Tổng hợp các phương pháp giải toán hình học không gian

Chia sẻ: chu_chu_chu

I. Đường thẳng và mặt phẳng . 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (cách 1) Phương pháp : - Tìm điểm chung của 2 mặt phẳng

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản