Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 4)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
10
download

Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (đề 4)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 4)

  1. Dao đ ng đi n t - Dòng đi n xoay chi u - Đ 4 : Câu h i 1: M t dòng đi n xoay chi u i = 6,28sin100πt(A) qua bình đi n phân đ ng dung d ch H2SO4 v i đi n c c Pt. Tính theo Coulomb đi n lư ng t i qua bình trong 5 phút. A. 100 C B. 150 C C. 200 C D. 300 C E. 600 C A. B. C. D. E. Câu h i 2: M t dòng đi n xoay chi u i = 6,28sin100πt(A) qua bình đi n phân đ ng dung d ch H2SO4 v i đi n c c Pt. Tính th tích h n h p khí thu đư c m i đi n c c trong th i gian 16 phút 5 giây. A. 0,112 l B. 0,224 l C. 0,336 l D. 1,12 l E. 2,24 l A. B. C. D. E. Câu h i 3: A. B. C. D. E. Câu h i 4:
  2. A. B. C. D. E. Câu h i 5: A. B. C. D. E. Câu h i 6: A. B. C. D. E. Câu h i 7:
  3. A. B. C. D. E. Câu h i 8: A. B. C. D. E. Câu h i 9: A. B. C. D. E. Câu h i 10:
  4. A. B. C. D. E.
Đồng bộ tài khoản