TRÈO LÊN XUỐNG THANG

Chia sẻ: lgg330

- Dạy trẻ kỹ năng vận động trèo lên xuống thang. - Khi trèo trẻ biết phối hợp chân nọ tay kia một cách nhẹ nhàng. - Phát triển cơ tay, chân, rèn luyện sự khéo léo, nhịp nhàng. - Rèn tính gan dạ. tự tin. - Giáo dục trẻ trật tự trong giờ học, chú ý lắng nghe cô và thực hiện các yêu cầu của cô. - Trẻ hiểu luật chơi, cách chơi và chơi vui hứng thú. II. Chuẩn bị: - Thang để dạy vận động. - Sân tập bằng phẳng. - Băng nhạc, trống lắc....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TRÈO LÊN XUỐNG THANG

TRÈO LÊN XUỐNG THANG

TIẾT 1

I. Mục đích yêu cầu:

- Dạy trẻ kỹ năng vận động trèo lên xuống thang.

- Khi trèo trẻ biết phối hợp chân nọ tay kia một cách nhẹ nhàng.

- Phát triển cơ tay, chân, rèn luyện sự khéo léo, nhịp nhàng.

- Rèn tính gan dạ. tự tin.

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ học, chú ý lắng nghe cô và thực hiện các

yêu cầu của cô.

- Trẻ hiểu luật chơi, cách chơi và chơi vui hứng thú.

II. Chuẩn bị:

- Thang để dạy vận động.

- Sân tập bằng phẳng.

- Băng nhạc, trống lắc.

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ


1. Khởi động: - Trẻ đi các kiểu đi.
- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng

tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi

bằng mũi bàn chân, gót chân, đi

khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

a. BTPTC:

* Động tác tay:

- TTCB: đứng khép chân hai tay

để xuôi, đầu không cúi.

- Nhịp 1: bước chân sang trái một

bước đồng thời 2 tay đưa thẳng ra

trước.

- Nhịp 2: đưa 2 tay lên cao ( lồng - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

bàn tay hướng vào nhau).

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác chân:
- TTCB: đứng khép chân hai tay

để xuôi, đầu không cúi.

- Nhịp 1: kiễng chân hai tay đưa - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

thẳng lên cao ( lồng bàn tay hướng

vào nhau).

- Nhịp 2: khuỵu gối ( hai tay đưa

ra trước, lồng bàn tay sấp).

- Nhịp 3: Như nhịp 1 (sang

phải).

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác bụng: - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- TTCB: Đứng khép chân, hai tay

để xuôi, đầu không cúi.

- Nhịp 1: Bước chân sang trái 1

bước, 2 tay đưa thẳng ra trước, lồng

bàn tay sấp.

- Nhịp 2: Xoay người sang trái - TC: Vận động "Trèo lên xuống

đồng thời 2 tay xoay trái, lồng bàn thang".

tay sấp.
- Nhịp 3: Như nhịp 1 (sang

phải).

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác bật:

- TTCB: Đứng khép chân, 2 tay

để xuôi, đầu không cúi. - Trẻ chú ý nhìn cô thực hiện.

- Nhịp 1: Trẻ bật tách 2 chân

đông thời 2 tay đưa ra trước.

- Nhịp 2: Bật khép chân lại, 2 tay - TC: Vận động "Trèo lên xuống

để xuôi. thang".

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

b. VĐCB:

- Hôm nay cô sẽ dạy các con vận

động "Trèo lên xuống thang".

- Cho cả lớp nhắc lại tên vận động.

- Để thực hiện vận động đúng các

con chú ý xem cô làm trước.

* Cô làm mẫu:
- Lần 1: Không giải thích.

- Lần 2: Giải thích.

Cô đứng trước thang 2 tay

nắm vào dóng thang cao ngang vai.

Khi có hiệu lệnh trèo, cô bước 1 chân - Trò chơi :"Đua ngựa".

lên dóng thang thứ nhất, đồng thời

tay không cùng bên chân nắm lên

dóng thang trên vai. Bước tiếp chân

sau lên dóng thang thứ 2 thì tay kia

nắm lên dóng thang trên. Cứ như vậy

cô trèo liên tục chân nọ tay kia và khi

trèo xuống thang cô cũng trèo lần

lượt chân nọ tay kia.

- Hỏi lại tên vận động: Cô vừa

thực hiện xong vận động gì?

- Mời trẻ khá thực hiện cho cả lớp

xem.

* Trẻ thực hiện:

- Cho mỗi trẻ thực hiện 2-3 lần.
- Trẻ yếu có thể trèo lại.

=> Trong quá trình trẻ thực hiện

cô vừa hướng dẫn vừa quan sát sửa

sai cho trẻ.

c. TCVĐ:

- Nãy giờ cô thấy các con học rất

ngoan, bây giờ cô sẽ thưởng các con

chơi trò chơi: "Đua ngựa".

- Trẻ nhắc lại tên trò chơi.

- Các con sẽ làm những chú ngựa,

2 tay cong lại về phía trước ngang vai

giả làm cương ngựa, mình sẽ chạy

thật nhanh, khi chạy phải nâng cao

đùi (cô làm thử cho trẻ xem).

- Cho trẻ chơi thử sau đó cô nhận

xét lại cách chơi.

- Cho cả lớp chơi 2-3 lần.

3. Hồi tĩnh:
- Trẻ hít thở nhẹ nhàng.
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở 2-3
vòng.

- Nhận xét, tuyên dương.

TIẾT 2

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố yêu cầu cho trẻ kỷ năng trèo lên xuống thang.

- Khi trèo trẻ biết phối hợp chân nọ tay kia 1 cách nhịp nhàng.

- Phát triển khả năng định hướng trong không gian, rèn sự khéo léo nhịp

nhàng, linh họat.

- Giáo dục sự tự tin nhanh nhẹn.

- Trẻ biết chú ý quan sát trong giờ học và giờ chơi.

II. Chuẩn bị:

- Sân tập bằng phẳng.

- Thang leo.

- Băng nhạc, trống lắc.

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ


1. Khởi động:
- Trẻ đi các kiểu đi.
- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng
tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi

bằng mũi bàn chân, gót chân, đi

khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

a. BTPTC:

* Động tác tay:

- TTCB: đứng thẳng, chân khép 2

tay để xuôi, đầu không cúi.

- Nhịp 1: Bước chân sang trái một

bước đồng thời 2 tay đưa thẳng ra

trước lồng bàn tay sấp.

- Nhịp 2: đưa 2 tay lên cao ( lồng - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

bàn tay hướng vào nhau).

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác chân:

- TTCB: đứng khép chân thẳng
người tay để xuôi, đầu không cúi.

- Nhịp 1: Kiễng chân, 2 tay đưa

thẳng lên cao, lồng bàn tay hướng - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

vào nhau.

- Nhịp 2: Khuỵu gối ( hai tay đưa

ra trước, lồng bàn tay sấp).

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác lưng bụng:

- TTCB: đứng khép chân thẳng

người tay để xuôi, đầu không cúi.

- Nhịp 1: Bước chân sang trái một - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

bước 2 tay đưa thẳng ra trước, lồng

bàn tay sấp.

- Nhịp 2: Xoay người sang trái

đồng thời 2 tay xoay trái, lồng bàn

tay sấp.

- Nhịp 3: Như nhịp 1. - TC: Trèo lên xuống thang phải trèo

- Nhịp 4: Về TTCB. chân nọ tay kia.
* Động tác bật:

- TTCB: đứng khép chân thẳng - Trẻ thực hiện.

người tay để xuôi, đầu không cúi.

- Nhịp 1: Bật tách chân đồng thời

2 tay đưa ra trước (chân rộng bằng

vai). - Hai tay đưa ra trước làm dây cương,

- Nhịp 2: Bật khép chân hai tay để rồi chạy thật nhanh, khi chạy phải

xuôi. nhấc cao đùi.

- Nhịp 3: Như nhịp 1

- Nhịp 4: Về TTCB.

b. VĐCB:

- Hôm trước cô đã dạy các con vận

động "Trèo lên xuống thang". Giờ

bạn nào nhớ trèo lên xuống thang

mình phải trèo như thế nào?

- Bạn nào giỏi lên làm cho cả lớp

xem (Mời 2 trẻ).

- Nếu trẻ thực hiện tốt cho cả lớp

thực hiện. Nếu trẻ thực hiện sai =>
Cô trèo và giải thích lại cho trẻ hiểu.

* Trẻ thực hiện:

- Cho cả lớp thực hiện mỗi trẻ

thực hiện 3-4 lần.

=> Cô bao quát sửa sai.

c. TCVĐ:

- Bạn nào còn nhớ cách chơi "Đua

ngựa" nói lại cho lớp mình nghe xem

nào?

- Cô nhấn mạnh cách chơi một

lần nữa, khi chạy phải nhấc cao đùi,

nếu không sẽ thua.

- Trẻ chơi 2-3 lần.

3. Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng làm chim

bay (tay đưa ngang, hạ xuống), đi 2-3 - Trẻ hít thở nhẹ nhàng.

vòng.

* Nhận xét, tuyên dương.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản