TRÈO LÊN XUỐNG GHẾ

Chia sẻ: lgg330

- Dạy trẻ kỹ năng vận động trèo lên xuống ghế đúng kỹ năng. - Trẻ biết trèo lên xuống ghế nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. - Phát triển cơ chân, tố chất vận động. - Rèn luyện sự tự tin khéo léo. - Giáo dục nề nếp, trật tự học tập. II. Chuẩn bị: - Ghế cao 35cm (8 cái). - Túi cat. - Băng nhạc, trống lắc.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TRÈO LÊN XUỐNG GHẾ

TRÈO LÊN XUỐNG GHẾ

TIẾT 1

I. Mục đích yêu cầu:

- Dạy trẻ kỹ năng vận động trèo lên xuống ghế đúng kỹ năng.

- Trẻ biết trèo lên xuống ghế nhẹ nhàng và nhanh nhẹn.

- Phát triển cơ chân, tố chất vận động.

- Rèn luyện sự tự tin khéo léo.

- Giáo dục nề nếp, trật tự học tập.

II. Chuẩn bị:

- Ghế cao 35cm (8 cái).

- Túi cat.

- Băng nhạc, trống lắc.

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ

1. Khởi động:
- Trẻ đi các kiểu đi.
- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng
tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi

bằng mũi bàn chân, gót chân, đi

khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động:

a. BTPTC: - Trẻ thực hiện 3l x 8n.

* Động tác tay: Các ngón tay đan

vào nhau, gập duỗi

- Nhịp 1: bước chân phải sang

bên, 2 tay đan vào nhau, đưa tay ra

trước lòng bàn tay hướng ra ngoài.

- Nhịp 2: Thu tay về trước ngực,

lồng bàn tay hướng phía dưới, các

ngón tay vẫn đan vào nhau. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 3: Đưa tay ra như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5,6,7,8: Đổi chân và thực

hiện như trên.
* Động tác chân:

- Đứng đưa chân ra trước ngồi - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

khuỵu chân, chân sau thẳng.

- Nhịp 1: Bước chân trái lên trước

một bước, chân sau thẳng.

- Nhịp 2: Khuỵu chân trước, chân

sau thẳng.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên đổi chân.

* Động tác lưng bụng: Đứng

quay người sang hai bên 900.

- TTCB: đứng thẳng tay thả xuôi.

- Nhịp 1: Bước chân trái sang bên

trái. - Vận động trèo lên xuống ghế.

- Nhịp 2: Quay người sang bên - Trẻ chú ý nhìn.

trái 900 . - Trẻ chú ý lắng nghe.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.
- Nhịp 5,6,7,8: Như trên (đổi - Trẻ thực hiện mẫu.

chân).

* Động tác bật: bật tách khép - TC: Vận động "Trèo lên xuống

chân. ghế".

b. VĐCB:

- Hôm nay cô sẽ dạy các con vận

động mới "Trèo lên xuống ghế".

- Để thực hiện đúng trước tiên các

con chú ý xem cô làm trước. - Trẻ chơi.

* Cô làm mẫu:

- Lần 1: Không giải thích.

- Lần 2: Giải thích.

Một tay cô vịn thành ghế, 1 tay

cô tì vào cạnh ghế. Sau đó cô bước 1

chân lên ghế, chân còn lại cô đưa qua

ghế và chạm đất, cô tiếp tục đưa chân

trên ghế xuống đất.

- Mời 1-2 trẻ lên thực hiện thử.

- Bạn vừa thực hiện xong vận
động gì?

=> Nhận xét cách thực hiện.

* Trẻ thực hiện:

- Cho mỗi trẻ thực hiện 2-3 lần

(cả lớp).

=> Trong quá trình trẻ thực hiện

cô vừa hướng dẫn vừa quan sát sửa

sai cho trẻ, khích lệ trẻ.

c. TCVĐ: Ai ném xa nhất.

- Cho trẻ chơi 3-4 lần.

- Cho trẻ nhắc lại luật chơi và

cách chơi => Cô quan sát trẻ.

- Nhận xét, tuyên dương.

3. Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở 2-3
- Trẻ hít thở nhẹ nhàng.
vòng.

- Nhận xét, tuyên dương.

TIẾT 2

I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố yêu cầu cho trẻ kỷ năng trèo lên xuống ghế cho trẻ.

- Trẻ nhớ tên vận động.

- Phát triển cơ chân, tố chất vận động.

- Rèn tính mạnh dạn tự tin khéo léo trong giờ học.

- Giáo dục trẻ trật tự.

II. Chuẩn bị:

- Ghế cao 35cm (8 cái).

- Túi cát.

- Băng nhạc, trống lắc.

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ

1. Khởi động:

- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng

tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi

bằng mũi bàn chân, gót chân, đi - Trẻ đi các kiểu đi.

khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.
2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 3l x 8n.

a. BTPTC:

* Động tác tay: Các ngón tay đan

vào nhau, gập duỗi

- Nhịp 1: bước chân phải sang

bên, 2 tay đan vào nhau, đưa tay ra

trước lòng bàn tay hướng ra ngoài.

- Nhịp 2: Thu tay về trước ngực,

lồng bàn tay hướng phía dưới, các - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

ngón tay vẫn đan vào nhau.

- Nhịp 3: Đưa tay ra như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5,6,7,8: Đổi chân và thực

hiện như trên.

* Động tác chân:

- Đứng đưa chân ra trước ngồi

khuỵu chân, chân sau thẳng. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 1: Bước chân trái lên trước

một bước, chân sau thẳng.
- Nhịp 2: Khuỵu chân trước, chân

sau thẳng.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên đổi chân.

* Động tác lưng bụng: Đứng - TC: Trèo lên xuống ghế.

quay người sang hai bên 900.

- TTCB: đứng thẳng tay thả xuôi. - Trẻ thực hiện.

- Nhịp 1: Bước chân trái sang bên

trái.

- Nhịp 2: Quay người sang bên

trái 900 . - Trẻ thực hiện.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên (đổi - Trẻ chơi.

chân).

* Động tác bật: bật tách khép

chân.

b. VĐCB:
- Hôm trước cô đã dạy các con vận

động gì?

- Bạn nào còn nhớ lên thực hiện

lại cho các bạn cùng xem nè.

(Mời 1-2 trẻ lên nhắc lại cách

thực hiện vận động).

- Cô lưu ý và nhấn mạnh bước

từng chân lên ghế, chân còn lại đưa

qua ghế và chạm đất sau đó đưa

chân trên ghế xuống đất.

* Trẻ thực hiện:

- Cho mỗi trẻ thực hiện 3-4 lần.

- Cô quan sát sửa sai cho trẻ.

- Hỏi lại tên vận động?

c. TCVĐ: Ai ném xa nhất.

- Cho trẻ chơi 3-4 lần.

- Cho trẻ nhắc lại luật chơi và

cách chơi => Cô quan sát trẻ.

- Hỏi lại tên trò chơi.
3. Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi hít thở 1-2 vòng.

* Nhận xét, tuyên dương.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản