Tổng quan về thở máy (Phần 1)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
252
lượt xem
111
download

Tổng quan về thở máy (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại cương: Khái niệm về thở máy . Mục đích – mục tiêu trên lâm sàng . Chỉ định – gợi ý cần thở máy . Thông khí cơ học áp suất âm . Thông khí cơ học áp suất dương. Khái niệm về Thở máy: Thông khí cơ học (nhân tạo): đưa không khí vào phổi. Thở máy áp lực âm: hút khí từ bên ngoài vào phổi. Thở máy áp lực dương: đẩy khí từ bên ngoài vào phổi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về thở máy (Phần 1)

 1. TỔNG QUAN VỀ THỞ MÁY (THÔNG KHÍ CƠ HỌC) TS.BS Đỗ Quốc Huy Bộ môn HSCC&CĐ ĐHY PNT
 2. Đại cương  Khái niệm về thở máy  Mục đích – mục tiêu trên lâm sàng  Chỉ định – gợi ý cần thở máy  Thông khí cơ học áp suất âm  Thông khí cơ học áp suất dương
 3. Khái niệm về Thở máy  Thông khí cơ học (nhân tạo): đưa không khí vào phổi  Thở máy áp lực âm: hút khí từ bên ngoài vào phổi.  Thở máy áp lực dương: đẩy khí từ bên ngoài vào phổi @  Mô phỏng tự nhiên: chênh lệch về AS để đưa khí vào phổi:  TK áp suất âm  AS trong phổi < AS khí quyển: hút khí vào phổi phổ khí quyể  TK áp suất dương  AS khí quyển >AS trong phổi: thổi khí vào phổi khí quyể phổ
 4. Khái niệm về thông khí cơ học @
 5. Thở máy quy ước áp lực dương Máy thở + + ₊ + + ₊
 6. Thông khí cơ học áp suất âm  Đặc điểm:  Phù hợp với sinh lý tự nhiên: áp suất trong phổi thấp hơn khí quyển  hút khí vào phổi.  Khó khăn về kỹ thuật đưa khí vào phổi.  Không áp dụng trong cấp cứu được  Thiết bị:  Phổi thép Emerson  Áo giáp
 7. Các thiết bị thông khí áp suất Âm  Pneumowrap →  Chest Cuirass →  Neg. P Respirator →
 8. Giáp sắt
 9. “Phổi thép” Emerson
 10. BV Los Amigos với dàn “phổi thép” 1954
 11. 50 năm sống trong máy thở
Đồng bộ tài khoản