TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC

Chia sẻ: dauxanhnguyenhuong_1

+Học sinh biết định lí về tổng ba góc của một tam giác. +Biết vận dụng định lí cho trong bài để tính số đo các góc của một tam giác. +Có ý thức vận dụng các kiến thức được học vào giải bài toán, phát huy tính tích cực của học sinh.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC

TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁCI.MỤC TIÊU


+Học sinh biết định lí về tổng ba góc của một tam giác.


+Biết vận dụng định lí cho trong bài để tính số đo các góc của một tam giác.


+Có ý thức vận dụng các kiến thức được học vào giải bài toán, phát huy tính tích

cực của học sinh.


II.CHUẨN BỊ


1.Giáo viên.


-Thước thẳng, thước đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy.


2.Học sinh.


-Thước thẳng, thước đo góc.


III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC


1.Ổn định tổ chức.
-Kiểm tra sĩ số : 7A: /37. Vắng:

....................................................................................................................................

....


Vắng:
7B: /38.

....................................................................................................................................

....


2.Kiểm tra.


-Không kiểm tra.


3.Bài mới.HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1. Tổng ba góc trong một tam giác.
1.Tổng ba góc của một tam giác.


Yêu cầu cả lớp làm ?1 HS cả lớp làm bài trong 5 phút.
Gọi 2 học sinh lên bảng làm và rút Hai học sinh lên bảng làm và rút ra nhận xét

ra nhận xét.
B
N
M
C
A P
M  ....
A  ....
N  ....
B  ....
P  ....
C  .....


*Nhận xét: A  B  C  1800


M  N  P  1800


Giáo viên lấy 1 số kết quả của các

em học sinh khác.
Cả lớp cùng sử dụng tấm bìa đã chuẩn bị cắt

ghép như SGK và giáo viên hướng dẫn.
-Em nào có chung nhận xét giơ

tay
B

-Nếu có học sinh có nhận xét

khác, giáo viên để lại sau ?2
C
A
*Định lí: Tổng ba góc của 1 tam giác bằng

1800 .
Giáo viên sử dụng tấm bìa lớn

hình tam giác lần lượt tiến hành HS1 lên bảng vẽ hình ghi GT, KL

như SGK B
x y
1 2
C
A
-Hãy nêu dự đoán về tổng 3 góc

của một tam giác
HS suy nghĩ trả lời …

Gọi 1 học sinh đứng tại chỗ nhận
ABC
GT
xét


Giáo viên chốt lại bằng cách đo,

A  B  C  1800
hay gấp hình chúng ta đều có nhận KL

xét: +Tổng 3 góc của tam giác

bằng 1800, đó là một định lí quan

trọng. HS: B  A1 , C  A2 (so le trong)


HS: A  B  C  A  A1  A2  1800


Học sinh lên bảng trình bày.


Chứng minh
Yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT, Qua A kẻ xy //BC

KL của định lí
Ta có B  A1 (Hai góc so le trong) (1)

Gọi 1 em lên bảng vẽ hình ghi GT,
C  A2 (Hai góc so le trong ) (2)
KL


Từ (1) và (2) ta có:


A  B  C  A  A1  A2  1800 (đpcm)
-Bằng lập luận em nào có thể

chứng minh được định lí trên?


Nếu không có học sinh nào trả lời

được thì giáo viên hướng dẫn.


Giáo viên hướng dẫn kẻ xy //BC


-Chỉ ra các góc bằng nhau trên

hình?
Tổng A  B  C bằng 3 góc nào

trên hình vẽ ?
Gọi một sinh lên bảng trình bày.
4.Củng cố.
Cho HS làm bài tập 1.Tr.107.SGK. HS làm bài ít phút.


H.47: x  1800  (900  550 )  350
Cho HS suy nghĩ làm khoảng 3 phút.


H.48: x  1800  (300  400 )  1100


Gọi lần lượt lên bảng làm.
H.49: x  x  1800  50 0  130 0  x  650


H.50:


x  1800  400  1400
y  1800  EDK
y  1800  1800  (600  400 )   1000
 


H.51:
x  1800  ADB  1800  1800  (400  700 ) 
 
 1100
y  1800  (400  1100 )  300


HS dưới lớp nhận xét, bổ sung.
Nhận xét, chữa bài.
5.Hướng dẫn.


-Nẵm vững tính chất tổng 3 góc trong một tam giác.


-Làm bài tập 2, 3, 5.Tr.108.SGK.


-Bài tập 1, 2, 9.Tr.98.SBT.


-Đọc trước mục 2, 3.Tr.107.SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản