổng của nhiều số thập phân (tương tự như tính tổng hai số thập phân). - Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng và biết vận dụng tính chất của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất . 2. Kĩ năng: - Rèn học sinh tính nhanh, chính xác, nắm vững vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp để tính nhanh. 3. Thái độ: - Giúp học sinh yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu, bảng phụ, VBT. + HS: Bảng con, SGK, VBT. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
  2. GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Luyện tập. - Học sinh lần lượt sửa bài (SGK). - Lớp nhận xét. 1’ - Giáo viên nhận xét và 30’ cho điểm. 15’ 3. Giới thiệu bài mới: Hoạt động cá nhân, lớp. 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tự tính tổng của nhiều số thập phân (tương tự như tính tổng hai số thập phân). - Học sinh tự xếp vào Phương pháp: Đàm bảng con. thoại, thực hành, động - Học sinh tính (nêu cách não. xếp).
  3. • Giáo viên nêu: - 1 học sinh lên bảng tính. 27,5 + 36,75 + 14 = ? - 2, 3 học sinh nêu cách • Giáo viên chốt lại. tính. - Cách xếp các số hạng. - Dự kiến: Cộng từ phải sang trái như cộng các số - Cách cộng. tự nhiên. Viết dấu phẩy của tồng thẳng cột dấu phẩy của các số hạng. - Học sinh đọc đề.  Bài 1: - Học sinh làm bài. 15’ - Học sinh sửa bài – Học • Giáo viên theo dõi cách sinh lên bảng – 3 học sinh. xếp và tính. - Lớp nhận xét. • Giáo viên nhận xét. Hoạt động cá nhân, lớp.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng và biết áp dụng tính chất của phép cộng vào số
  4. thập phân tính nhanh. Phương pháp: Thực hành, động não, đàm thoại.  Bài 2: - Học sinh đọc đề. - Giáo viên nêu: - Học sinh làm bài. 5,4 + 3,1 + 1,9 = - Học sinh sửa bài. (5,4 + 3,1) + … = - Học sinh rút ra kết luận. 5,4 + (3,1 + …) = • Muốn cộng tổng hai số • Giáo viên chốt lại. thập phân với một số thứ a + (b + c) = (a + b) + c ba ta có thể cộng số thứ • Giáo viên yêu cầu học nhất với tổng của số thứ sinh nhắc lại tính chất kết hai và số thứ ba. hôp của phép cộng. - Học sinh nêu tên của tính chất: tính chất kết  Bài 3: hợp. - Giáo viên theo dõi học - Học sinh đọc đề. sinh làm bài – Hỏi cách
  5. làm của bài toán 3, giúp - Học sinh làm bài. 4’ đỡ những em còn chậm. - Học sinh sửa bài – Nêu • Giáo viên chốt lại: để tính chất vừa áp dụng. thực hiện cách tính nhanh - Lớp nhận xét. của bài cộng tình tổng của nhiều số thập phân ta áp 1’ dụng tính chất gì?  Hoạt động 3: Củng cố. Phương pháp: Đàm Hoạt động nhóm đôi (thi thoại, thực hành, động đua). não. - Tính nhanh. 5. Tổng kết - dặn dò: 1,78 + 15 + 8,22 + 5 - Dặn dò: Làm bài nhà 1/ 55, 3/56 - Học thuộc tính chất của phép cộng. - Chuẩn bị: Luyện tập.
  6. - Giáo viên dặn học sinh về nhà xem trước nội dung bài. - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản