Trình bày điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của SX hàng hóa

Chia sẻ: vanbinhk40tkkd

SX hàng hóa là SX ra sản phẩm để bán. Nói cách khác, SX hàng hóa là kiểu tổ chức SX trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính người trực tiếp SX mà là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác, thông qua việc trao đổi, mua bán.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản