Trắc nghiệm Kinh tế Môi Trường

Chia sẻ: alea55

Câu 1: Nghiên cứu kinh tế học chính là…. a. việc tập trung phân tích, tìm hiểu mối quan hệ giữa các nguồn lực và nhu cầu thực tế của từng cá nhân với xã hội b. Việc tập trung phân tích, tìm hiểu mối quan hệ của từng cá nhân với xã hội.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản