Trồng thâm canh cây Bòn bon tại xã Tiên lộc Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: keokeo1209

Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng mới và thâm canh cây lòn bon có nguồn gốc bản địa. Đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất, tạo sản xuất hàng hoá, tăng thu nhập cho người trồng cây ăn quả và nhân rộng mô hình ra sản xuất đại trà. Từng bước thay đổi tập quán trồng quảng canh, thiếu đầu tư chăm sóc, góp phần thúc đẩy chương trình phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh. 3. Phạm vi, địa bàn và thời gian thực hiện: Phạm vi, địa bàn thực hiện: xãTiên...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản