Trồng thâm canh cây Bòn bon tại xã Tiên lộc Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: keokeo1209

Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng mới và thâm canh cây lòn bon có nguồn gốc bản địa. Đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất, tạo sản xuất hàng hoá, tăng thu nhập cho người trồng cây ăn quả và nhân rộng mô hình ra sản xuất đại trà. Từng bước thay đổi tập quán trồng quảng canh, thiếu đầu tư chăm sóc, góp phần thúc đẩy chương trình phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh. 3. Phạm vi, địa bàn và thời gian thực hiện: Phạm vi, địa bàn thực hiện: xãTiên...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Trồng thâm canh cây Bòn bon tại xã Tiên lộc Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU MÔ HÌNH


TRỒNG THÂM CANH CÂY LÒN BON BẢN ĐỊA


(Kèm theo tờ trình số 17/Tr-PPMU- AST 04 ngày 08/6/2009)


1. Tên hợp đồng khuyến nông: Trồng thâm canh cây Bòn bon tại xã Tiên lộc

Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.


2. Mục tiêu của hợp đồng:


- Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng mới và thâm canh

cây lòn bon có nguồn gốc bản địa.


- Đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất, tạo sản xuất hàng hoá, tăng

thu nhập cho người trồng cây ăn quả và nhân rộng mô hình ra sản xuất đại trà.


- Từng bước thay đổi tập quán trồng quảng canh, thiếu đầu tư chăm sóc,

góp phần thúc đẩy chương trình phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.


3. Phạm vi, địa bàn và thời gian thực hiện:


- Phạm vi, địa bàn thực hiện: xãTiên Lộc Huyện tiên Phước.


- Thời gian triển khai: 36 tháng.


4. Yêu cầu của mô hình và mức hỗ trợ


4.1.Yêu cầu chung:

1
Chỉ tiêu Đ Yêu Ghi chú

T VT cầuGiống Lòn bon Tiên

Phước được lấy từ các cây
Giống
Giống lòn bon
đầu dòng đã được tuyển
có nguồn gốc
chọn và công nhận.
bản địaChọn vùng tập trung

h 03 ha/ (liên địa hoặc trong cùng
Quy mô
a Mô hình thôn), diện tích tối thiểu của

hộ tham gia: 1.000 m2/vườn.C 300 Khoảng cách: 6 x 6
Mật độ trồng
ây/ha cây/ha mét4.2.Chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt:Chỉ tiêu Đ Yêu cầu Ghi

T VT chú
2
Tỷ lệ cây % ≥ 95

sống sau 01

năm đầuTiêu - Cây phải đúng giống. Độ sai Cây

chuẩn cây giống khác ≤ 5%. có nhãn

theo quy
- Cây sinh trưởng khoẻ, không
định.
mang nguồn sâu, bệnh.


- Cây trồng trong túi bầu

Polyetylen, kích thước 17 x 25 cm.


- Tuổi cây giống: 24-30 tháng

(khi ghép đến xuất vườn 6-8 tháng)


- Chiều tính từ mặt bầu): ≥ 70

cm.


- Chiều dài cành ghép (đo từ vết

ghép đến ngọn cành dài nhất): ≥ 50 cm.


- Đường kính gốc ghép (cách

mặt bầu 10 cm): 0,8-1,0 cm.


- Đường kính cành ghép (đo trên


3
vết ghép 2 cm): ≥ 0,7 cm.


- Số cành cấp I: 2-3 cành.Thời vụ Trong tháng 9 hoặc tháng trướ

trồng 12/2008 c hoặc sau

khi kết

thúc mùa

mưa4.3. Kết quả đầu ra yêu cầu:


- Số hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình: 30 hộ;


- Số nông dân đến tham quan mô hình: tối thiểu 30 lượt người;


- Số hộ nông dân, số nông dân làm theo mô hình: trên 80%;


- Tăng khả năng sinh trưởng, năng suất của cây là đối tượng của mô hình so

với đại trà trong vùng, vườn cây đồng đều, tỷ lệ cây sống trên 95%;


- Thay đổi về kinh tế xã hội của xã thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông.


