Trắc địa đại cương

Chia sẻ: thuthuy

Trắc địa là môn khoa học về các phép đo được tiến hành trên mặt đất để xác định hình dạng và kích thước trái đất, thành lập các loại bản đồ cũng như giải quyết các vấn đề kỷ thuật khác

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Trắc địa đại cương

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản