Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: thaobong91

Hàng hóa cho thị trường chứng khoán đã có nhưng chủ yếu là tín phiếu kho bạc, cổ phần của một số doanh nghiệp nhà nước CP hóa theo qui mô nhỏ.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam

TổNG QUAN
THị TRƯờNG CHứNG KHOÁN
VIệT NAM
(2000-2010)
Thực hiện và trình bày :
Nguyễn Thanh Phúc ­ phuc.thnguyen@gmail.com
TCDN47A – Đại học KTQD
                                           
NộI DUNG CHÍNH
TTCK Việt Nam nhìn lại 5 năm hình thành và phát triển


 Sự “bùng nổ” trên TTCK năm 2006

 Diễn biến thị trường đầu năm 2007

 Dự báo xu hướng phát triển
PHầ N I

TTCK VIỆT NAM NHÌN LẠI 5 NĂM
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
PHầN I
TTCK VIệT NAM NHÌN LạI 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIểN

I,Bối cảnh KT-XH:


Yếu tố ra đời chưa có hoặc đã có nhưng ở trình độ thấp

 Cơ sở pháp lý chưa được ban hành, Cty CK chưa được thành
lập
 Hệ thống giao dịch CK chưa được xây dựng
 Hàng hóa cho thị trường chứng khoán đã có nhưng chủ yếu
là tín phiếu kho bạc, cổ phần của một số doanh nghiệp nhà
nước CP hóa theo qui mô nhỏ.
PHầN I
TTCK VIệT NAM NHÌN LạI 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIểN

II. Tiền đề :


Nhu cầu vốn đầu tư, phát triển rất lớn :

2001-2010 : cần khoảng 70 tỷ USD


CP mỗi năm cần phải huy động vốn khoảng 5% GDP, vay trong


nước khoảng 3,5% GDP
2340 DN nhà nước cổ phần hóa song tỷ lệ vốn nhà nước trong các


doanh nghiệp này chỉ khoảng 7% giá trị tài sản doanh nghiệp
Tỷ lệ tiết kiệm khá cao :

Năm 2004 đạt 35,8% GDP


Riêng tiền gửi tiết kiệm của dân cư trong Ngân Hàng lên tới 40%


GDP chưa kể tiền nhàn rỗi
Quá trình hội nhập WTO : các luồng đầu tư từ nước ngoài tăng

PHầN I
TTCK VIệT NAM NHÌN LạI 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIểN

III. Lý Do :


Đồng bộ hóa thể chế thị trường: thị trường vốn, TTCK

 Giúp CP, DN huy động vốn dài hạn cho đầu tư và phát triển,
cải thiện cơ cấu tài chính, làm cho nền KT bớt phụ thuộc
vào tín dụng Ngân Hàng
 Tạo ra cơ chế yêu cầu công khai, minh bạch
 Cơ cấu lại hệ thống DN
PHầN I
TTCK VIệT NAM NHÌN LạI 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIểN

IV. Thách thức :


Chưa có thể chế thị trường hoàn chỉnh

 Chưa hình thành văn hóa chứng khoán
Các DN không muốn minh bạch, không muốn công bố thông tin


Ỷ lại vào cơ chế cấp vốn của nhà nước


NĐT không có cơ hội lựa chọn khi tham gia thị trường


Chính sách tham gia đầu tư của NĐT nước ngoài còn hạn chếHạn chế trong việc hoạch định chính sách, giám sát, cưỡng

chế, thực thi trên TTCK
PHầN I
TTCK VIệT NAM NHÌN LạI 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIểN

V, Mô hình TTCKVN:


Đươc xây dựng theo mô hình CK tiên tiến mà ở đó Doanh

Nghiệp có thể phát hành CK để huy động vốn.
 Qui mô của thị trường đến năm 2010 đạt khoảng 10%-15%
 Việc phát hành CK sẽ do ủy ban CK nhà nước thống nhất
quản lý.
 Giao dịch chứng khoán sau khi phát hành sẽ qua thị trường
giao dịch tập trung. Các công ty không có đủ khả năng, điều
kiện niêm yết sẽ qua thị trường phi tập trung OTC
PHầN I
TTCK VIệT NAM NHÌN LạI 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIểN

VI, Chặng đường phát triển :


20/07/2000 :Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM chính

thức đi vào hoạt động
4 Cty chứng khoán


2 cổ phiếu niêm yết : Giá trị cổ phiếu niêm yết là 270 tỷ đồng


(theo mệnh giá)
30/06/2005 :

28 Cty niêm yết


Tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt 4379 tỷ đồng (=0.6%GDP của


năm 2004)
Các Cty niêm yết đã tuân thủ điều lệ mẫu do văn phòng CP ban


hành
13 Cty chứng khoán:

PHầN I
TTCK VIệT NAM NHÌN LạI 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIểN
13 Cty chứng khoán tại thời điểm 30/06/2005:
Cty CP chứng khoán Bảo Việt

Cty TNHH CK Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển VN

Cty CP chứng khoán Sài Gòn

Cty CP chứng khoán Đệ Nhất

Cty TNHH chứng khoán Thăng Long

Cty TNHH chứng khoán ACB

Cty TNHH chứng khoán Ngân Hàng Công Thương VN

Cty TNHH chứng khoán Agribank

Cty TNHH chứng khoán Vietcombank

Cty cổ phần chứng khoán Mê Koong

Cty cổ phần chứng khoán Tp. HCM

Cty TNHH chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Cty CP chứng khoán Hải Phòng

PHầN I
TTCK VIệT NAM NHÌN LạI 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIểN
4 Cty quản lý quĩ :

Cty liên doanh quản lý quĩ đầu tư CK Việt Nam


Cty CP quản lý quĩ Thành Việt


Cty TNHH quản lý quĩ Prudential VN


Cty TNHH quản lý quĩ Manulife VNCty chứng khoán có mặt tại 4 tỉnh thành phố lớn : Hà Nội,

Hải Phòng, Tp.HCM, tỉnh Bình Dương.
Nhiệm vụ chủ yếu ban đầu là môi giới thì đến bây giờ hầu hết


các cty Ck đã triển khai tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý DM
đầu tư
Vốn điều lệ của các công ty chứng khoán đã lên tới >600 tỷ đồng


(năm 2004 đã có 11/13 cty có lãi)
PHầN I
TTCK VIệT NAM NHÌN LạI 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIểN
Ngân hàng lưu ký chứng khoán

HSBC (chi nhánh tp.HCM)


Standard Chartered


Deutsche bank AG (chi nhánh tp.HCM)


Vietcombank


Đầu Tư và Phát Triển VN (được chỉ định làm ngân hàng thanh


toán)
5 năm hoạt động có 2400 tài khoản CK (tăng gấp 8 lần
o

so với năm đầu mở cửa)
246 nhà đầu tư có tổ chức, 250 nhà đầu tư nước ngoài(tổ

chức nước ngoài tham gia thị trường với tỷ lệ vốn góp 49%
trong tổng số vốn DN, nắm giữ cổ phiếu tối đa 30%)
Vd: Dragon capital và Sacombank

PHầN I
TTCK VIệT NAM NHÌN LạI 5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIểN
Đến 30/06/2005 : trung tâm giao dịch CK tp.HCM đã tổ chức

giao dịch thành công 1071 phiên, giá trị chứng khoán đạt
33.679 tỷ đồng (giao dịch trái phiếu 89%, cổ phiếu và chứng
chỉ quĩ đạt 11%)
Giá trị giao dịch đạt 79,4 tỷ đồng/phiên, cải tiến thanh toán

từ 4 ngày xuống còn 3 ngày
Tăng ngày giao dịch từ 3 ngày/tuần lên 5 ngày/tuần

Giảm lô giao dịch từ 100 cổ phiếu xuống 10 cổ phiếu

Chỉ số CK đạt mức 571,04 điểm (24/10/2003), thấp nhất

130,9 điểm (24/10/2003),năm 2005 quanh co mức 250 điểm
Chính sách :

Nghị định 144/NĐ-CP về chứng khoán thay thế cho nghị định


48/NĐ-CP trước đây
09 qui chế, thông tư liên quan


C/s thuế cũng được ban hành

PHẦN II

SỰ “BÙNG NỔ” CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG 
KHOÁN NĂM 2006
PHầN II
Sự “BÙNG Nổ” CủA THị TRƯờNG CHứNG 
KHOÁN NĂM 2006
I, 10 Sự kiện trên TTCK Thế Giới năm 2006:

Sở giao dịch chứng khoán xuyên đai dương đã ra đời (NYSE-Euronext
1.
Ngân hàng công thương Trung Quốc (ICBC) phát hành đợt cổ phiếu lần đầu
2.
ra công chúng (IPO)
Chỉ số DOW JONES liên tiếp lập kỷ lục và lần đầu tiên trong lịch sử vượt
3.
qua mức 12.500 điểm
Giá trị của các hoạt động kinh doanh chứng khoán toàn cầu đã tăng lên mức
4.
kỷ lục 7000 USD
Thị trường chứng khoán TQ tăng trưởng mạnh nhất thế giới tới 122%
5.
TT Bangkok sụt giảm giá thê thảm do giới đầu tư hoảng loạn bán tháo cổ
6.
phiếu
Giá cổ phiếu của công ty Internet Livedoor Co(nhật bản) đã sụt giảm hơn
7.
90%, kể từ khi trụ sở của công ty đã bị khám xét tại thời điểm tháng 1/2006
Cổ phiếu của công ty công cụ tìm kiếm trên Internet Google đã tăng vượt
8.
mức 500 USD/cổ phiếu sau 3 năm lên sàn với giá chào sàn là 100USD/cổ
phiếu
Trung Quốc được mùa tỷ phú nhờ chứng khoán tăng giá
9.
TTCK HongKong vượt qua TTCK NewYork để trở thành nơi phát hành IPO
10.
PHầN II
Sự “BÙNG Nổ” CủA THị TRƯờNG CHứNG 
KHOÁN NĂM 2006
II, 10 Sự kiện trên thị trường CK Việt Nam


Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới
1.
(WTO)
Quốc hội thông qua Luật Chứng Khoán
2.
Khai trương trung tâm lưu ký chứng khoán (TTLKCK)
3.
Tăng trưởng vượt bậc qui mô của TTCK chính thức
4.
Trái phiếu chính phủ được tập trung đấu thầu tại TTGDCK Hà Nội
5.
Tổng thống Mỹ George W.Brush thăm TTGDCK tp HCM
6.
Chỉ số VN-Index vượt qua 800 điểm
7.
Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đi vào hoạt động
8.
Gia tăng đột biến số lượng các CTYCK
9.
10. UBCKNN tổ chức thành công hội ngị ủy ban chứng khoán tiểu
vùng Châu Á-Thái Bình Dương lần đầu tiên tại ViệtNam
PHầN II
Sự “BÙNG Nổ” CủA THị TRƯờNG CHứNG 
KHOÁN NĂM 2006
III, Thành tựu :


Tăng cung, tăng cầu, tăng giá và tăng mạnh huy động vốn:

Tăng cung:


• TTGDCK-HCM năm 2006 thêm 7 công ty tham gia thị trường

thành 106 công ty
• TTGDCK-HN cuối năm 2005 có 9 Cty, cuối năm 2006 có 87 Cty

• Tổng giá trị vốn hóa 221.156 tỷ

• CK các đại gia lớn

• Quĩ đầu tư VF1(1000 tỷ), PruBF1(500 tỷ)

Tăng cầu/tăng giá:


• VN-Index từ 305,28 điểm(31/12/2005) đến 751

điểm(31/12/2006)
• HASTC-Index :91,3 điểm(31/12/2005) đến 242,89

điểm(31/12/2006)
• KL giao dịch cuối năm tại HOSE trung bình 6-7 trăm tỷ

đồng/ngày

PHầN II
Sự “BÙNG Nổ” CủA THị TRƯờNG CHứNG 
KHOÁN NĂM 2006
Tăng mạnh huy động vốn:


• Trong năm có 27 DN niêm yết huy động vốn trên 1300 tỷ 

đồng, 15 Cty CP đăng ký phát hành 250 tỷ vốn CP ra công 
chúng 
Phát triển của các trung gian thị trường:

55 Cty chúng khoán đã và đang cấp phép huy động tăng vốn 


điều lệ 4025 tỷ đồng (3 Cty đã phát hành chứng khoán)
Cung cấp các dịch vụ


Nâng qui mô vốn nhanh


18 Cty quản lý quĩ, 6 ngân hàng lưu ký(2 NH trong nước và 4 


NH nước ngoài)
PHầN II
Sự “BÙNG Nổ” CủA THị TRƯờNG CHứNG 
KHOÁN NĂM 2006
Hình thành một cơ sở NĐT vững mạnh:

Cuối 12/2006, số TKGD của NĐT là gần 100.000


NĐT Nước Ngoài có 1700 TK giao dịch


23 quĩ ĐTNN qui mô vốn ước đạt 2,3 tỷ USD gần 50 TCNN mở


TK hoặc ủy thác đầu tư trên thị trương chứng khoán
Sự thành công của Cty, CPH kết hợp với niêm yết/Đăng ký

GD tại các TTGDCK
CPH gắn với đấu giá CP công khai


Nhiều CtyCP chọn thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn


ngoài ngân hàng
Thể chế TTCK và khuôn khổ luật pháp được củng cố:

TT lưu ký CK đi vào hoạt động từ T5/2006


Luật DN mới và luật đầu tư có hiệu lực


Quốc hội thông qua luật CK(có hiệu lực từ 1/1/2007) vào tháng


6/2006
Bộ tài chính cong bố quyết định hủy bỏ ưu đãi thuế thu nhập DN

PHầN II
Sự “BÙNG Nổ” CủA THị TRƯờNG CHứNG 
KHOÁN NĂM 2006
IV, Lợi thế (tự bản thân rút ra)


Thị trường tiếp tục đà tăng trưởng năm 2005


Luồng tiền đổ vào thị trường CK+Room cho nhà đầu tư

nước ngoài
Tốc độ phát triển của doanh nghiệp, triển vọng của các cổ

phiếu mới lên sàn
Chính sách vĩ mô: Giảm thuế


Tác động của thị trường CK thế giới


IPO của các doanh nghiêp lớn


Cung-Cầu


Tâm lý vững tin của các điểm hỗ trợ


Số lượng người tham gia đầu tư


Các Cty CK tăng vốn


Quản trị công ty và bảo vệ cổ đông thiểu số

PHầN II
Sự “BÙNG Nổ” CủA THị TRƯờNG CHứNG 
KHOÁN NĂM 2006
V, Hạn chế :


Qui mô thị trường nhỏ


Nhà nước còn nắm giữ cổ phần qua lớn


Các Cty niêm yết chưa phải là tiêu biểu cho ngành


Đầu tư theo phong trào, trên cơ sở thông tin không chính

thức
Chịu sự chi phối của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư có

tổ chức
Hệ thống trung gian tài chính qui mô chưa lớn


Thể chế tài chính và công tác quản lý giám sát

PHầN II
Sự “BÙNG Nổ” CủA THị TRƯờNG CHứNG 
KHOÁN NĂM 2006
VII, Diễn biến giao dịch trên sàn HOSE­2006:

PHầN II
Sự “BÙNG Nổ” CủA THị TRƯờNG CHứNG 
KHOÁN NĂM 2006
Diễn biến trên sàn HASTC-2006

PHẦN III

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG ĐẦU NĂM 2007
PHầN III
DIễN BIếN THị TRƯờNG ĐầU NĂM 2007
I, 5 tháng đầu năm 2007:


Làm giá của các NĐT nước ngoài, làm cho tài khoản của các

NĐT trong nước cũng mua theo
 Cầu ảo, tăng giá không theo tăng lợi nhuận của công ty
 NĐT trong nước có thể chia làm 2 loại:
Nhóm thứ 1 đầu tư bằng vốn tự có, vì giá cả không có lợi nên phải


ngừng giao dịch tạm thời
Nhóm thứ 2 là đi vay, cầm cố tài sản để chơi CK, kết quả là tháo


chạy khi giá thị trường giảm
Nhà nước có hàng loạt các văn bản pháp qui nhằm ổn định

thị trường
Nghị định số 14/2007/NĐ-CP qui định một số điều về chào bán


CK, niêm yết Ck
TT 18/2007/TT-BTC: hướng dẫn việc mua bán lại CK và việc phát


hành thêm CK
Hàng hóa chất lượng cao sẽ được tung ra thị trường như các đợt


IPO của các đại gia
PHầN III
DIễN BIếN THị TRƯờNG ĐầU NĂM 2007
II, Thị trường chứng khoán tháng 2/2007

PHầN III
DIễN BIếN THị TRƯờNG ĐầU NĂM 2007


Đặc điểm:

Giá CP tăng mạnh đem lại lợi nhuận cao cho NĐT


Mọi người đều đổ xô đến sàn chứng khoán


Các chuyên gia CK khuyến cáo: TTCK có dấu hiệu mất ổn định vè


TTCK chưa có quan hệ hữu cơ.
Do tác động của đầu cơ


Tâm lý bầy đàn của các NĐt không chuyên : “mua ngày mai sẽ


phải mua đắt và không thể mua được”
PHầN III
DIễN BIếN THị TRƯờNG ĐầU NĂM 2007
III, Thị trường chứng khoán tháng 3/2007:

PHầN III
DIễN BIếN THị TRƯờNG ĐầU NĂM 2007


Đặc điểm :

Đợt điều chỉnh này là hợp lý tuy rằng nó đến hơi sớm


Cp của các công ty lớn bắt đầu đứng giá hay không còn tăng mạnh,


đặc biệt là STB
Thị trường đã có dấu hiệu sàng lọc, biểu hiện là những NĐT


không có tỏ chức, thiếu tính chuyên nghiệp đã đóng tài khoản và
rời bỏ thị trường
PHầN III
DIễN BIếN THị TRƯờNG ĐầU NĂM 2007
IV, Thị Trường chứng khoán tháng 8/2007:

PHầN III
DIễN BIếN THị TRƯờNG ĐầU NĂM 2007
Đặc điểm:

Tâm lý đầu tư không ổn định


Chưa thoát khỏi xu hướng sụt giảm


Tâm lý bất ổn của NĐT


Giao dịch của NĐT nước ngoài đã từ lâu trở thành thước đo 


tâm lý đối với NĐT trong nước
Nhu cầu mua cổ phiếu của các NĐT nước ngoài vẫn còn cao 


nhưng room dành cho NĐT của các cổ phiếu nay gần như đã 
hết giới hạn
Nhiều báo cáo của tổ chức trong và ngoài nước đước công bố 


một cách liên tục
Tăng vốn ồ ạt của nhiều doanh nghiệp


“Nhiều cổ đông lớn của các công ty đã lén lút bản cổ phiếu” 

PHÂN TÍCH Kỹ THUậT Dự ĐOÁN
TƯƠNG LAI
Thị trường tháng 9 và dự đoán tương lai:


 Cơ sở phân tích kỹ thuật:

Đường MA

 MACD
 Boillinger band
 Động lượng
RSI


MOMENTUM


Khối lượng giao dịch

PHÂN TÍCH Kỹ THUậT Dự ĐOÁN
TƯƠNG LAI
“NHÂN LOạI CÓ THể TÌM THấY TƯƠNG LAI TRONG
QUÁ KHứ”
Tài liệu tham khảo :

Giáo trình thị trường chứng khoán đại học kinh tế quốc dân


Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán (ủy ban chứng khoán nhà

nước)-nxb chính trị quốc gia 2003
Chuyên san chứng khoán Việt Nam (Viet Nam Securities Review)


VietNamNews


Phân tích kỹ thuật-Ứng dụng trong đầu tư chứng khoán (NXB lao

động xã hội 2007
TTCKVN 5 năm hình thành và phát triển (tác giả GS-TS Nguyễn Sinh

Hùng - Ủy ban chứng khoán nhà nước)
www.vietstock.com.vn


www.vndirect.com.vn


www.bsc.com.vn


www.HASTC.org.vn

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản