Tổng quan về thị trường tổ chức sự kiện ở Việt Nam

Chia sẻ: nhuchau01

So với quảng cáo, thị trường tổ chức sự kiện có thể có quy mô nhu cầu lớn hơn nhiều, không chỉ bao gôm nhu cầu của các tổ chức xã hội, phi chính phủ, các doanh nghiệp mà còn bao gồm nhu cầu của các gia đình, các cá nhân.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản