Trắc nghiệm kế toán ngân hàng

Chia sẻ: kusudonicky

Tăng giá trị bảo đảm tiền vay của ngân hàng luôn a) lớn hơn tổng giá trị nợ vay b) nhỏ hơn tổng giá trị nợ vay c) bằng tổng giá trị nợ vay d) câu a hoặc c

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản