Tôn giáo – tín ngưỡng

Chia sẻ: kimloan_mku

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng. Người dân Việt Nam có truyền thống sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng từ lâu đời. Các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có những tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống kinh tế và tâm linh của mình.Tín ngưỡng dân gian: Với quan niệm cho rằng bất cứ vật gì cũng có linh hồn, nên người xưa đã thờ rất nhiều thần linh, đặc biệt là những sự vật có liên quan đến nông nghiệp như trời, trăng, đất, rừng, sông, núi…...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tôn giáo – tín ngưỡng

Tôn giáo – tín ngưỡng

•Tôn giáo
•Tín ngưỡng
Tôn giáo
Nho giáo
1


Phật giáo
2


Đạo giáo
3


4 Ki-tô giáo
Tín ngưỡng

• Tín ngưỡng phồn thực
• Tín ngưỡng thờ thành hoàng
• Tín ngưỡng thờ Mẫu
Nho giáo  ở Việt Nam

1. Nguồn gốc của Nho giáo
2. Tình hình Nho giáo ở Việt Nam
3. Ảnh hưởng của Nho giáo đến
văn hoá Việt Nam
Khổng tử (551-497 tcn)
Mạnh tử(372-289 tcn)
Quốc tử giám
Đạo phật
• Người sáng lập : siddhartha Gautama
• Học thuyết : chân lý về nỗi đau khổ và sự
giải thoát con người
• Tứ diệu đế : - khổ đế
- tập đ ế
- diệt đế
- đạo đế
• Đặc điểm: không chấp nhận thần linh,
chủ trương vô thần
• Kinh điển của Phật giáo : Pháp và Luật
• Phật giáo ở Việt Nam : đại thừa và tiểu
thừa
• Là tôn giáo có ảnh hưởng rất mạnh đến
xã hội Việt Nam
• Là một thành tố văn hoá có ảnh hưởng
đậm nét đến các thành tố khác.
Đạo giáo
• Lão Tử Trang T ử
• ở Việt nam :ảnh hưởng của đạo giáo triết
học chủ yếu diễn ra trong tầng lớp nho sĩ
• Sự đan xen giữa đạo giáo phù thuỷ và các
tín ngưỡng dân gian rất phức tạp
• Đạo gia và đạo giáo ảnh hưởng không
nhỏ trong văn hoá việt nam nhất là các tín
ngưỡng dân gian
KiTô Giáo
• Là tên gọi chung của
các tôn giáo cùng thờ KiTô Giáo
chúa Giêsu.

• Ra đời ở các tỉnh phía
Đông của đế quốc La
Mã cổ đại.
Công giáo Tin lành Anh giáo
• Hiện nay KiTô Giáo là
tôn giáo có mặt ở hầu
khắp các nước của các
châu lục .
• Giáo lý của KiTô Giáo là
kinh thánh gồm hai bộ Cựu
ước và Tân ước .

• Quan niệm về thế giới của
KiTô Giáo là niềm tin vào
thiên chúa và sự mầu nhiệm
của thiên chúa tiền định .Vì
thế , con người là do thiên
chúa sáng tạo, có nghĩa vụ
thờ phụng chúa và tiếp tục
công việc của chúa ở trái
đất này.

• Tổ chức của KiTô Giáo
được chia thành : giáo xứ ,
giáo phận , giáo hội quốc
gia và giáo triều vatican ,
quyền lực tối cao và tuyệt
đối thuộc về giáo hoàng.
• Những thập niên đầu
của thế kỉ XVI , các
giáo sĩ ở phương tây đã
đến truyền đạo ở Việt
Nam .
• Năm 1644 , Hội thừa sai
truyền giáo Pari chính
thức ra đời và được
giáo hoàng trao quyền
truyền đạo từ việt
Nam , Trung Quốc
xuống Đông Nam Á.
• Lịch sử du nhập KiTô
Giáo vào Việt Nam
không bình thường như
các tôn giáo khác khi
• Ảnh hưởng của KiTô Giáo với
văn hóa Việt Nam , phải nhìn
nhận ở khía cạnh chữ quốc
ngữ .Để truyền đạo cho người
Việt các giáo sĩ đã dùng bộ chữ
cái latinh để ghi âm tiếng việt –
chữ Quốc ngữ
• Ki-tô giáo là một bộ phận quan
trọng của văn hóa phương tây.
Trong mấy thế kỷ tiếp xúc, văn
hóa phương Tây đã ảnh hưởng
một cách sâu rộng vào nhiều lĩnh
vực của văn hóa Việt Nam
TÍN NGƯỠNG
PHỒN THỰC
Tín ngưỡng phồn thực là gì?• Là khát vọng cầu mong sự sinh
sôi nảy nở của con người và tạo
vật
• Lấy các biểu tượng về sự sinh
thực khí và hành vi giao phối làm
đối tượng
Tín ngưỡng phồn thực trong văn hóa Việt• Xuất hiện trong các di tích từ xa xưa
• Trong nghệ thuật : tranh dân gian và
điêu khắc đình làng
• Trong văn học : dân gian và thành văn
• Trong lễ hội cổ truyền
Dấu ấn của tín ngưỡng phồn thực
Tượng Yoni
bằng sa thạch
Tượng Linga-Yoni bằng đồng
khai quật tại
tìm thấy tại tháp Bánh Ít
di tích tháp
(Tuy Phước), hiện đang
Dương Long
trưng bày tại Bảo tàng
(Tây Sơn) năm
Guimet, Paris (Pháp).
Trong nghệ thuật
• Tranh dân gian Đông Hồ
Hứng dừa
Đánh ghen
Điêu khắc đình làng


Đình Thổ Tang ở
Phú Thọ
Đình Phùng ở Đan Phượng –
Hà Tây (nay là Hà Nội)
Trong văn học dân gian
• Số lượng câu đố : đố thanh giảng tục, đố tục
giảng thanh chính là lưu thanh sót lại của tín
ngưỡng Phồn thực thời xa xưa
• Chọc một , chọc hai rồi chọc ba
Ngoáy lên ngoáy xuống chẳng thấy ra
giận thay đồ rỡm không trơn lỗ
rút ra chán nản mệt thấy bà
(đáp án:Xâu kim)
• Đầu nhọn mình khuôn khéo khéo là
cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
lớn bé trắng đen đè tất tật
dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra
(đáp án:Bàn là)
Trong văn học thành văn
• Nguyễn Du, Hồ Xuân • Vd: Nguyễn Du tả Từ
Hương đã có những Hải trong Truyện Kiều
tác phẩm tràn đầy tinh “ Râu hùm ,hàm én,
thần nhân văn khi vẽ mày ngài
lên những dáng vẻ Vai năm tấc rộng, thân
đẹp đẽ , khỏe mạnh mười thước cao”
của cơ thể con người. Hồ Xuân Hương : “Thân
em vừa trắng lại vừa
tròn”
Trong lễ hội cổ truyền


• Nhân vật thờ phụng là biểu tượng của tín
ngưỡng phồn thực như ông thánh Bôn hay Phật
Thạch Quang…
• Trò diễn , trò chơi của một số lễ hội truyền
thống: trò chen (Nga Hoàng- Bắc Giang), tắt đèn
đêm giã La(Hà Tây), múa gà phủ, múa tùng dí….
• Qua biến thiên lịch sử, dâu bể cuộc đời,
tín ngưỡng phồn thực đã trở thành một
thứ trầm tích văn hóa trong văn hóa Việt
Nam.
Tín ngưỡng thờ thành hoàng

• Thành hoàng là từ Hán , có nghĩa gốc là hào
bao quanh thành
• Thành hoàng làng là vị thần bảo trợ 1 thành
quách cụ thể
• Tục thờ này có từ thời Tam Quốc ở Trung
Quốc
• ở Việt Nam có từ thời Bắc thuộc đến kỉ
nguyên độc lập các triều Lý, Trần, Lê vẫn
duy trì
• Ở cộng đồng công xã : vị thần hoàng làng được
coi như 1 vị thánh
• Với các vương triều: thành hoàng làng được xem
như “viên chức”
• 1572 : nhà Lê giao cho Nguyễn Bính san định lại
thần tích
• Nhiều thành hoàng làng được thờ phụng là nhân
vật lịch sử-văn hóa
• Nơi thờ phụng : đình, miếu
Hàng năm, ngày giỗ Thành hoàng là ngày hội
đông vui nhất của làng, của phố. Trong
những ngày hội làng, ngoài việc làm cỗ, ăn
uống còn rất nhiều nghi lễ như diễn lại sự
tích về Thành hoàng, tế lễ, rước kiệu hay
các trò vui: đấu võ, chọi gà, thổi cơm thi, bơi
chải, đánh đu, đánh cờ người, hát chèo, diễn
tuồng... Không khí vui vẻ cả ngày lẫn đêm
(có nơi hai, ba ngày), từ các lão ông, lão bà
đến mỗi cháu bé, và chờ đợi nhất, vui nhất
là những trai gái đương lứa, hội hè đình đám
là dịp gặp gỡ, kết bạn, tỏ tình.
THỜ MẪU

Tín ngưỡng thờ Mẫu bắt nguồn

từ đâu trong lịch sử

và truyền thống văn hóa

của dân tộc Việt?
• Tín ngưỡng thờ Mẫu là sự tin tưởng
ngưỡng mộ, tôn vinh thờ phụng

những vị nữ thần gắn với các hiện

tượng tự nhiên, vũ trụ được người đời

cho rằng có chức năng sáng tạo, bảo trợ

và che chở cho sự sống của con người

(như: trời, đất, sông nước, rừng núi..)
• Tam phủ (Thiên phủ - miền trời, Nhạc phủ
- miền rừng núi, Thuỷ/ Thoải phủ - miền sông
sông nước),
• Tứ phủ (ba phủ trên thêm Địa phủ - miền đất
đai).

- Mẫu Thượng Thiên cai quản miền trời.
Mẫu Thượng Ngàn cai quản miền rừng núi.
- Mẫu Thoải cai quản miền sông nước.

- Mẫu Địa cai quản đất đai.
Tam tòa Thánh Mẫu
• . Mẫu Thượng Thiên trong quan niệm của

dân gian về Tứ Pháp gồm có: Pháp vân,

Pháp Vũ, Pháp Điện, Pháp Lôi: 4 vị

nữ thần tạo ra mây, mưa, sấm, chớp liên

quan tới văn hóa Nông nghiệp lúa nước.
Những huyền thoại và huyền tích của Mẫu
Thượng Thiên đều có liên quan đến

Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Mẫu Liễu Hạnh là

vị Thánh xuất hiện vào

khoảng thế kỷ XVI, thời Hậu Lê.
Mẫu Liễu Hạnh còn có thể hóa thân

Vào Mẫu Thượng Ngàn trông

coi miền rừng núi

hay thành Địa Tiên thánh Mẫu- Mẹ Đất,

cai quản mọi đất đai và đời sống sinh vật.

Đền thờ bà nổi tiếng ở đền Sòng ( Thanh Hoá)

Phủ Giầy (Nam Định)
Liễu Hạnh
Bà Chúa
Phủ Giầy - Nam Định
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản