Tóm tắt công thức Vật lý cơ bản lớp 12

Chia sẻ: lem_93

Tài liệu tham khảo Tóm tắt công thức Vật lý cơ bản lớp 12

Nội dung Text: Tóm tắt công thức Vật lý cơ bản lớp 12

Tóm tắt công thức cơ bản K.12. Giáo viên: Thạch Ngọc
Chinh

TÓM TẮT CÔNG THỨC CẦN NHỚ K.12
Chương 1:
_ Phương trình dao động:
x = A cos( ωt + ϕ )
Trong đó: x: li độ dao động. Đơn vị là: mét.
A: biên độ dao động. Đơn vị là: mét.
ω : tần số góc. Đơn vị là: rad/s.

_ Chu kỳ: T = . Đơn vị là: giây.
ω
ω
_ Tần số: f = . Đơn vị là: hz.

_ Vận tốc:
v = x ' = −ωA sin ( ωt + ϕ )
 π
= ωA cos ωt + ϕ + 
 2
• Tại vị trí cân bằng ( x = 0) : v max = ωA . Đơn vị là m/s.
• Tại vị trí biên: ( x = ± A) : v = 0.
• (
Tại vị trí bất kỳ: v 2 = ω 2 A 2 − x 2)
_ Gia tốc:
a = −ω 2 A cos( ωt + ϕ ) = −ω 2 x
• Tại vị trí cân bằng ( x = 0 ) : a = 0.
• Tại vị trí biên ( x = ± A) : a = ω A . Đơn vị là m/s2.
2


• Tại vị trí bất kỳ: a = 2 x .ω
_ Lực tác dụng: F = K x .
• Tại vị trí cân bằng: F= 0.
• Tại vị trí biên: Fmax = KA = mω 2 A . Đơn vị là N.
_ Con lắc lò xo:
K
• Tần số góc: ω = . Đơn vị là: rad/s.
m
• Độ cứng của lò xo: K = mω 2 . Đơn vị là: N/m.
K
• Khối lượng của vật nặng: m = 2 . Đơn vị là kg.
ω
m
• Chu kỳ: T = 2π . Đơn vị là: giây.
K
• Năng lượng:
1
 Động năng: Wd = mv 2 . Đơn vị là J.
2
1
 Thế năng: Wt = Kx 2 . Đơn vị là J.
2

Năm học: 2009_2010
Tóm tắt công thức cơ bản K.12. Giáo viên: Thạch Ngọc
Chinh

 Cơ năng: W = Wd + Wt
1
= KA 2
2
1
= mω 2 A 2 .
2

_ Con lắc đơn:

g
• Tần số góc: ω = . Đơn vị là rad/s.
l
l
• Chu kỳ: T = 2π . Đơn vị là giây.
g
gT 2
• Chiều dài con lắc: l = . Đơn vị là: mét.
4π 2
_ Tổng hợp dao động:
• Biên độ của dao động tổng hợp:
A 2 = A12 + A2 + 2 A1 A2 cos( ϕ 2 − ϕ 1 ) .
2


• Pha ban đầu của dao động tổng hợp:
A1 sin ϕ 1 + A2 sin ϕ 2
tan ϕ = .
A1 cos ϕ 1 + A2 cos ϕ 2
 Hai dao động thành phần cùng pha:
A = A1 + A2
 Hai dao động thành phần ngược pha:
A = A1 − A2 .
 Hai dao động thành phần vuông pha:
A 2 = A12 + A2
2


Chương 2:
v
_ Bước sóng: λ = vT = f
với λ là bước sóng, đơn vị là mét; T là chu kỳ, đơn vị là giây; f là tần số, đơn vị là
hz.
1
_ Năng lượng sóng: W = mω 2 A 2 .
2
_ Biên độ sóng tổng hợp:
d 2 − d1
A = 2a cos π
λ
_ Cực đại giao thoa: d 2 − d 1 = kλ .
 1
_ Cực tiểu giao thoa: d 2 − d 1 =  k + λ .
 2

Năm học: 2009_2010
Tóm tắt công thức cơ bản K.12. Giáo viên: Thạch Ngọc
Chinh
Năm học: 2009_2010
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản