Trường ĐH Luật TP.HCM

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
257
lượt xem
5
download

Trường ĐH Luật TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Trường ĐH Luật TP.HCM

  1. Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009 Trường ĐH Luật TP.HCM TRƯỜNG KHỐI NGÀNH TRƯỜNG NGÀY SỐ BÁO TỔNG ĐIỂM TỔNG STT HỌ TÊN ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐT KV 2 2 2 1 SINH DANH ĐIỂM ƯT ĐIỂM ƯT 1 LPS D1 502 LPH Nguyễn Thu An 22/08/91 13342 6 5.75 4.75 16.5 16.5 0.5 17 2 2 LPS A 503 CSS Trương Đức Anh 033523 35 6.75 8 4.75 19.5 19.5 1.5 21 1 3 LPS D1 503 LPH Ngô Thị Vân Anh 22/08/91 12992 6.75 5 3 14.75 15 1.5 16.5 1 4 LPS A 506 QSK Lê Hoàng Anh 033516 6979 4.75 8 6.5 19.25 19.5 1 20.5 2NT 5 LPS D1 506 NHS Phạm Phan Thị Nguyệt Ánh 13/01/91 10925 4.75 6 7 17.75 18 0.5 18.5 2 6 LPS D1 505 QSK Lê Ngọc Bích 033370 3584 6.5 6.75 4.5 17.75 18 1.5 19.5 1 7 LPS D1 506 QSK Lê Thị Thanh Bình 19/03/91 3589 6 6 7.25 19.25 19.5 0.5 20 2 8 LPS A 505 CSS Trần Trung Chánh 033299 294 5.75 9.25 4.5 19.5 19.5 1 20.5 2NT 9 LPS D1 505 HUI Lương Khánh Đạt 033335 55665 2.5 8.25 5.25 16 16 0.5 16.5 2 10 LPS D1 505 QSK Đỗ Thị Như Diễm 15/06/91 3606 6.5 6.75 5.75 19 19 0.5 19.5 2 11 LPS A 502 KSA Phạm Thị Việt Đức 19/12/91 31846 4 7.25 6.75 18 18 1 19 2NT 12 LPS D1 503 QSX Nguyễn Thị Thùy Dung 23/02/91 7960 7 4 4.25 15.25 15.5 1.5 17 1 13 LPS D1 502 NQH Mai Tiến Dũng 032907 45 7 4.5 6 17.5 17.5 1 18.5 2NT 14 LPS A 502 CSS Nguyễn Anh Dương 18/06/90 646 5 8.5 6 19.5 19.5 1 20.5 2NT 15 LPS D1 505 NTS Vũ Đại Dương 27/02/91 1703 4.5 6.5 6.5 17.5 17.5 0.5 18 2 16 LPS D1 505 TGC Lê Hoàng Gia 17/01/91 10528 7 3.5 5.75 16.25 16.5 0.5 17 2 17 LPS D1 505 LPH Phan Lệ Giang 15/12/91 13235 7.25 4.5 3.75 15.5 15.5 1 16.5 2NT 18 LPS D1 506 QSK Lý Thùy Giang 20/07/91 555 4.75 4.25 7.5 16.5 16.5 0 16.5 3 19 LPS D1 502 NTH Nguyễn Thị Thu Hà 16/04/91 5183 7 3.5 4.75 15.25 15.5 2 17.5 6 2NT 20 LPS A 502 KSA Võ Thị Thu Hà 24/11/91 5359 4.5 7.5 5.75 17.75 18 1 19 2NT 21 LPS D1 505 NHF Nguyễn Hải 18/08/91 1714 5.5 5.5 5.75 16.75 17 0 17 3 22 LPS D1 505 NHS Nguyễn Tấn Hoàng Hải 033332 10946 6.5 6.5 5.5 18.5 18.5 0.5 19 2 23 LPS A 502 KSA Nguyễn Khánh Hân 26/11/91 34173 5.75 7 5.5 18.25 18.5 0.5 19 2 24 LPS D1 505 HUI Nguyễn Thị Thu Hảo 22/07/91 62275 6.75 6.5 3.5 16.75 17 1 18 2NT 25 LPS D1 502 NTH Nguyễn Văn Hiệp 28/08/91 5428 6.5 6.75 4.5 17.75 18 1 19 2NT 26 LPS A 502 CSS Nguyễn Trung Hiếu 21/12/91 1165 6.5 7 5.5 19 19 0 19 3 27 LPS D1 506 NTS Trần Ngọc Hiếu 13/08/91 3242 5.75 6.75 6.25 18.75 19 0.5 19.5 2 28 LPS D1 505 LPH Trần Phương Hồng 033482 10553 6.5 4.5 4.75 15.75 16 0.5 16.5 2 29 LPS A 506 NTS Nguyễn Tấn Hồng 27/04/89 322 7.25 8 6.75 22 22 1.5 23.5 1 30 LPS D1 502 NHF Hoàng Thị Huệ 18/11/91 2541 5.5 6.5 5 17 17 1 18 2NT
  2. 31 LPS D1 505 QSK Vũ Hùng 26/08/91 1027 5.5 7.75 7 20.25 20.5 0 20.5 3 32 LPS A 505 NTS Ngô Dũng Thanh Hùng 15/07/91 366 6.25 8.5 6.5 21.25 21.5 0 21.5 3 33 LPS D1 505 SPS Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương 14/05/91 16611 5 6 6.75 17.75 18 1 19 2NT 34 LPS D1 506 QSK Trịnh Quang Huy 27/05/91 950 5.5 4.75 7.75 18 18 0 18 3 35 LPS D1 505 NHF Đỗ Thị Thu Huyền 033181 2775 6.5 8.75 3.25 18.5 18.5 0 18.5 3 36 LPS D1 506 NHS Nguyễn Thị Sa Kha 20/12/90 10199 6.5 4.75 6.5 17.75 18 1.5 19.5 1 37 LPS A 505 NTS Nguyễn Văn Khá 031448 395 6 8.25 6 20.25 20.5 2 22.5 6 2NT 38 LPS D1 505 QSX Đỗ Vũ Bảo Khanh 033491 8962 4.5 6.75 7 18.25 18.5 0 18.5 3 39 LPS D1 506 QSK Nguyễn Việt Khanh 16/07/91 1113 7 5.25 3.75 16 16 1.5 17.5 1 40 LPS D1 506 QSK Hình Ích Khiêm 033512 1147 4.5 5.75 5 15.25 15.5 1.5 17 1 41 LPS D1 505 NTS Huỳnh Anh Khoa 26/01/91 2013 5 6 7.75 18.75 19 0 19 3 42 LPS D1 506 NHS Huỳnh Dũng Lâm 033520 10238 6.25 6 4 16.25 16.5 0 16.5 3 43 LPS D1 502 HUI Lê Thùy Linh 13/08/91 57501 5.75 5.5 5.75 17 17 1 18 2NT 44 LPS D1 503 QHL Võ Khánh Linh 033422 4125 6.5 5 5.5 17 17 0 17 3 45 LPS A 505 DYH Trần Thị Nhật Linh 20/11/91 2152 6.75 8.25 5.5 20.5 20.5 0 20.5 3 46 LPS D1 506 NHS Võ Trần Thiên Lý 21/10/90 10305 5 4.25 7 16.25 16.5 0 16.5 3 47 LPS D1 505 QSK Nguyễn Thị Huỳnh Mai 033242 3448 7 4.75 6.5 18.25 18.5 0.5 19 2 48 LPS D1 505 QSK Phan Thị Mai 20/07/90 1458 7.5 5 5.25 17.75 18 1.5 19.5 1 49 LPS D1 505 NHS Nguyễn Văn Minh 033366 10893 5.25 5.5 7.25 18 18 1.5 19.5 1 50 LPS A 503 CSH Nguyễn Đức Nam 033516 2019 6.25 8.25 4.5 19 19 1 20 2NT 51 LPS A 502 CSS Phùng Trọng Nghĩa 31/05/91 2337 3.75 8.5 6.5 18.75 19 0 19 3 52 LPS D1 502 QSK Nguyễn Vũ Minh Nguyên 033459 1763 7.5 5.25 7.25 20 20 0.5 20.5 2 53 LPS D1 506 NHS Đặng Hà Hạnh Nguyên 30/03/91 10411 5 5.25 8.75 19 19 0.5 19.5 2 54 LPS D1 506 NTS Võ Hoàng Nhật Nguyệt 033308 2350 5.75 7 5.25 18 18 0.5 18.5 2 55 LPS D1 505 QSK Nguyễn Thị Thảo Như 15/06/91 1917 5.5 6 4.25 15.75 16 1.5 17.5 1 56 LPS D1 505 QSK Nguyễn Thị Tiệp Như 033485 3902 6.5 5.25 5 16.75 17 1 18 2NT 57 LPS A 503 CSS Nguyễn Thị Hồng Nhung 033397 2549 6.75 8.5 4.75 20 20 1.5 21.5 1 58 LPS D1 505 QSK Đặng Cẩm Nhung 20/05/91 1870 5.75 6.75 8 20.5 20.5 0 20.5 3 59 LPS A 506 NTS Bùi Thị Hồng Ninh 25/11/91 680 5.25 8.25 5.75 19.25 19.5 1.5 21 1 60 LPS D1 502 NTS Phạm Thị Kiều Phương 033308 2482 5 5.75 5.25 16 16 1.5 17.5 1 61 LPS D1 503 CSS Vũ Thị Hồng Phương 28/08/91 12573 6.25 7 5 18.25 18.5 0.5 19 2 62 LPS A 505 HQT Vũ Thị Lê Phương 25/08/91 685 6 6.75 6 18.75 19 0.5 19.5 2 63 LPS D1 505 QSK Hoàng Thị Vi Phương 22/10/91 3929 7 4.25 6.75 18 18 1 19 2NT 64 LPS A 504 NTS Nguyễn Văn Quý 031997 778 4 7.5 6.25 17.75 18 1 19 2NT 65 LPS D1 502 QHE Vũ Thị Quyên 15/01/91 6077 7.25 6.25 6.25 19.75 20 0.5 20.5 2 66 LPS D1 505 QSK Lê Ngọc Tú Quyên 033394 2160 5.75 5 6.5 17.25 17.5 0.5 18 2 67 LPS A 503 CSS Phạm Xuân Quyết 033395 2908 5.75 8 4.75 18.5 18.5 1.5 20 1
  3. 68 LPS D1 505 QSK Hoàng Thị Ai Quỳnh 30/01/91 2189 8.5 3.25 5.5 17.25 17.5 0.5 18 2 69 LPS D1 505 NHS Nguyễn Bùi Phương Tâm 14/12/91 10552 3.75 6.25 8 18 18 0.5 18.5 2 70 LPS A 505 KSA Nguyễn Lê Minh Tâm 20/07/91 26462 5.75 6.25 6.75 18.75 19 0 19 3 71 LPS D1 505 NTS Lâm Thiên Tân 19/03/91 2616 4.5 7 8 19.5 19.5 0 19.5 3 72 LPS D1 505 NHS Nguyễn Minh Thành 27/12/91 10571 4.25 7.5 6.5 18.25 18.5 0.5 19 2 73 LPS D1 503 QSK Ngô Nữ Phương Thảo 033250 2407 5.5 8.25 5.5 19.25 19.5 0.5 20 2 74 LPS D1 503 NHF Hoàng Thị Hương Thảo 19/11/91 6038 8.5 4.75 5 18.25 18.5 0.5 19 2 75 LPS D1 503 NTH Lương Thị Thu Thảo 033272 8329 7 4.5 4.5 16 16 2.5 18.5 6 1 76 LPS D1 503 CSS Hồ Thị Phương Thảo 15/06/90 12670 5.5 6.75 4 16.25 16.5 1.5 18 1 77 LPS A 506 QSK Trần Hạnh Thảo 033551 4706 6.25 8.25 4.25 18.75 19 0.5 19.5 2 78 LPS D1 502 QSX Bạch Mai Anh Thi 14/01/91 11197 6.5 2.75 6 15.25 15.5 1.5 17 1 79 LPS D1 506 SPS Trần Xuân Thi 14/12/88 17102 5.5 6.5 6 18 18 0.5 18.5 2 80 LPS A 505 KHA Dương Thị Minh Thiện 033308 19575 5.75 5.75 6.75 18.25 18.5 0.5 19 2 81 LPS A 505 DHY Nguyễn Văn Thống 033298 32026 6.5 7.75 7.25 21.5 21.5 0 21.5 3 82 LPS A 503 CSS Trần Thị Hoài Thu 033459 3651 6 7.25 4.25 17.5 17.5 2 19.5 6 2NT 83 LPS A 505 QSK Trương Trần Thanh Thư 28/07/91 5206 6.5 8.75 4.75 20 20 0.5 20.5 2 84 LPS D1 505 NTS Nguyễn Văn Thuận 15/04/87 2773 5 6.25 4.5 15.75 16 1.5 17.5 1 85 LPS D1 505 NTS Trần Thị Hòa Thương 28/02/91 2826 5.75 6.25 7 19 19 0.5 19.5 2 86 LPS D1 505 NHS Lê Thị Thu Thủy 30/10/90 10635 5.75 4.25 6.5 16.5 16.5 1.5 18 1 87 LPS D1 502 QSK Bùi Nguyễn Hoàng Thụy 29/03/91 2668 5 7.5 8 20.5 20.5 0 20.5 3 88 LPS A 504 KSA Quảng Thanh Trung 001990 30451 4.25 7.75 5.5 17.5 17.5 1.5 19 1 89 LPS A 505 KSA Lê Minh Hoàng Tú 15/12/91 16565 6 7 6 19 19 0 19 3 90 LPS D1 505 NHF Phạm Thị Tú 26/10/91 7962 7.5 3.5 6.75 17.75 18 1 19 2NT 91 LPS D1 504 CSS Nguyễn Minh Tuấn 033275 12772 3.75 6 7 16.75 17 0 17 3 92 LPS D1 505 NTS Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn 25/09/91 3387 3.75 8 6.75 18.5 18.5 0.5 19 2 93 LPS A 504 CSH Võ Thanh Tuệ 033361 3415 4.75 8.25 7.5 20.5 20.5 0.5 21 2 94 LPS D1 505 QSK Mai Thanh Tuyền 28/12/91 3103 6.5 6.75 5.5 18.75 19 0.5 19.5 2 95 LPS D1 506 NTS Phạm Tuyết Thanh Tuyền 033577 3019 5 6.5 6.25 17.75 18 0.5 18.5 2 96 LPS A 505 KSA Lê Thị Tuyết 033459 6989 4.5 8.5 5.25 18.25 18.5 0.5 19 2 97 LPS D1 505 QSK Nguyễn Hoàng Tường Vi 033493 3241 4.75 5 6.75 16.5 16.5 1.5 18 1 98 LPS D1 502 QSX Lê Thị Vui 033059 12510 5.75 4.75 6 16.5 16.5 0.5 17 2 99 LPS A 505 QSK Trần Hoàng Vương 033095 6500 6 8.75 5.75 20.5 20.5 0 20.5 3 100 LPS D1 506 QSK Nguyễn Thị Vy 033248 4167 7 5.5 6 18.5 18.5 0.5 19 2 101 LPS D1 505 QSK Võ Thị Vỹ Ý 26/08/91 3385 6 7 5.5 18.5 18.5 0 18.5 3 102 LPS D1 502 QSK Nguyễn Thị Yến 033428 3374 4.5 7 3.25 14.75 15 2.5 17.5 6 1
Đồng bộ tài khoản