+ Kinh tế: Tạo vườn cây có khả năng cho năng suất cao hơn đại trà.


+ Xã hội: tạo việc làm, góp phần ổn định về mặt xã hội.


- Số nông dân được tập huấn về kỹ thuật của mô hình: tối thiểu 120 lược người.

4
5. Mức hỗ trợ:


5.1. Mức hỗ trợ giống, vật tư:Yêu

TT Chỉ tiêu ĐVT cầu chương Ghi chú

trình1 Giống: hỗ

trợ 100%: cây 945-Giống Hỗ trợ 100%

trồng mới cây 900 cho nông dân, vật tư

chuyển đến tận nơi

-Giống thực hiện mô hình.

trồng dặm cây 452 Phân bón,

thuốc BVTV:- Urê kg 1,800- Lân supe " 3,600
5
- Kali

clorua " 1,800- Vôi " 1,800- Thuốc

BVTV " 60- Phân 20- Chủ vườn tự

chuồng tấn 30 đầu tư
5.2. Mức hỗ trợ triển khai (tính cho 01 điểm mô hình)
Định
TT Chỉ tiêu ĐVT Đơn giá
mứcTập huấn

1 (04 lần, mỗi lần 01

ngày) lần 4
6
Định mức

cho 1 lần:+ Thù lao 200.000

giảng viên (cấp

huyện) người/ngày 1+ Thuê

mướn (hội trường,

phục vụ, thiết bị

học tập) ngày 1+ Nước

uống người/ngày 30+ Hỗ trợ 20.000

tiền ăn cho ND người/ngày 30+ Tài liệu, 5.000

VPP người/ngày 302 Tham quan lần 17
+ Hỗ trợ 20.000

tiền ăn cho ND người/ngày 30+ Thuê xe ca 1Hội thảo,

tổng kết lần 1+ Tiền ăn người/ngày 50 20.000+ Nước 5.000

uống, tài liệu người/ngày 503 + Tài liệu 50+ Thuê

mướn (hội trường,

phục vụ, thiết bị

học tập) ngày 1+ Bảng biểu,

phim ảnh trọn gói8
4 Thuê cán bộ 650.000

theo dõi, chỉ đạo

kỹ thuật tháng 24
Ghi chú: Đối với các khoản chi cho nông dân như tiền ăn, nước uống, tài

liệu- VPP nhà cung cấp dịch vụ phải chi đúng định mức.Chi phí quản lý cho nhà % 5

cung cấp dich vụ (% trên tổng
1
mức chi phí cho mô hình)
6. Giải pháp kỹ thuật thực hiện:


6.1. Chọn giống:


Giống lòn bon được chọn tạo bằng phương pháp nhân giống vô tính,

có nguồn gốc từ cây mẹ đã được bình tuyển, công nhận. Cây giống đạt các tiêu

chuẩn theo quy định (ở trên)


Vật tư đảm bảo chất lượng theo quy định.
9
6.2. Quy trình kỹ thuật: Thực hiện đúng quy trình trồng và thăm canh cây

bòn bon đã được ngành nông nghiệp khuyến cáo áp dụng trên địa bàn.


7. Đối tượng hưởng lợi: bà con nông dân nghèo các xã dự án; ít nhất 40%

số người tham gia là phụ nữ.


8. Yêu cầu về tiến độ thực hiện dự án và chế độ báo cáo:


- Tiến độ thực hiện: Năm 2009 - 2011


- Chế đô báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý phải có báo cáo tiến độ

thực hiện mô hình về BQL dự án tỉnh; báo cáo tháng chậm nhất vào ngày 25 hàng

tháng, báo cáo quý chậm nhất vào ngày 25 tháng thứ 3 của quý. Ngoài ra, phải thực

hiện báo cáo không định kỳ theo yêu cầu của BQL dự án tỉnh, BQL dự án Trung

ương và các cấp khi có yêu cầu.


9. Ngân sách tối đa dự án tài trợ để thực hiện hợp đồng: Mỗi hợp đồng

tại các xã dự án tối đa không quá 121.154.000 đồng.
10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản