Trụ não, tiểu não, não trung gian

Chia sẻ: ntgioi120401

Trụ não gồm chất xám nằm trong, tập trung thành nhân xám. - Chất trắng bao ngoài tạo thành đường liên lạc dọc nối tuỷ sống với các phần trên của não

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Trụ não, tiểu não, não trung gian

KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy lựa chọn những cụm từ thích hợp trong bảng dưới đây điền
vào các chỗ có dấu …... để hoàn thành nội dung sau:
chất xám pha
31 đôi
li tâm
hướng tâm
chất trắng

* Cấu tạo và chức năng của tuỷ sống là:
chấ(1)
t xám
Tuỷ sống bao gồm.................. ở giữa và bao quanh
(3)
ch(2) ắng 31 đôi
bởi......................... Xuất phát từ tuỷ sống có ........... dây thần kinh
ất tr
li(5)
pha
(4)
tuỷ là các dây ........... gồm có các bó sợi thần kinh ............ và bó
tâm
hướng)tâm
(6
sợi thần kinh ................... Được nối với tuỷ qua các rễ trước và rễ
sau.
Tiết: 48
TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN
CẤU TRÚC CỦA BÀI HỌC

I. VỊ TRÍ VÀ CÁC THÀNH PHẦN
CỦA NÃO BỘ.
II. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA
TRỤ NÃO.

III. NÃO TRUNG GIAN.
IV. TIỂU NÃO.
I. VỊ TRÍ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA NÃO BỘ.


Đại não
- Đồi thị
Não
trung
- Dưới đồi thị
gian

Củ não
- Não sinh tư
giữa
Cuống não
Trụ
não
- Cầu não

- Hành não Tiểu não
I. VỊ TRÍ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA NÃO BỘ.

Từ những thông tin về não bộ, em hãy hoàn thành thông
tin dưới đây:
Đại
não
Trụ não tiếp liền với tuỷ - Đồi
Não
sống ở phía dưới. Nằm giữa trụ trung thị
- Dưới
gian
não và đại não
đồi thị
(1)
là…………………. Trụ não
não trung gian Củ não
-
(2)
hành não. sinh tư
gồm: ……………, Não
(4)
(3) não giữa.
cầu não.
………………và…………........ giữa Cuống
Trụ não
Não giữa gồm cuố(5) não. ở
…………… não
ng - Cầu
mặt trước và não
(6) - Hành
củ não sinh tư.
……………………ở mặt sau. Tiểu
tiể(7)não. não
Phía sau trụ não là……………u não
II. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA TRỤ NÃO.
1) Cấu tạo
- Trụ não gồm chất xám nằm trong, tập trung thành
nhân xám.
- Chất trắng bao ngoài tạo thành đường liên lạc dọc nối
tuỷ sống với các phần trên của não

2) Chức năng Não giữa
Trụ
- Nhân xám: điều khiển, điều hoà hoạt động của các nội
Cầu não
quan. não
- Chất trắng làm nhinão ụ dẫn truyền, bao gồm các đường
Hành ệm v
dẫn truyền lên và các đường dẫn truyền xuống
II. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA TRỤ NÃO.

Dây hướng tâmDây li tâmDây pha.
III. NÃO TRUNG GIAN.
Đại não
Đồi thị
Não
trung
gian Dưới đồi thịNão giữa
Trụ
não Trạầu dừng của
C m não
- Đồi thị:
đường cảm giác
Hành não
khi lên não

Tiểu não
- Vùng dưới đồi: Điều khiển trao đổi chất,
điều hoà thân nhiệt
IV. TIỂU NÃO.

- Cấu tạo: Chất xám
+ Chất xám ở ngoài tạo
thành lớp cỏ, là các căn
cứ thần kinh.
+ Chất trắng ở trong là
các đường dẫn truyền.
- Chức năng:
+ Điều hoà phối hợp
các cử động phức tạp
của cơ thể.
+ Giữ thăng bằng.
+ Điều hoà trạng thái hoạt
Chất trắng
động của vỏ não.
Em hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Não trung gian bao gồm:
A. Đồi thị và cuống não.
B. Củ não sinh tư và cuống não.
C. Đồi thị và vùng dưới đồi.
D. Cuống não và cầu não.

Câu 2.Trụ não bao gồm những bộ phận:
A. Não trung gian, não giữa, cầu não.
B. Não giữa, cầu não, hành não.
C. Não trung gian, cầu não, hành não.
D. Não trung gian, não giữa, cầu não.
Câu 3: Tại sao người say rượu có biểu hiện chân nam đá chân
chiêu trong lúc đi?
A. Não trung gian bị rối loạn, điều khiển các hoạt động không
chính xác.
B. Não trung gian bị rối loạn không thực hiện được chức năng.
C. Tiểu não bị rối loạn không điều hoà và phối hợp được các
hoạt động.
D. Cả B và C đúng.
- So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não, tiểu não, não
trung gian theo bảng sau.

Các bộ phận
Trụ não Não trung Tiểu não
gian
Đặc điểm
Cấu tạo
Chức năng

- Đọc mục “Em có biết”.
- Nghiên cứu bài mới.
So sánh cấu trúc và chức năng của tuỷ sống
và trụ não

Tuỷ sống Trụ não

Vị trí Chức Vị trí Chức năng
năng
Bộ Chất .
phận xám
trung
Chất
ương
trắng

Bộ phận ngoại
biên
Tuỷ sống Trụ não
Chức
Vị trí Vị trí Chức năng
năng
ở giữa,
ở trong,
Là căn Là căn
thành
Chất phân thành
cứ thần cứ thần
dải liên
xám nhân xám.
kinh.
Bộ kinh.
tục
phận
Bao Dẫn truyền
trung
Bao ngoài
Dẫn
quanh
Chất dọc, nối tuỷ
ương
các nhân
truyền
chất
trắng với phần trên
xám.
dọc.
xám. của não.

Bộ phận ngoại 12 đôi gồm 3 loại: cảm giác,
31 đôi dây thần
biên vận động, pha.
kinh pha.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản