Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC LỚP 12

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 16 trang

2
901
lượt xem
166
download

Tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh phổ thông có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì

Lưu

TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC LỚP 12
Nội dung Text

 1. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 2. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 3. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 4. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 5. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 6. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 7. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 8. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 9. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 10. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 11. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 12. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 13. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 14. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 15. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12
 16. TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN HỌC  LỚP 12 Lưu ý: công thức tính góc và cạnh trong đa giác đều là: (số cạnh =số gốc=n)           (n­2).180=(tổng các góc trong đa giác )  (một gốc)=(tổng số gốc trong đa giác)/n
Đồng bộ tài khoản