TRÒ CHƠI VÀ GIAO TIẾP CỦA TRẺ MẪU GIÁO (phần 1)

Chia sẻ: hongnhung_9

A.V.Daparogiet, Đ.B. Enconhin và các cộng sự của họ đã dành nhiều sự quan tậm nghiên cứu giao tiếp của trẻ và vai trò của giao tiếp trong sự phát triển tâm lí. Như vậy, cách tiếp cận không theo truyền thống của E.E..Kraxova nhằm giải quyết vấn đề bức xúc của sự chuẩn bị cho trẻ học tập ở trường phổ thông đã chỉ ra rằng cùng với các sơ đồ trí tuệ có các hình thức hợp tác với người lớn và với bạn cùng tuổi. Tác giả đã chứng minh một cách thực tế ý nghĩa của...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản