Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình 2

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
264
lượt xem
7
download

Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình 2

  1. Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009 Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình 2 Thí sinh trúng tuyển NV2 lưu ý: Trường gửi giấy báo nhập học theo địa chỉ thí sinh đã ghi ở bì thư vào ngày 14-9-2009. Thời gian đăng ký nhập học từ ngày 30-9 đến 2-10-2009. Khai giảng và bắt đầu học tập học kỳ 1 dự kiến ngày 5-10-2009. Trường Ngành NGÀY Tổng 2 2 SINH ĐM1 ĐM2 ĐM3 điểm ĐT STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN KV 1 CPS 02 TTN A 349 Hoàng Việt Bảo 071190 1.3 3.8 3.3 8.5 1 2 CPS 02 HCS A 34 Nguyễn Thị Thanh Bình 010291 2.8 4.5 3.5 11 06 2NT 3 CPS 02 HHK A 195 Trần Thị Kim Châu 140891 1 5 3.5 9.5 2 4 CPS 02 HUI A 26862 Dương Đức Dũng 101091 2.3 4.5 3 10 2NT 5 CPS 02 SPS A 2605 Hồ Thị Dụng 250890 2 5.3 2.5 10 1 6 CPS 02 TCT A 5270 Đinh Toàn Duy 150191 2 4.5 2.5 9 1 7 CPS 02 DTT A 2174 Huỳnh Thị Mỹ Đạt 200391 2.5 4.5 3 10 1 8 CPS 02 NLS A 2368 Đoàn Công Định 010991 1.3 5.5 2 9 2NT 9 CPS 02 HHK A 2399 Nguyễn Trường Hận 201291 1.8 4.5 2.3 8.5 1 10 CPS 02 DTT A 3020 Nguyễn Trung Hậu 000891 3 6.5 2.8 12.5 1 11 CPS 02 KSA A 22548 Thạch Quốc Hiếu 060191 2 4 2.8 9 01 2NT 12 CPS 02 DTT A 4555 Vũ Văn Hướng 081090 4.3 5.5 3.3 13 1 13 CPS 02 BVS A 1460 Phạm Việt Khoa 250291 0.3 6 2.5 9 2NT 14 CPS 02 QST A 29 Nguyễn Hữu Lộc 061091 1.3 4.5 3.3 9 1 15 CPS 02 SGD A 8488 Phan Văn Nam 020291 2.3 3.8 4.5 10.5 3 16 CPS 02 TTN A 5918 Trần Ngọc Nguyên 101090 1.8 5 2 9 1 17 CPS 02 SPK A 7247 Nguyễn Thế Phi 200790 1.5 4 3.8 9.5 1 18 CPS 02 HQS A 824 Trần Quốc Quân 060691 0.8 4.5 3.5 9 2NT
  2. 19 CPS 02 TSN A 6740 Trương Phú Quốc 120991 2.3 4.3 2.5 9 1 20 CPS 02 DMS A 9017 Trần Trung Thành 300890 1.3 4.3 3 8.5 06 1 21 CPS 02 TCT A 32886 Diệp Vĩnh Thành 220491 1 5.5 2.5 9 1 22 CPS 02 SPK A 10895 Nguyễn Thị Thu Trang 301091 3.8 6.5 1.8 12 1 23 CPS 02 MBS A 25294 Nguyễn Văn Trình 251290 1.5 3.5 3.8 9 1 24 CPS 02 MBS A 19346 Hoàng Thị Cẩm Tú 190490 0.5 3 4 7.5 06 1 25 CPS 02 SGD A 17834 Trần Hoàng Việt 010791 0.8 5.8 2.5 9 1 26 CPS 02 KSA A 19206 Lê Quang Vũ 041191 1.3 4.5 3 9 1 27 CPS 03 NLS A 703 Trịnh Thị Thanh Bình 150691 1.3 5.5 3.3 10 2NT 28 CPS 03 NLS A 830 Phan Thị Cẩm 210391 1.5 4 3.3 9 1 29 CPS 03 HUI A 2290 Trần Trọng Duyên 051091 1.3 5 5.3 11.5 2 30 CPS 03 KSA A 15254 Nguyễn Thị Giang 020291 1 4 4 9 2NT 31 CPS 03 MBS A 6655 Lê Nguyên Khang 070291 2.8 6 2.3 11 3 32 CPS 03 SPS A 1322 Đào Bá Kiệt 040791 4.5 5.5 3.5 13.5 2 33 CPS 03 KSA A 33294 Nguyễn Thị Xuân Kiều 030991 4.3 5.8 2.5 12.5 2 34 CPS 03 SPS A 4118 Nguyễn Đăng Minh 170491 3.5 4.8 3.5 12 3 35 CPS 03 QSX A 64 Lê Thùy Như Ngọc 250991 3.3 4.5 3.3 11 2 36 CPS 03 MBS A 13817 Phó Ngọc Tài 230990 2.3 4.5 2.5 9.5 2 37 CPS 03 MBS A 15032 Trần Mai Phương Thảo 090491 2 4 3.5 9.5 1 38 CPS 03 GSA A 3023 Phạm Thị Hồng Thắm 270391 2.8 5.5 3.3 11.5 1 39 CPS 03 SPS A 7292 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 270891 1 5.3 3.5 10 3 40 CPS 03 TLS A 456 Lê Thị Kiều Trang 181091 3.5 4 2.3 10 1 41 CPS 03 QSC A 1877 Lê Nguyễn Hạ Vy 030291 3 5.5 2.5 11 2 42 CPS 01 LPS C 3318 Phạm Thị Thuỳ An 051289 4.3 4 5 13.5 1 43 CPS 01 LPS C 3297 Nguyễn Thúy An 191291 5 3.3 6.3 14.5 1 44 CPS 01 SPS C 10498 Trần Văn An 150189 3 5.8 6 15 2NT 45 CPS 01 QSX C 2288 Huỳnh Thế Anh 071190 4.5 4 5 13.5 1 46 CPS 01 QSX C 2380 H Kim Phúc Ê Ban 200591 4.8 2 5 12 01 1 47 CPS 01 QSX C 1669 Nguyễn Thanh Bắc 010791 6 2 5.8 14 1
  3. 48 CPS 01 HCS C 924 Nguyễn Lương Bằng 050888 5 3 4.5 12.5 1 49 CPS 01 QSX C 2407 Võ Thị Thu Bé 250391 6.3 3.5 5 15 2NT 50 CPS 01 SPS C 10569 Lê Thanh Bình 220789 5 3.8 4.8 13.5 2NT 51 CPS 01 DHT C 71815 Phạm Thanh Bình 040190 4.3 2.8 6 13 2NT 52 CPS 01 SPS C 10610 Văn Thị Chiêm 100989 3.8 3.5 3 10.5 01 1 53 CPS 01 QSX C 2561 Nguyễn Thế Chung 180489 4.3 3 5.8 13 2NT 54 CPS 01 LPS C 3674 Võ Thị Chung 281190 4.5 2.3 6.3 13 1 55 CPS 01 LPS C 3749 Đặng Đức Cường 010491 4 3.5 5.5 13 1 56 CPS 01 CSS C 5576 Lâm Thị Hồng Diễm 100391 5.8 1 6.3 13 2NT 57 CPS 01 LPS C 3792 Lê Thị Nhật Diễm 180891 5.5 2.8 7 15.5 2 58 CPS 01 LPS C 9594 Phạm Thị Diễm 220291 6.5 2.5 6.3 15.5 2NT 59 CPS 01 LPS C 3831 Lê Thị Thanh Diệu 090189 5 2.5 5 12.5 1 60 CPS 01 QSX C 1732 Nguyễn Thị Dung 100290 4.3 3.8 6 14 2NT 61 CPS 01 QSX C 2737 Lê Nguyễn Anh Duy 040291 5.3 4 6.5 16 2 62 CPS 01 LPS C 3931 Lê Duy 120786 3.5 4.8 6 14.5 2 63 CPS 01 QSX C 1492 Ngô Đình Dư 111291 3.8 5 6 15 1 64 CPS 01 QSX C 2807 Lê Thuỳ Dương 291089 6 3.8 5.5 15.5 2 65 CPS 01 QSX C 1757 Lê Quang Đạo 130490 5.3 5.8 5 16 1 66 CPS 01 LPS C 4104 Dương Vĩnh Tiến Đạt 120290 3 3.5 6.5 13 1 67 CPS 01 SPS C 12401 Nguyễn Văn Điền 250289 3.3 4.8 4.8 13 1 68 CPS 01 QSX C 2927 Ka Exơte 270591 4.5 1.3 5.3 11 01 1 69 CPS 01 SPS C 13407 Nguyễn Thị Phương én 060191 5 3.5 6 14.5 1 70 CPS 01 QSX C 2957 Trần Thị Nữ Băng Giang161090 5.8 3.3 4.5 13.5 2NT 71 CPS 01 CSS C 6367 Nguyễn Ngọc Hà 030290 3.5 4.5 6.5 14.5 1 72 CPS 01 LPS C 4374 Lê Văn Hà 040390 3.3 4.3 5 12.5 1 73 CPS 01 TGC C 6448 Nguyễn Văn Hải 160789 5 3 5.5 13.5 1 74 CPS 01 LPS C 4445 Hồ Viết Hải 260390 3.5 2 6.8 12.5 1 75 CPS 01 QSX C 3119 Phạm Thị Hồng Hạnh 300388 4 4.5 4.8 13.5 2NT 76 CPS 01 QSX C 3130 Trịnh Thị Mỹ Hạnh 241291 7 3.5 5.3 16 3
  4. 77 CPS 01 QSX C 3099 Hà Văn Hạnh 230591 4.3 3.8 6 14 1 78 CPS 01 LPS C 9701 Đặng Ngọc Hảo 200191 3.8 3.3 6 13 2NT 79 CPS 01 SPS C 12457 Võ Thị Lệ Hằng 160191 4.8 2.5 6 13.5 1 80 CPS 01 QSX C 3195 Trần Thị Phượng Hằng 100891 4.8 6 6 17 2 81 CPS 01 LPS C 9725 Phạm Thị Hằng 220891 4 3.3 5 12.5 1 82 CPS 01 QSX C 3173 Phan Thị Hằng 120891 5 1.8 6 13 1 83 CPS 01 QSX C 3206 Nguyễn Ngọc Hân 201290 4.5 4.8 4.8 14 1 84 CPS 01 QSX C 1798 Nguyễn Đức Hậu 280591 4.5 2 5.3 12 06 2NT 85 CPS 01 QSX C 3230 Nguyễn Thị Ngọc Hậu 230386 6.3 3.3 5 14.5 2NT 86 CPS 01 HCS C 1281 Trần Thị Hiên 200591 5.8 1 6 13 2NT 87 CPS 01 DHS C 70497 Trần Thị Diệu Hiền 010691 5.5 2 7.5 15 2 88 CPS 01 HCS C 1307 Nguyễn Thị Hiền 230690 7 2.5 5 14.5 2NT 89 CPS 01 QSX C 3321 Nguyễn Thị Thu Hiền 200691 5.5 3.3 5.3 14 2 90 CPS 01 LPS C 4753 Vũ Thị Thu Hiền 050591 4.5 2.8 6 13.5 2NT 91 CPS 01 QSX C 3258 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 031291 6.5 3.8 4.8 15 2 92 CPS 01 LPS C 4644 Trương Trung Hiếu 201089 3.5 5.3 7.5 16.5 2NT 93 CPS 01 DLH C 267 Trần Thị Hoa 180389 6 1.5 5.3 13 1 94 CPS 01 HCS C 1339 Nguyễn Duy Hòa 040587 6 5 4.3 15.5 1 95 CPS 01 HCS C 1347 Phạm Ngọc Hoài 050388 5 3 3.8 12 06 1 96 CPS 01 SGD C 21545 Trần Thị Hoài 271091 3.3 3.3 5.8 12.5 1 97 CPS 01 SPS C 13547 Lê Văn Hoàn 081291 4.8 4.3 5 14 2NT 98 CPS 01 LPS C 9779 Đoàn Thị Tý Hon 020491 4.5 2.3 6.3 13 2NT 99 CPS 01 SPS C 14580 Nguyễn Thị Thanh Hồng251091 4.5 2.5 5.8 13 2NT 100 CPS 01 LPS C 5012 Trần Văn Hợp 001091 4 3.8 6.8 14.5 2NT 101 CPS 01 LPS C 9339 Vũ Quốc Huân 140590 4 2.8 6.5 13.5 1 102 CPS 01 QSX C 3577 Lê Thị Huệ 280491 5.8 3.5 5.8 15 1 103 CPS 01 TCT C 68037 Trần Thanh Huyền 160991 3.8 5 5.3 14 1 104 CPS 01 HCS C 1494 Đoàn Thị Tố Hương 250791 5.8 2.5 4 12.5 1 105 CPS 01 QSX C 1839 Phạm Thị Hường 030691 4.3 2.3 6.3 13 04 2NT
  5. 106 CPS 01 LPS C 5381 Đinh Duy Khanh 100290 3 4 5.8 13 2NT 107 CPS 01 LPS C 5399 Thân Đào Bảo Khánh 130291 5 1.8 5.8 12.5 1 108 CPS 01 SPS C 23586 Trần Hữu Khoa 060188 3.5 4.5 5.3 13.5 1 109 CPS 01 QSX C 3844 Trương Quang Khoa 261088 3.8 5.8 4 13.5 2NT 110 CPS 01 TCT C 68426 Trương Văn Khởi 050191 3.5 3.5 6 13 1 111 CPS 01 SPS C 11129 Bùi Thị Kiều 121091 5 4.8 5 15 1 112 CPS 01 LPS C 5578 Nguyễn Thị Mai Lâm 171090 4 5 5 14 3 113 CPS 01 LPS C 5592 Dương Mỹ Lâm 250991 4.5 6 5.5 16 1 114 CPS 01 TCT C 68788 Nguyễn Thanh Liêm 91 4 2.8 7 14 2NT 115 CPS 01 SPS C 11241 Nguyễn Thị Châu Loan 050189 5.5 2 5.8 13.5 06 1 116 CPS 01 LPS C 5836 Nguyễn Văn Long 091088 3.5 4.8 4.8 13 1 117 CPS 01 HCS C 1657 Nguyễn Hữu Lộc 061091 4.8 1.5 6.3 12.5 1 118 CPS 01 QSX C 4201 Trần Thị Hồng Lợi 300789 5.5 3.5 5.8 15 2NT 119 CPS 01 SPS C 14947 Phạm Thành Luân 271191 4.8 3 5 13 2NT 120 CPS 01 CSS C 8165 Nguyễn Mai Luyện 190691 5.5 2.8 5.3 13.5 2NT 121 CPS 01 BPS C 2172 Lê Hữu Lực 011091 5 4.5 7 16.5 2NT 122 CPS 01 LPS C 5921 Phạm Văn Lưu 220491 3.8 4.3 5.8 14 3 123 CPS 01 LPS C 5967 Nguyễn Thị Trúc Ly 260591 4.3 2.5 6.3 13 1 124 CPS 01 DQN C 2237 Siu H' Mai 050790 4.5 3.5 4 12 01 1 125 CPS 01 QSX C 4298 Lê Thị Tuyết Mai 180691 5.3 4.8 5.8 16 2 126 CPS 01 LPS C 6088 Lê Văn Minh 020490 4.3 5.5 5.8 15.5 06 2NT 127 CPS 01 TAG C 12334 Cù Thị Mơ 010590 4.8 4 5.3 14 1 128 CPS 01 LPS C 6147 Bùi Trung Mười 290291 5.3 2.5 5 13 01 1 129 CPS 01 QSX C 4433 Nguyễn Thị Thu My 020491 4.8 3.8 5.8 14.5 1 130 CPS 01 LPS C 6165 Cao Thanh Mỹ 250890 5 2.5 5.3 13 1 131 CPS 01 CSS C 8394 Nguyễn Xuân Nam 061091 5.5 1.5 4.8 12 04 1 132 CPS 01 SPS C 13816 Nguyễn Thị Thanh Nga 210289 5 1.8 5.5 12.5 1 133 CPS 01 TGC C 6701 Nguyễn Thị Thu Nga 221091 6 2 5.5 13.5 2NT 134 CPS 01 TDV C 23763 Hoàng Thị Hồng Ngát 190589 4.3 3 5 12.5 06 2NT
  6. 135 CPS 01 QSX C 1931 Trần Thị Kim Ngân 040691 6.3 3 5.8 15 06 2NT 136 CPS 01 LPS C 6327 Đặng Thị Nghĩa 081088 3 3.5 4.5 11 01 1 137 CPS 01 HCS C 1865 Trịnh Thị ánh Nguyệt 011091 6.5 1.8 4 12.5 1 138 CPS 01 QSX C 4784 Trần Minh Nhật 201091 5.5 3 5 13.5 2NT 139 CPS 01 SPS C 11495 Nguyễn Ngọc Hồng Nhu200991 6.5 2.5 7 16 2 140 CPS 01 LPS C 6599 Nguyễn Thị Hồng Nhung260891 5 1.3 7 13.5 1 141 CPS 01 SPS C 11518 Nguyễn Thị Bé Như 100790 5 2.5 5.3 13 2NT 142 CPS 01 LPS C 6661 Nguyễn Thị Huỳnh Như 200491 4 3 5.8 13 06 2NT 143 CPS 01 QSX C 4886 Trần Thị Quỳnh Như 250591 5.5 2.3 6 14 1 144 CPS 01 LPS C 9411 Ngô Văn Ni 100691 4 3.3 7.3 14.5 1 145 CPS 01 LPS C 6694 Phạm Văn Ninh 180991 4.5 3.5 5.5 13.5 1 146 CPS 01 LPS C 10064 Phạm Thị Tú Oanh 080291 5.5 3.5 6.5 15.5 2NT 147 CPS 01 LPS C 6794 Nguyễn Quốc Phong 221289 4.5 4.3 7 16 1 148 CPS 01 QSX C 4999 Trần Ngọc Phú 160290 5 4.3 4.5 14 1 149 CPS 01 HCS C 1959 Trần Ngọc Phú 140290 4 4.8 5 14 2NT 150 CPS 01 QSX C 5023 Đỗ Phi Phụng 260391 6.5 3.3 6.5 16.5 2 151 CPS 01 LPS C 9428 Nguyễn Thị Hoài Phươn290691 4 1.5 7.5 13 2NT 152 CPS 01 CSS C 9224 Trần Thị Kim Phượng 080991 5.5 3.3 5 14 2NT 153 CPS 01 SPS C 13983 Nguyễn Thị Phượng 141091 4 3 6 13 1 154 CPS 01 LPS C 7046 Phan Hoàng Quân 310791 4 2.5 6.3 13 1 155 CPS 01 TTN C 24658 Nguyễn Thị Mai Quế 010390 3.8 3.8 5 12.5 1 156 CPS 01 LPS C 7164 Trần Minh Quý 120490 3.5 2 6.8 12.5 1 157 CPS 01 DQN C 3281 Nguyễn Thị Kim Son 201291 4.3 3.5 4.8 12.5 1 158 CPS 01 QSX C 1578 Nguyễn Long Sơn 270291 5.8 3.3 7 16 1 159 CPS 01 DHT C 72344 Nguyễn Như Sỹ 100290 3 5.8 4.3 13 1 160 CPS 01 SPS C 14694 Phạm Thị Thanh Tâm 020291 5 1.5 6.3 13 2NT 161 CPS 01 ANS C 3026 Phạm Thị Thanh Tâm 180191 4.8 4.5 4.5 14 2 162 CPS 01 CSS C 10149 Nguyễn Văn Thà 081091 6 5 6.3 17.5 1 163 CPS 01 LPS C 7468 Kiều Thị Lan Thanh 230691 5 2.3 5.8 13 2NT
  7. 164 CPS 01 SPS C 14057 Nguyễn Thị Thái Thanh 130891 5 2 5.3 12.5 1 165 CPS 01 SPS C 10240 La Văn Thanh 290291 2.3 3 7.5 13 01 1 166 CPS 01 QSX C 2039 Võ Văn Thanh 021191 4.5 3 5.3 13 2NT 167 CPS 01 LPS C 7504 Nguyễn Hữu Thành 210587 4.5 3.5 4.8 13 03 1 168 CPS 01 DHT C 74197 Lê Thị Kim Thảo 070591 3.5 2.8 7.8 14 2NT 169 CPS 01 TCT C 72526 Lê Phước Thẳng 200591 4.5 2.8 5.8 13 1 170 CPS 01 HCS C 2230 Nguyễn Mạnh Thắng 111086 3 5 3.8 12 03 1 171 CPS 01 LPS C 9463 Phạm Trung Thắng 010991 3.3 4.5 5.5 13.5 1 172 CPS 01 QSX C 5620 Đỗ Anh Thi 220891 4.5 4.3 4.3 13 1 173 CPS 01 SPS C 14106 Nguyễn Thị Bích Thi 91 5 3.5 6.3 15 1 174 CPS 01 QSX C 5670 Hồ Thị Anh Thọ 201290 4.8 2.5 5.5 13 2NT 175 CPS 01 LPS C 7840 Nguyễn Hữu Thoại 000088 3.8 5 3.5 12.5 1 176 CPS 01 ANS C 3198 Nguyễn Thị Hoàng Thu 270991 5.5 2 6.5 14 1 177 CPS 01 QSX C 5707 Bế Thị Thu 250790 5.8 1.5 5 12.5 01 1 178 CPS 01 HCS C 2287 Vũ Thị Thu 150591 5.3 3.5 5.8 14.5 2 179 CPS 01 HCS C 2299 Đặng Thị Thuần 190690 6.3 2.5 5.3 14 1 180 CPS 01 HCS C 2938 Lê Thị Mỹ Thuận 271291 5.3 1.8 5.8 13 1 181 CPS 01 SPS C 11875 Nguyễn Thị Thủy 080690 3 5.3 5.3 13.5 2NT 182 CPS 01 SPS C 14161 Trần Thị Thủy 100892 4 5.3 4.5 14 1 183 CPS 01 SPS C 11882 Trần Thị Ngọc Thúy 050691 4.8 2.8 6 13.5 1 184 CPS 01 SPS C 14217 Nguyễn Thị Hồng Tiến 101191 4 3 5.3 12.5 1 185 CPS 01 LPS C 10311 Diệp Công Tiếng 120891 5 4.3 7.3 16.5 2 186 CPS 01 HCS C 2398 Huỳnh Thị Niềm Tin 160990 6.3 2.5 5.3 14 1 187 CPS 01 QSX C 6010 Nguyễn Văn Tình 180790 6 3.8 5.8 15.5 2NT 188 CPS 01 CSS C 11097 Nguyễn Thị Đài Trang 141290 5 3.8 4 13 1 189 CPS 01 LPS C 8409 Lưu Thị Trang 221089 4.5 4.8 4.8 14 2 190 CPS 01 HCS C 2467 Lê Ngọc Tuyết Trang 141191 5.5 4 5.5 15 1 191 CPS 01 LPS C 8506 Nguyễn Thị Bích Trâm 030791 5 2.8 6.3 14 2 192 CPS 01 LPS C 8488 Văn Thị Ngọc Trâm 041291 6 2.8 5.8 14.5 3
  8. 193 CPS 01 SPS C 14270 Bảo Tú Trinh 170589 2.8 4.3 5.8 13 01 2NT 194 CPS 01 TTN C 25418 Trương Quang Trọng 020188 5 4.8 3.8 13.5 1 195 CPS 01 TCT C 74020 Nguyễn Thanh Trúc 300991 4.5 3.5 4.8 13 1 196 CPS 01 QSX C 6268 Nguyễn Thanh Trúc 170588 5.8 3.3 4.8 14 1 197 CPS 01 LPS C 8591 Đỗ Minh Trung 151088 3.8 5.5 6 15.5 2NT 198 CPS 01 SGD C 23033 Lê Phước Trung 080191 4.3 3.5 6.8 14.5 3 199 CPS 01 SPS C 10398 Võ Văn Truyên 051089 4.3 3.8 5 13 1 200 CPS 01 QSX C 6286 Nguyễn Nhựt Trường 000088 5 3 5.3 13.5 2NT 201 CPS 01 QSX C 6279 Bùi Văn Trường 241291 6 2 6.5 14.5 2 202 CPS 01 QSX C 6421 Nguyễn Thị Huỳnh Tú 020191 4.3 4.8 7.5 16.5 2NT 203 CPS 01 LPS C 8822 Nguyễn Trương Thanh T 180191 4.5 2.5 7 14 3 204 CPS 01 QSX C 6299 Cao Anh Tuấn 030291 5 4.5 5 14.5 2NT 205 CPS 01 QSX C 6310 Lê Anh Tuấn 210391 5 4 5.3 14.5 2 206 CPS 01 TDL C 15123 Nguyễn Duy Tuấn 151091 5.8 1.3 6.8 14 2 207 CPS 01 QSX C 6298 Bùi Thanh Tuấn 280491 4.8 2.8 5.3 13 2NT 208 CPS 01 DQN C 4493 Nguyễn Thanh Tuấn 290691 4.8 2.8 5 12.5 1 209 CPS 01 SPS C 14977 Nguyễn Thanh Tùng 010191 4.8 3 5.3 13 1 210 CPS 01 DQN C 4571 Ngô Thị Thanh Tuyền 250291 4 3 6.3 13.5 2NT 211 CPS 01 DHT C 74423 Lê Thị Ngọc Tuyết 200491 4.5 4.3 5.5 14.5 2 212 CPS 01 HCS C 2570 Trần Thị Tuyết 010391 6.5 3 3.8 13.5 2NT 213 CPS 01 DDS C 55266 Đào Duy Từ 140990 3.5 4.8 5.8 14 1 214 CPS 01 QSX C 6526 Ngô Hoàng Bảo Vân 050791 5 2.5 6.3 14 3 215 CPS 01 TTN C 25556 Lê Thị Hồng Vân 120591 5.3 2.5 5.8 13.5 1 216 CPS 01 QSX C 6554 Trần Thị Vân 271291 3.5 3.3 5.5 12.5 1 217 CPS 01 LPS C 9014 Trần Thị Cẩm Viên 241290 5 2.5 6.5 14 2NT 218 CPS 01 TDV C 25362 Hoàng Anh Việt 101090 4 4.5 5.3 14 1 219 CPS 01 LPS C 9037 Nguyễn Văn Vinh 280790 4.8 4 6 15 2 220 CPS 01 SPS C 12229 Vũ Thị Vui 230491 4.8 2.8 6.5 14 1 221 CPS 01 SPS C 14380 Nguyễn Thị Bích Vy 130190 4.8 4 5.8 14.5 3
  9. 222 CPS 01 QSX C 6673 Hà Thanh Vy 180291 5 6 5.3 16.5 3 223 CPS 01 SPS C 14381 Đồng Thị Yến Vy 020291 5.8 2.5 6.3 14.5 2 224 CPS 01 SPS C 14385 Bích Thị Xuân 220691 3 1.8 6.5 11.5 01 1 225 CPS 01 QSX C 6715 Trần Thị Xuân 120991 5.8 3.8 6.5 16 2NT 226 CPS 01 SPS C 12251 Võ Xuân Xuân 020991 3.5 5.5 5.5 14.5 06 1 227 CPS 01 HCS C 2711 Lê Thị Bảo Yến 241090 5.5 2.5 6.8 15 1 228 CPS 01 HCS C 2715 Trần Thị Yến 221091 6.3 2 4.5 13 1 229 CPS 01 TCT C 75025 Phạm Thị Như ý 060891 5.5 3.5 4 13 1
Đồng bộ tài khoản