Transistor A564 ­ C828 ­ C1815 ­ Công tắc điện tử

Chia sẻ: top180

Dòng PNP : A564,A1015,... Đóng khi Logic =0;

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản