Triều đại nhà NGUYỄN

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
228
lượt xem
74
download

Triều đại nhà NGUYỄN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

đây là bảng tổng hợp các triều đại vua nhà nguyễn, năm sinh năm mất, các hoàng hậu của vua, họ hàng thân tộc của vua, các lăng tẩm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Triều đại nhà NGUYỄN

  1. Triều đại nhà NGUYỄN Vua Gia Long (1802-1820) Hoàng tử . . Vua Gia Long, Cảnh (hình người thành vẽ bên Pháp lập Triều đại bởi họa sĩ nhà Nguyễn Maupérin vào năm 1787) Vua Minh Mạng (1820-1840) Lăng vua Cổng vào Ấn của vua Vua Minh Minh Mạng lăng vua Minh Mạng Mạng ở Huế Minh Mạng Vua Tự Ðức (1847-1883)
  2. Các bà vợ . . vua Tự Ðức Vua Tự Ðức sống đến đầu thế kỷ thứ 20 Vua Hàm Nghi (1884-1885) Ðám cưới Di ảnh vua Ðám cưới vua Hàm Hàm nghi thờ vua Hàm Vua Hàm Nghi ở tại lâu đài De Nghi ở Nghi Algérie la Nauche Algérie (1904) (France) (1904) Ngôi mộ . Ðám cưới vua Dân chúng Hàm Nghi ở chờ đợi xe của vua Algérie đám cưới Hàm Nghi ở làng Thonac (France)
  3. Vua Ðồng Khánh (1885-1889) . . . Vua Ðồng Khánh Vua Thành Thái (1889-1907) Từ trái sang Các anh em phải, 3 hoàng của vua . tử: Bửu Lũy, Hai người vợ Thành Thái Bửu Trang và và các ông của vua Bửu Liêm. thầy (phụ Thành Thái Các em của đạo) Vua Thành Thái (1891) Vua Thành Vua Thành Vua Thành Vua Thành
  4. Thái trong Thái trong Thái trong lúc bị đày Thái lúc còn trên triều phục bên đảo ngôi Réunion Vua Thành Vua Thành . . Thái và em tới Thái và em thăm quan tới thăm quan toàn quyền toàn quyền (1900) (1900) Vua Bảo Ðại Hoàng hậu Bà Ðoàn Thị Cựu hoàng đến thăm cựu Từ Minh, Châu, thứ Thành Thái về hoàng Thành thân mẫu phi của cựu thăm Huế lần Thái tại cựu hoàng hoàng Thành cuối (1953) Saigon (1953) Thành Thái Thái Vua Duy Tân (1907-1916)
  5. Vua Duy Tân Vua Duy Tân Vua Duy Tân Vua Duy (1907) (5-9-1907) (19-9-1907) Tân Bà vương Bà Nguyễn phi Mai Thị Thị Ðịnh, thứ Vàng, một Duy Tân và Vua Duy Tân phi của cựu trong những các anh chị (năm 30 tuổi) hoàng Thành thứ phi của em Thái, mẹ của vua Duy Tân vua Duy Tân (năm 72 tuổi) Vua Khải Ðịnh (1916-1925) Vua Khải Vua Khải Vua Khải Vua Khải Ðịnh Ðịnh Ðịnh Ðịnh
  6. Bà Ân phi Vua Khải Hồ Thị Chỉ, . Vua Khải Ðịnh và thái vợ của vua Ðịnh tử Vĩnh Thụy Khải Định tại Paris năm (theo ông 1922 Nguyễn Duy Chính ở VN) Vua Bảo Ðại (1925-1945) Thái tử Vĩnh Thụy (vua Thái tử Vĩnh Vua Bảo Vua Bảo Bảo Ðại trong Thụy (1925) Ðại Ðại tương lai)
  7. Hoàng hậu Vua Bảo Ðại Nam Hoàng hậu Vua Bảo Ðại và Hoàng hậu Phương, vợ Nam Phương Nam Phương của vua Bảo Ðại Vua Bảo Ðại Cựu hoàng Cựu hoàng trong một Bảo Ðại Bảo Ðại và Vua Bảo Ðại buổi lễ năm bên Pháp chiếc ấn 1933 (tháng 12 Hoàng Ðế năm 1995) Chi Bửu . Thái tử Bảo Thái tử Bảo Long và các Chiếc ấn Long, con quan đại Hoàng Ðế Chi của vua Bảo thần B ửu Ðại
  8. Những người trong hoàng tộc . Một Hoàng Ðám ma mẹ Ðám ma mẹ Thái hậu vua (không vua (không (không biết biết của ai) biết của ai) tên gì) (1908) (1908)
Đồng bộ tài khoản