Trả lương theo sản phẩm

Chia sẻ: thinhlu

Áp dụng hình thức trả lương này tiền lương trả cho người lao động được tính toán căn cứ vào số lượng và chất lượng công việc đã hoàn thành . Tiền lương theo sản phẩm được xây dựng trên cơ sở định mức lao động...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản