Trà và các loại thuốc cần tránh

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
6
download

Trà và các loại thuốc cần tránh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài những chất chống oxy hoá, trà có thành phần của cafein, một chất có tác dụng kích thích thần kinh bất lợi đối với một số trường hợp mất ngủ, cao huyết áp, rối loạn nhịp tim.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trà và các loại thuốc cần tránh

  1. Trà và các lo i thu c c n tránh Ngoài nh ng ch t ch ng oxy hoá, trà có thành ph n c a cafein, m t ch t có tác d ng kích thích th n kinh b tl i i v i m t s trư ng h p m t ng , cao huy t áp, r i lo n nh p tim. Nên tránh u ng trà khi s d ng m t s lo i tân dư c dư i ây:
  2. Thu c ng a thai: Thu c ng a thai có th kéo dài th i gian tác d ng c a ch t cafein trong cơ th . Do ó u ng trà làm gia tăng tính kích thích c a trà... Adenosine: Trà có th ngăn c n tác d ng c a thu c adenosine, m t lo i thu c nh: Inmagine ch a r i lo n nh p tim. Benzodiazepines: Ch t cafein trong trà có th làm gi m hi u l c an th n c a nh ng lo i thu c benzodiazepines như diazepam, lorazepam, thu c ch a các trư ng h p lo s , kh ng ho ng. Beta-blockers: Ch t cafein có th làm tăng huy t áp ngư i ang dùng thu c thu c nhóm beta - blockers
  3. như propanolol, metaprolol, thu c dùng ch a huy t áp cao và m t s b nh tim m ch. Thu c làm loãng máu, bao g m aspirin: Nh ng ngư i ang ư c i u tr v i warfarin, thu c gi m dính c a máu, không ư c dùng trà. Trà ch a vitamin K gây ph n tác d ng v i warfarin. M t khác, các nhà khoa h c cũng khuyên không dùng trà chung v i aspirin. Ngày nay, aspirin thư ng ư c dùng ngăn ch n hi n tư ng máu vón c c trong m t s b nh tim m ch. Dùng chung trà và aspirin có th x y ra nguy cơ ch y máu. Thu c hoá tr : Trà xanh và trà en có nh ng ho t ch t có tác d ng kích thích m t lo i gen c a nh ng t bào ung thư trong b nh ung thư ti n li t tuy n khi n chúng ít nh y c m hơn i v i các lo i thu c hoá tr . Do ó, không nên u ng trà trong th i gian ư c hoá tr lo i ung thư này.
  4. Clozapine: Hi u l c c a Clozapine, thu c tr b nh tâm th n, s b gi m b t n u ư c u ng trong vòng 40 phút sau khi u ng trà. Ephedrine: Khi dùng chung v i ephedrine, lo i thu c giãn m ch, ch ng sung huy t, trà có th gây kích thích, m t ng , s t cân. Lithium: Trà làm gi m áp huy t khi dùng chung v i lithium, m t lo i thu c ch a tr m c m. Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs): Trà có th gây ra cao huy t áp nghiêm tr ng khi ư c dùng chung v i các lo i thu c thu c nhóm MAOIs như phenelzine, tranylcypromine, thu c ch ng tr m c m.
Đồng bộ tài khoản