TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 5S, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ TIẾN TỚI THỰC HIỆN SIÊU 5S

Chia sẻ: lamck05

Việc triển khai thực hiện 5S nói một cách nào đó là tiến hành thay đổi hành vi và hình thành thói quen tốt, thói quen làm việc chuyên nghiệp và hướng tới khía cạnh năng suất, chất lượng của công việc. Đây thực sự là một cuộc cách mạng và thường được xem là "liều thuốc thử" khả năng thay đổi của doanh nghiệp. Về cơ bản, để việc áp dụng 5S được thành công với một chi phí phù hợp, chúng ta nên đi theo những bước sau:...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản