Trường CĐ Sư phạm Kon Tum

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
122
lượt xem
4
download

Trường CĐ Sư phạm Kon Tum

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Trường CĐ Sư phạm Kon Tum

  1. Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009 Trường CĐ Sư phạm Kon Tum TRƯỜNG KHỐI NGÀNH TRƯỜNG NGÀY TỔNG ĐIỂM 2 2 2 1 SINH ĐTC0 ĐIỂM ƯT TỈNH HUYỆN STT HỌ VÀ TÊN SBD ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐT KV 1 C36 A 19 C36 A Drúi 160288 39 3.25 1 2.5 6.75 7 3.5 36 1 1 1 2 C36 A 19 TTN Biện Thị Tâm 110990 7635 2.25 5.25 1.75 9.25 9.5 1.5 40 14 1 3 C36 A 19 GTS Nguyễn Ngọc Như Long 120291 6576 1.5 4.25 2.5 8.25 8.5 1.5 63 3 1 4 C36 A 19 CCH Nguyễn Văn Thiết 230891 3684 3.25 1 4.5 8.75 9 1.5 36 7 1 5 C36 A 19 TTN Phan Nhật Việt 201091 10619 0.75 5.25 3 9 9 1.5 36 7 1 6 C36 A 19 TTN Trần Thị Ngọt 60390 5833 5.5 3.75 2.5 11.75 12 1 29 12 2NT 7 C36 A 19 TTN Trần Thị Quỳnh 160791 7272 2.25 4.5 2.75 9.5 9.5 1.5 38 16 1 8 C36 C 20 C36 Nguyễn Thị Thu Hồng 220890 547 3 2 3.25 8.25 8.5 3 36 5 1 9 C36 C 20 DHS A Sanh 150890 69606 1 3.5 3.5 8 8 5 36 5 1 1 10 C36 C 20 DQN Đặng Thị Mỹ Kim 141090 1672 4.5 2.5 3.25 10.25 10.5 3 38 11 1 11 C36 C 20 C36 Đặng Thị Nhạn 201090 732 4 4 4 12 12 0 36 1 3 12 C36 C 20 C36 Lê Thị Kim Oanh 11090 758 3.25 2.5 2.75 8.5 8.5 3 36 7 1 13 C36 C 20 C36 Nguyễn Thị Thanh Thuý 200491 878 2 3 4.75 9.75 10 3 36 3 1 14 C36 C 20 LPS Nguyễn Văn Hùng 200287 9809 3 3.5 4 10.5 10.5 3 38 4 1 15 C36 C 20 LPS Phạm Đình Duy 180790 3906 4.5 1 4.5 10 10 3 36 3 1 16 C36 C 20 DQN Rcom Smen 190790 3277 2.75 2.5 3.5 8.75 9 5 38 16 1 1 17 C36 C 20 TTN Thái Khắc Dương 50889 22507 3 4.5 4.5 12 12 3 63 6 1 18 C36 C 20 C36 Trần Thị Bé 130591 408 2.75 3.5 4 10.25 10.5 3 36 7 1 19 C36 C 20 C36 Võ Thị Mỹ Nhung 271190 456 4 2.5 3.75 10.25 10.5 3 36 7 1 20 C36 C 20 C36 Y Lếp 100386 619 1.75 2.75 2.5 7 7 5 36 5 1 1 21 C36 C 21 DDS Bùi Thị Bé 300990 50866 4.25 1.25 4 9.5 9.5 4 28 10 1 2NT 22 C36 C 21 TDL Đàm Thị Quý 221089 13779 4.75 1.25 4.5 10.5 10.5 2 29 13 2NT 23 C36 C 21 CDK Dương Thị Kim ánh 241290 14 2.75 2.25 4.25 9.25 9.5 3 40 10 1 24 C36 C 21 QSX Hoàng Thị Oanh 21091 4919 5.5 2 4.75 12.25 12.5 3 36 1 1 25 C36 C 21 DDS Lê Thị Hải 60986 51577 3 2.25 4 9.25 9.5 3 38 10 1 26 C36 C 21 TDL Lưu Hồng Huệ 31190 11961 2.75 0.75 4.25 7.75 8 5 36 8 1 1 27 C36 C 21 CPT Nguyễn Thị Hải Oanh 50291 1716 5.5 3.75 3.75 13 13 3 36 7 1 28 C36 C 21 C29 Nguyễn Thị Hiền 30490 442 6.5 1.75 2 10.25 10.5 3 30 11 1 29 C36 C 21 C36 Nguyễn Thị Liên 211091 625 3.25 1.75 5.25 10.25 10.5 3 36 4 1
  2. 30 C36 C 21 TDL Nguyễn Thị Liên 90191 12544 4 3.25 4.25 11.5 11.5 3 63 1 1 31 C36 C 21 CSS Nguyễn Văn An 50889 4719 3.5 4.25 3.25 11 11 3 36 7 1 32 C36 C 21 C33 Võ Thị Phương 101090 6562 4.5 1.25 5.25 11 11 3 38 12 1 33 C36 C 21 TDL Y Ngân Mlô 130990 12937 3.25 2.25 2.25 7.75 8 5 40 2 1 1 34 C36 D1 22 LPS Đoàn Thị Mỹ Duyên 91291 13253 3.5 1 5.5 10 10 3 36 7 1 35 C36 D1 22 DDF Nguyễn Thị Hồng Vân 110990 64189 4 3.25 6 13.25 13.5 3 36 1 1 36 C36 D1 22 TTN Nguyễn Thị Nhi 20889 27188 3.5 1.5 6 11 11 3 36 7 1 37 C36 D1 22 CM2 Nguyễn Thị Tú Chi 110590 16 3.5 1 9 13.5 13.5 3 40 10 1 38 C36 D1 22 DDS Nguyễn Thị Tuyết Diệu 130191 55788 4.25 1 8 13.25 13.5 3 36 1 1 39 C36 D1 22 LPS Nguyễn Văn Nam 120589 11705 3.25 1.75 6.5 11.5 11.5 5 36 7 3 1 40 C36 D1 22 DQN Trần Thị Mỹ Tiên 90191 1760 4.5 1.25 5 10.75 11 3 36 1 1 41 C36 C 23 LPS Bùi Thị Ly 120291 9939 3 0.5 4.25 7.75 8 3 36 7 1 42 C36 C 23 C36 Bùi Thị Mỹ Hạnh 300890 507 3.25 2.25 3.5 9 9 3 36 1 1 43 C36 C 23 SPS Đặng Thị Nhạn 201090 13876 3 3 6.5 12.5 12.5 0 36 1 3 44 C36 C 23 C29 Đào Thị Thơm 130591 1472 6.5 3.75 4.75 15 15 2 29 14 2NT 45 C36 C 23 C36 Hồ Biên Thuỳ 230491 882 2.75 2.5 3.5 8.75 9 3 36 4 1 46 C36 C 23 DQN Lê Thị Hậu 70891 917 4.25 1.25 4.75 10.25 10.5 3 38 5 1 47 C36 C 23 DQN Lương Ngọc Mai 150491 2232 4.5 1.75 5.75 12 12 3 38 4 1 48 C36 C 23 C36 Maria Triết 250989 937 2.25 3.5 2.5 8.25 8.5 5 36 1 1 1 49 C36 C 23 TTN Ngô Thị Thu 80991 25030 2.75 1.5 5 9.25 9.5 3 38 9 1 50 C36 C 23 C29 Nguyễn Đức Dũng 250691 197 5.5 4 6.75 16.25 16.5 3 30 4 1 51 C36 C 23 TDL Nguyễn Phi Chinh 261091 10825 3 1.75 7 11.75 12 2 35 3 2NT 52 C36 C 23 CM2 Nguyễn Thị Phương Thảo 110490 862 4 1.25 6 11.25 11.5 3 38 9 1 53 C36 C 23 C29 Nguyễn Thị Sen 50691 1293 6 0.75 6.5 13.25 13.5 3 30 2 1 54 C36 C 23 DDS Nguyễn Thị Tâm 231290 54126 4 0.5 4 8.5 8.5 5 63 2 1 1 55 C36 C 23 DQN Nguyễn Thị Thanh Dịu 60391 426 3.75 1.75 6.75 12.25 12.5 3 36 4 1 56 C36 C 23 CV1 Nguyễn Thị Thu Hằng 40291 123 3.5 2.5 4.25 10.25 10.5 3 38 11 1 57 C36 C 23 DDS Nguyễn Thị Thu Hường 200791 52411 4 0.75 5.75 10.5 10.5 3 36 7 1 58 C36 C 23 DHS Nguyễn Thị Vinh 210190 67822 2.25 2.5 5.75 10.5 10.5 2 30 6 2NT 59 C36 C 23 TTN Phạm Thị Phương 50190 24553 3.75 0.5 5.5 9.75 10 4 38 5 6 1 60 C36 C 23 CDK Trần Thị Hiếu 170687 40169 2.25 3.75 4 10 10 4 40 14 6 1 61 C36 A 31 C36 A Jui 200790 110 2.5 1.25 3.25 7 7 5 36 5 1 1 62 C36 A 31 C36 A R ơn 150590 241 3.25 1 2.5 6.75 7 5 36 1 1 1 63 C36 A 31 DQN A Sanh 140490 8690 0.5 3 3.5 7 7 5 36 1 1 1 64 C36 A 31 C36 A Tọa 100288 323 3 2.25 2.5 7.75 8 5 36 2 1 1 65 C36 A 31 DDP Bế ích Chức 100491 46574 2.5 0.75 1.5 4.75 5 5 36 2 1 1 66 C36 A 31 CGS Đinh Thị Thuý Diễm 111191 720 4.5 2.25 3.5 10.25 10.5 2 35 10 2NT
  3. 67 C36 A 31 C36 Đỗ Trọng Thiết 180991 290 4 1 3.25 8.25 8.5 3 36 7 1 68 C36 A 31 LBS Lê Quốc Vũ 21091 3068 2 5.25 2.5 9.75 10 3 36 4 1 69 C36 A 31 C36 Lê Thị Hằng 260591 64 5.75 0.25 2.25 8.25 8.5 3 36 6 1 70 C36 A 31 C36 Lê Thị Loan 200891 147 3.25 1.75 2.75 7.75 8 3 36 8 1 71 C36 A 31 C36 Lê Thị Phương 10187 226 4.5 1.5 2.5 8.5 8.5 5 36 5 1 1 72 C36 A 31 DDP Nguyễn Hiếu Trung 50791 47420 2 3.25 2.5 7.75 8 3 38 1 1 73 C36 A 31 QSC Nguyễn Hữu Trọng 100291 2197 1.25 3.25 3.25 7.75 8 3 36 4 1 74 C36 A 31 DDK Nguyễn Thị Hằng Ni 270191 9792 1.25 4.5 3.5 9.25 9.5 3 36 7 1 75 C36 A 31 C36 Nguyễn Thị Hưng 101091 101 4.75 1.5 3.75 10 10 3 36 4 1 76 C36 A 31 C36 Nguyễn Thị Kim Luyến 221091 154 4.75 1.75 2.5 9 9 3 36 5 1 77 C36 A 31 TTN Nguyễn Thị Nhung 40389 6206 1.5 3.75 3.5 8.75 9 3 40 8 1 78 C36 A 31 DDQ Nông Thị Thạch Thủy 20491 42880 1.25 4.5 1.5 7.25 7.5 5 36 4 1 1 79 C36 A 31 C36 Phan Thị Hồng Liên 230891 139 3.25 1.5 2.25 7 7 3 36 4 1 80 C36 A 31 DQN Tạ Công Quỳnh 301091 8568 2.5 5.5 3.5 11.5 11.5 2 37 10 2NT 81 C36 A 31 DDP Trần Hồ Huy Minh 150991 46974 0.75 4.5 3.75 9 9 3 36 4 1 82 C36 A 31 DDQ Trần Hữu 110891 35449 2.25 5 3.25 10.5 10.5 3 36 4 1 83 C36 A 31 C36 Trần Thị Hoàng Yến 80991 376 3.5 2.5 3.5 9.5 9.5 3 36 1 1 84 C36 A 31 C36 Trương Thị Thủy 271091 306 3 1 3.5 7.5 7.5 3 36 4 1 85 C36 A 31 C36 Vi Thị Hiền 121190 77 2.5 0.75 3.75 7 7 5 36 5 1 1 86 C36 A 31 C36 Y Hải Yến 120691 373 3.5 1.75 2.25 7.5 7.5 5 36 3 1 1 87 C36 A 31 C36 Y Nhuận 180290 196 3.5 1 3.5 8 8 5 36 7 1 1 88 C36 B 32 NLS Hoàng Thị Thùy Linh 290991 24975 4.5 1 2.75 8.25 8.5 3 40 9 1 89 C36 B 32 CKY Lưu Hùng Trung 261090 7039 4.5 1 4.5 10 10 3 36 7 1 90 C36 B 32 CKY Trương Kiều Quỳnh Như 51290 4425 4.25 2.5 4 10.75 11 3 36 1 1
Đồng bộ tài khoản