TÓM TẮT TRUYỆN NGẮN CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ

Chia sẻ: abcdef_41

Huấn Cao- một nhà nho tài hoa, nhất là tài "bẻ khóa và vượt ngục", bị triều đình coi là một tử tù vì ông dám chống lại triều đình. Trước khi bị xử tử, Huấn Cao bị giải đến nhà ngục tỉnh Sơn, nơi có viên quản ngục và thầy thơ lại là những người rất yêu mến cái đẹp, có tâm nguyện muốn xin chữ Huấn Cao. Huấn Cao vì cảm mến thái độ "biệt nhỡn liên tài" và tấm lòng yêu cái đẹp của viên quản ngục nên đã đồng ý cho chữ. ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản