Trắc nghiệm-tự luận ôn tập học kỳ 1 toán 10 cơ bản

Chia sẻ: trungtran4

Trắc nghiệm-tự luận ôn tập học kỳ 1 toán 10 cơ bản nhằm giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay.

Nội dung Text: Trắc nghiệm-tự luận ôn tập học kỳ 1 toán 10 cơ bản

http://quyndc.blogspot.com

ÔN TẬP HỌC KÌ I – TOÁN 10 CƠ BẢN
I. BÀI TẬP TỰ LUẬN:
3
Bµi 1. Tìm điều kiện của phương trình sau: x 1 x 2
x 1
Bµi 2. Giải phương trình: 2 x 4 3x 2 1 0
Bµi 3. Giải các hệ phương trình sau
x y z 5
5x 3 y 7
a) b) 4 x 3 y 5 z 30
2x 4 y 6
2 x 5 y 3 z 76
Bµi 4. Giải các hệ bất phương trình sau:
3 3(2 x 7)
2x 3
5 3 2 x 3 2(3 x )
a) b) 2
1 5(3 x 1)
x 3x 4 x
2 2
1 1 4
Bµi 5. CMR: với hai số a, thì :
a b a b
Bµi 6. CM với ba số không âm a, b, c bất kì ta luôn có: a 2 b 2 c 2 ab bc ca
a. Trong hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC với A(1;2), B(2;-1), C(3;5)
a) Tìm toạ độ trọng tâm của tam giác ABC.
b. Tìm độ dài các cạnh của tam giác ABC .
c. Gọi M là trung điểm của AB, tìm toạ độ trực tâm của tam giác AC M.
d. Tìm toạ độ điểm N sao cho AOBN là hình bình hành .
e. Tìm toạ độ điểm P sao cho O là trọng tâm của tam giác MAB.
f. Sử dụng máy tính điện tử bỏ túi fx 500 MS, f x 570 MS, f x 500 ES, f x 570 ES để tính
các góc , , của tam giác ABC ( Viết rõ quy trình bấm phím_ Có ghi chú sử
dụng loại máy).
Bài 7. Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O.
a) Biểu diễn vectơ OA theo hai vectơ AB AD .
b) Biểu diễn vectơ BD theo hai vectơ AC AB .
c) Tìm điểm M sao cho MA MB MC 0 .

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Cho A ( ;7 và B (2; ) hình vẽ nào sau đây biểu diễn tập A B.
2 7 2 7
x x

A. B.
2 2 7
x

C. D.
Câu 2. Cho A B , với A /( x 1)( x 2) x 3) 0} / 4 x}. Chọn khẳng định đúng
A. 1, 2,3, 4 B. 1, 2,3 C. 1, 2, 4 D. 1, 2 .
Câu 3. Phần tô đậm của hình dưới đây biểu diễn tập nào?
A. A B B. A B
A B
C. A \ B D. B \ A

Đề cương ôn tập học kì I - Toán 10 cơ bản 1
http://quyndc.blogspot.com

1
Câu 4. Điều kiện của phương trình: x 2 0 là:
x 2
A. x 2 B. x 2 C. x 2 D. x 2
Câu 5. Hàm số y kx k 2 đồng biến trên khi và chỉ khi:
A. k 0 B. k 0 C. k 2 D. k 2
Câu 6. Đồ thị của hàm số y 3x 2 là hình:
(A) (B)
(C) (D)

Câu 7. Đường thẳng sau đây đi qua hai điểm A(0;2)

A. y 2x 2 B. y 2x 2 C. y 2 x 2 D. y 2x 2
2x ,nƠ u x 0
Câu 8. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số: y
-3x+1 ,nƠ u x
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản