Tội ác chiến tranh phần 2

Chia sẻ: ngayhanhphuc_1212

Tội ác chiến tranh Trại hành quyết (1942 – 1945) Ước tính số nạn nhân thiệt mạng tại mỗi trại hành quyết (Nguồn: Yad Vashem[64]) Trại hành quyết Tử vong Chú thích Auschwitz II 1.400.000 [23][65] Belzec 600.000 [24] Chelmno 320.000 [25] Jasenovac 600.000 [66] Majdanek 360.000 [26] Maly Trostinets 65.000 [27] Sobibór 250.000 [28] Treblinka 870.000 [29] Tháng 12 năm 1941, Quốc Xã cho mở trại Chelmno, trại đầu tiên trong số bảy trại hành quyết được thiết lập với mục đích sử dụng công nghiệp hành quyết để tận diệt tù nhân trong trại....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản