Tóm tắt chương I,II,III môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chia sẻ: phuongngoc9

Tư tưởng trong CLCT đầu tiên 1. Mục đích của CMVN là: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản