Trình bày bằng PowerPoint

Chia sẻ: Sdsadas Ksdksad | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
510
lượt xem
396
download

Trình bày bằng PowerPoint

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn bị trình bàChuẩn bị trình bày n Những nội dung chủ yếu cần trình bày là gì? n Người nghe là ai? n Người nghe muốn bạn truyền đạt khái niệm hoặc dữ liệu hoặc cả hai? n Nên nhớ rằng trình bày khác hòan tòan với một bài viết thông thường n Do đó không nên bao quát mọi thứ khi trình bày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trình bày bằng PowerPoint

 1. Trình bày bằng PowerPoint Nguyễn Trọng Hoài
 2. Chuẩn bị trình bày s Những nội dung chủ yếu cần trình bày là gì? s Người nghe là ai?  s Người nghe muốn bạn truyền đạt khái niệm hoặc dữ  liệu hoặc cả hai? s Nên nhớ rằng trình bày khác hòan tòan với một bài  viết thông thường s Do đó không nên bao quát mọi thứ khi trình bày.
 3. Nguồn lực giới hạn s Thời gian trình bày và slides s Mức độ chi tiết cần thiết s Do đó xác định điều bạn nên tập trung và điều bạn  nên lọai bỏ 
 4. Tiêu đề cho mỗi trang s Nên dùng chung kiểu font chữ và màu s Nếu dùng khác đi sẽ làm ngừơi theo dõi cảm thấy khó  khăn và mất phương hướng s Có nghĩa là tạo điều kiện cho người theo dõi dễ dàng  chú ý nội dung chứ không phải mầu sắc bài trình bày
 5. Cỡ chữ s Nội dung trong từng slide không nên nhỏ quá 22 s Tên tiêu đề không nên nhỏ hơn 28
 6. Gạch đầu dòng s Giữ nội dung cho mỗi gạch đầu dòng không quá hai  dòng, một dòng sẽ có ấn tượng tốt hơn. s Giới hạn gạch đầu dòng trong mỗi slide không quá 6. – Điều này sẽ tránh sự lẫn lộn giữa viết và trình bày  – Chỉ nên gạch đầu dòng các ý tưởng mà anh chị  muốn nhấn mạnh. s Nên dùng các từ ngắn gọn và “tổng quát.” s Tạo ra sự mạch lạc theo “khuôn khổ” tốt nhất.
 7. Gạch đầu dòng (tt.) s Nếu bạn đưa quá nhiều nội dung dưới dạng viết “text”  khán giả sẽ đọc không kịp khi bạn trình bày – Không đọc kịp hoặc chỉ đọc chứ không nghe – Nghe trong lúc trình bày sẽ tốt hơn là đọc – Vì vậy đừng cố viết quá nhiều trong mỗi slide
 8. Chữ IN và In Nghiêng s Không nên sử dụng tất cả bằng chữ in – Rất khó đọc  – Rất khó biết chỗ nào cần nhấn mạnh – Chỉ nên viết một vài từ cần nhấn mạnh  s Chữ in nghiêng – Dùng cho “dẫn chứng ” một câu trích dẫn nào đó – Dùng để liệt kê các ý tưởng hoặc nội dung chủ yếu – Dùng cho tên sách, báo, tạp chí . . . 
 9. Màu sắc khi trình bày s Reds và oranges là những màu rất mạnh mẽ nhưng  không tạo được sự tập trung. s Greens, blues, và browns thì dầu nhẹ nhàng nhưng  dễ gây chú ý s Không nên sử dụng tương phản giữa trắng và đen  nếu người theo dõi ngồi cách xa bạn.
 10. Muốn làm cho một nội dung  trở nên nổi bật hơn các  nội dung khác bạn có thể  đổi màu slide và cỡ chữ
 11. Các minh họa cho slides s Chỉ dùng khi cần thiết nếu không bạn sẽ gặp rắc rối s Minh họa nên liên quan đến nội dung trình bày s Luôn hỏi minh họa của bạn có làm cho nội dung trình  bày rõ hơn không?  s Những minh họa đơn giản sẽ có tác dụng chuyển tải  tốt nội dung cần trình bày và làm người đọc dễ hiểu
 12. Minh họa dữ liệu s Dữ liệu phải liên quan đến trình bày s Chỉ nêu ra những số liệu cần thiết và đừng quá tham  lam tất cả dữ liệu s Số liệu chi tiết sẽ giới thiệu với người đọc trang web  hoặc thư viện
 13. Slides và trình bày s Không nên đứng che slides khi trình bày  s Vì người theo dõi chỉ thấy bạn mà không thấy nội  dung trình bày s Slides chỉ làm cho bạn trình bày tốt hơn chứ không  thay thế bạn khi trình bày s Nếu bạn chỉ đọc trên các slides khi trình bày thì tốt  hơn hết là gởi các slides này đến người nghe là đủ  s Nên nhớ câu sau đây:            “Death by PowerPoint”
 14. Kỹ năng trình bày   Donald R. Clark (donclark@nwlink.com) Biết thêm chi tiết nên tham khảo: s http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadpres.html s http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/templates/presentation.rtf
Đồng bộ tài khoản