TOÁN TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện phép trừ hai số thập phân. 2. Kĩ năng: và vận dụng ki năng đó trong giải bài toán có nội dung thực tế. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận - Bước đầu có ki năng trừ hai số thập phân dụng điều đã học vào cuộc sống.

Nội dung Text: TOÁN TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

TOÁN

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện phép trừ hai số thập
phân.

2. Kĩ năng: - Bước đầu có ki năng trừ hai số thập phân
và vận dụng

ki năng đó trong giải bài toán có nội dung
thực tế.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận
dụng điều đã học vào cuộc sống.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Phấn màu, bảng phụ.

+ HS: Vở bài tập, bảng con, SGK.

III. Các hoạt động:
TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ: Luyện tập.

- Học sinh sửa bài 3, 4/
52 (SGK).

- Giáo viên nhận xét và - Lớp nhận xét.
1’ cho điểm.

3. Giới thiệu bài mới:

33’ - Trừ hai số thập phân. Hoạt động nhóm đôi.
15’ 4. Phát triển các hoạt
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh biết cách
thực hiện phép trừ hai số
thập phân.

Phương pháp: Đàm - Học sinh nêu ví dụ 1.
thoại, thực hành, động - Cả lớp đọc thầm.
não.
_HS tự đặt tính về phép
• Giáo viên hướng dẫn trừ 2 số tự nhiên 429
học sinh thực hiện trừ hai - 184
số thập phân.
245 ( cm)
_Hướng dẫn HS đổi về
245 cm = 2, 45 m
đơn vị
 Nêu cách trừ hai số
4, 29 m = 429 cm
thập phân.
1, 84 m = 184 cm
4, 29

- 1, 84

2, 45 (m)

- Học sinh tự nêu kết luận
như SGK.

- Học sinh nhắc lại cách
đặt tính và tính trừ hai số
- Giáo viên chốt. thập phân.
14’
- Yêu cầu học sinh thực Hoạt động cá nhân, lớp.
hiện trừ hai số thập phân.

- Yêu cầu học sinh thực
hiện bài b.
- Yêu cầu học sinh nêu
ghi nhớ . Hoạt động 2: Hướng
dẫn học sinh bước đầu có
- Học sinh đọc đề.
ki năng trừ hai số thập
- Học sinh làm bài.
phân và vận dụng ki
năng đó trong giải bài - Học sinh sửa bài miệng.
toán có nội dung thực tế.

Phương pháp: Thực
hành, động não, đàm
thoại.
- Học sinh đọc đề.
Bài 1:
- 3 em nêu lại.- Học sinh làm bài.
Bài 2:

- Giáo viên yêu cầu học
- Học sinh sửa bài.
sinh đọc đề.
- Giáo viên yêu cầu học - Học sinh nhận xét.
sinh nêu lại cách tính trừ
hai số thập phân.
- Học sinh đọc đề.
4’ - Giáo viên yêu cầu học
- Học sinh nêu cách giải.
sinh làm bài.
- Học sinh làm bài
- Hình thức thi đua cá
- Học sinh sửa bài.
nhân (Chích bong bóng).
Hoạt động cá
- Giáo viên chốt lại cách
nhân.
làm.

Bài 3 :
Giải bài tập thi đua.
- Giáo viên yêu cầu học
512,4 – 7
sinh đọc đề.
1’ 124 – 4,789
- Giáo viên yêu cầu học
sinh tóm tắt đề và tìm 2500 – 7,897

cách giải.

- Giáo viên chốt ý: Có hai
cách giải.

 Hoạt động 3: Củng
cố.

Phương pháp: Đàm
thoại, thực hành, động
não.- Nêu lại nội dung kiến
thức vừa học.
5. Tổng kết - dặn dò:

- Về nhà ôn lại kiến thức
vừa học.

- Chuẩn bị: “Luyện tập”.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản