TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010-2011

Chia sẻ: tongvanvan

Tham khảo tài liệu 'trường đại học khoa học tự nhiên đề thi thử đại học năm 2010-2011', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010-2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010-2011
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN Môn: TOÁN (Đợt 3)
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề


2 x − 2m + 1
Câu I. Cho hàm số y = (Cm)
x − m −1
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m=1
2) Cho A(1,2). Tìm các giá trị của m sao cho tồn tại một đường thẳng qua A cắt đồ
thị (Cm) tại hai điểm phân biệt M,N sao cho các tiếp tuyến tại M,N của đồ thị song
song với nhau.
Câu II.
1) Giải phương trình:
2cos2 x + 4
tan 2 x + 9 cot 2 x + = 14
sin 2 x
2) Giải phương trình
log 2 3x + log 3 2 x = log 2 3x + log 2 3 x log 3 2 x
2

Câu III.
1) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
x + 4 2− x
4
y= 4
x + 4 1− x
2) Tính nguyên hàm
sin xdx
I =∫
sin 2 x − 3cos 2 x − 1
Câu IV.
1) Cho lăng trụ ABC.A’B’C’, biết A’ABC là chóp tam giác đều có cạnh đáy a và
khoảng cách giữa cạnh bên và cạnh đáy đố i diện bằng k. Tính thể tích lăng trụ.
2) Trong hệ toạn độ Oxyz cho H(1,3,2). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua H
cắt Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho H là trực tâm tam giác ABC.
3) Trong hệ tạo độ Oxy cho đường tròn (C ) : ( x − 1) 2 + ( y + 1)2 = 25 viết phương trình
đường thẳng qua M(7,3) cắt (C) tại A,B sao cho MA=3MB.
Câu V. Cho đa giác đều 12 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác tù có đỉnh là 3 đỉnh của đa
giác đã cho.

____________HẾT____________
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản