Trắc nghiệm môn Hóa học đại cương -Chương 1: Cấu tạo nguyên tử - Quang Phổ

Chia sẻ: huusim

Các nguyên tử có cùng hạt nhân Z và có số khối A khác nhau được gọi là các đồng vị. Hạt nhân nguyên tử của các đồng vị của một nguyên tố có số nowtron khác nhau. Nguyên tử lượng của một nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn là trung bình cộng của nguyên tử lượng của các đồng vị .

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản