Trường ĐH Nha Trang

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
199
lượt xem
6
download

Trường ĐH Nha Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009: Trường ĐH Nha Trang (hệ ĐH các mã trường TSB - TSN - TSS)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trường ĐH Nha Trang

 1. Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009 Trường ĐH Nha Trang (hệ ĐH các mã trường TSB - TSN - TSS) TRƯỜNG KHỐI TRƯỜNG NGÀY TỔNG NGÀNH, NHÓM NGÀNH 2 2 1 SINH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN STT SBD HỌ TÊN KV ĐT 1 TSB - TSN - TSS A GTS 7320 Nguyễn Bá An 25/04/91 13 109 1 2 TSB - TSN - TSS A TDV 3390 Nguyễn Hoài An 14/12/91 15 102 2NT 3 TSB - TSN - TSS B NNH 34670 Ngô Minh An 25/12/90 14.5 301 2NT 4 TSB - TSN - TSS A KSA 20824 Đỗ Thị Ngọc An 10/01/1991 13 201 2NT 5 TSB - TSN - TSS A CSS 28 Hoàng Ngọc An 16/08/91 14 105 2 6 TSB - TSN - TSS A KSA 9967 Trần Lê Nhật An 19/02/91 15 401 2 7 TSB - TSN - TSS A TTN 16 Hàn Thị Thanh An 14/09/91 14.5 201 1 8 TSB - TSN - TSS A TTS 397 Nguyễn Thanh An 18/10/91 15 401 2 9 TSB - TSN - TSS A SGD 396 Phạm Thị Hà Anh 05/11/1991 16 401 2 10 TSB - TSN - TSS A KSA 34161 Lương Thị Hoàng Anh 18/06/91 16 401 2 11 TSB - TSN - TSS A KSA 8153 Trần Vũ Hoàng Anh 09/06/1991 15 401 2 12 TSB - TSN - TSS D1 DHK 80877 Nguyễn Thị Hồng Anh 22/02/91 14 401 2NT 13 TSB - TSN - TSS D1 QHE 116 Hoàng Kim Anh 20/07/91 15.5 401 1 1 14 TSB - TSN - TSS A DCN 116 Phan Thị Kim Anh 10/06/1991 13.5 401 2NT 15 TSB - TSN - TSS D1 SPS 17480 Nguyễn Lan Anh 14/12/91 12.5 751 2 16 TSB - TSN - TSS A GSA 106 Nguyễn Phạm Lan Anh 20/12/91 12.5 103 2NT 17 TSB - TSN - TSS D1 LPS 10563 Tô Lê Lan Anh 13/09/91 11 401 1 1 18 TSB - TSN - TSS D1 DTT 22395 Cao Ngọc Anh 18/03/91 14.5 401 2NT 19 TSB - TSN - TSS A SPK 13516 Huỳnh Ngọc Anh 03/10/1991 15.5 103 2NT 20 TSB - TSN - TSS A KSA 26369 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/04/1991 13.5 401 2 21 TSB - TSN - TSS A DDQ 30277 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/06/1991 13 401 1 22 TSB - TSN - TSS A DDQ 30279 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/08/91 16.5 401 3 23 TSB - TSN - TSS A LBS 89 Phạm Ngọc Anh 30/01/91 14.5 102 2NT 24 TSB - TSN - TSS A GTS 3635 Đường Xuân Nguyễn Anh 18/10/91 12 102 1 25 TSB - TSN - TSS B DHY 63552 Lê Thị Phương Anh 02/02/1991 13 301 2NT 26 TSB - TSN - TSS A NHS 233 Phùng Phương Anh 26/02/91 16 401 2NT 27 TSB - TSN - TSS A DDK 17735 Nguyễn Quốc Anh 25/03/91 14.5 103 2 28 TSB - TSN - TSS A ANS 31 Lê Dương Quỳnh Anh 17/11/91 17.5 401 2 29 TSB - TSN - TSS A QHT 348 Nguyễn Quỳnh Anh 29/08/91 13.5 401 2 30 TSB - TSN - TSS A HHA 283 Lê Thế Anh 26/07/90 14 401 3
 2. 31 TSB - TSN - TSS A PKH 14 Ngô Tiến Anh 20/02/91 13.5 102 2NT 32 TSB - TSN - TSS A HUI 4202 Trần Thị Trúc Anh 25/07/91 13 201 2NT 33 TSB - TSN - TSS A HUI 3871 Huỳnh Tú Anh 11/10/1991 13.5 401 2NT 34 TSB - TSN - TSS A TMA 41137 Hoàng Tuấn Anh 26/03/91 12.5 102 2NT 35 TSB - TSN - TSS A DDK 17691 Lê Tuấn Anh 11/11/1991 14.5 401 2 36 TSB - TSN - TSS A TDV 11421 Nguyễn Tuấn Anh 28/08/91 12 109 1 37 TSB - TSN - TSS A GTS 8996 Bùi Văn Anh 03/09/1991 12 102 1 38 TSB - TSN - TSS A DDK 17795 Phạm Văn Anh 13/05/91 11.5 102 1 39 TSB - TSN - TSS D1 QSX 7501 Nguyễn Khoa Vân Anh 26/09/91 16.5 401 2 40 TSB - TSN - TSS A KSA 11621 Phạm Thị Vân Anh 06/04/1991 16.5 401 2 41 TSB - TSN - TSS A HQS 672 Nguyễn Xuân Anh 23/07/90 13 401 1 42 TSB - TSN - TSS A DQN 227 Đỗ Xuân ảnh 25/12/90 15 109 2 43 TSB - TSN - TSS A DDQ 30446 Nguyễn Ngọc ánh 16/09/91 15.5 401 2NT 44 TSB - TSN - TSS A SPK 383 Hồ Thị Hoài Ân 14/09/91 14 401 2NT 45 TSB - TSN - TSS B HUI 49729 Phan Quang Ân 07/12/1991 14 301 1 46 TSB - TSN - TSS D1 QHX 550 Ngô Tùng Bách 02/07/1991 16 751 2NT 47 TSB - TSN - TSS A SPK 440 Trần Văn Bản 06/09/1990 14 102 1 48 TSB - TSN - TSS B TTN 12291 Nguyễn Kim Bang 19/05/91 14.5 301 1 49 TSB - TSN - TSS A HHK 2570 Nguyễn Quốc Bảo 03/05/1990 11.5 102 1 50 TSB - TSN - TSS A TTN 357 Phạm Quốc Bảo 02/10/1991 13 104 1 51 TSB - TSN - TSS A KSA 5843 Trần Quốc Bảo 15/08/91 14.5 102 2 52 TSB - TSN - TSS A LPS 139 Hồ Thị Mỹ Bắc 09/11/1991 12.5 110 2 53 TSB - TSN - TSS B NLS 16598 Nguyễn Công Bằng 10/06/1991 14 301 2NT 54 TSB - TSN - TSS D1 QSK 199 Hồ Thị Ngọc Bích 03/01/1990 13.5 751 2NT 55 TSB - TSN - TSS B HUI 31108 Bùi Anh Biên 21/01/91 13.5 301 1 6 56 TSB - TSN - TSS B YDS 187 Lê Phùng Biển 29/11/90 12 301 1 6 57 TSB - TSN - TSS D1 NLS 40007 Ngụy Như Biết 08/06/1990 13 401 2NT 58 TSB - TSN - TSS A HUI 26410 Huỳnh Thị Biết 02/12/1991 13.5 201 2NT 59 TSB - TSN - TSS B YDS 41254 Hồ Chính Bình 17/08/91 13 301 2NT 60 TSB - TSN - TSS B DHY 59545 Võ Công Bình 16/11/86 14.5 301 1 61 TSB - TSN - TSS B NNH 34944 Bùi Hoàng Bình 20/11/91 11.5 301 1 6 62 TSB - TSN - TSS A TTN 473 Dương Thị Thanh Bình 27/01/91 13 201 1 63 TSB - TSN - TSS A TTN 522 Nguyễn Thị Thanh Bình 08/08/1990 11.5 110 1 64 TSB - TSN - TSS A TTS 408 Vũ Thanh Bình 16/03/91 15 401 2 65 TSB - TSN - TSS A MDA 799 Nguyễn Thị Bình 10/11/1991 14 201 2 66 TSB - TSN - TSS A GTS 13398 Nguyễn Xuân Bình 09/08/1991 13.5 109 2NT 67 TSB - TSN - TSS D1 QSK 3593 Ngô Trọng Cả 22/03/91 14 103 2NT
 3. 68 TSB - TSN - TSS A NHS 502 Huỳnh Dương Cảnh 20/01/91 14 401 2NT 69 TSB - TSN - TSS A HUI 1048 Lê Đình Cảnh 18/03/91 13.5 105 1 70 TSB - TSN - TSS A LAH 148 Nguyễn Đức Cảnh 01/05/1990 14.5 109 2NT 71 TSB - TSN - TSS B NLS 49031 Trần Minh Cảnh 20/10/91 14 301 2NT 72 TSB - TSN - TSS A TTN 607 Ngô Văn Cảnh 25/11/90 11.5 201 1 73 TSB - TSN - TSS A KSA 32274 Lê Thị Tú Cẩm 20/06/91 14.5 401 2NT 74 TSB - TSN - TSS A KSA 23731 Huỳnh Thị Bảo Châu 31/10/91 16 401 2NT 75 TSB - TSN - TSS D3 DTH 11268 Phạm Ngọc Bảo Châu 17/01/91 15.5 401 2 76 TSB - TSN - TSS B YPB 526 Đặng Thị Khánh Châu 22/04/91 15.5 301 2NT 77 TSB - TSN - TSS A KSA 2611 Lê Thị Minh Châu 07/06/1991 14.5 401 2NT 78 TSB - TSN - TSS D1 QHF 675 Nông Lý Minh Châu 15/08/91 13.5 401 1 1 79 TSB - TSN - TSS B NLS 49071 Phan Minh Châu 05/11/1991 13.5 301 2NT 80 TSB - TSN - TSS A KSA 18386 Lê Hồ Thanh Châu 01/01/1991 14 401 2NT 81 TSB - TSN - TSS A TTN 697 Lê Thị Kim Chi 04/02/1991 12 201 2NT 82 TSB - TSN - TSS A QSK 489 Nguyễn Thị Kim Chi 16/09/91 14.5 401 1 83 TSB - TSN - TSS A KSA 28650 Phan Thị Kim Chi 08/11/1990 17 401 2NT 84 TSB - TSN - TSS B YTB 601 Đỗ Thị Linh Chi 04/04/1991 14 301 2 85 TSB - TSN - TSS B NLS 17129 Nguyễn Quỳnh Chi 31/05/91 14 301 2 86 TSB - TSN - TSS A KSA 9309 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi 08/01/1991 16.5 401 3 87 TSB - TSN - TSS B NLS 49096 Nguyễn Thị Thúy Chi 18/03/91 13 301 2NT 88 TSB - TSN - TSS D1 TGC 7306 Phạm Thị Chiên 25/01/91 14 401 2NT 89 TSB - TSN - TSS A LAH 174 Nguyễn Như Chiến 10/10/1991 13 104 2NT 90 TSB - TSN - TSS A ANS 130 Bùi Trọng Chiến 02/08/1991 15.5 401 2NT 91 TSB - TSN - TSS A DDK 2091 Nguyễn Xuân Chiến 06/06/1991 13.5 109 2NT 92 TSB - TSN - TSS D1 KHA 331 Trần Thị Chiện 05/05/1991 14 103 2NT 93 TSB - TSN - TSS A KHA 1448 Nguyễn Thị Chiều 07/10/1991 18 401 2NT 94 TSB - TSN - TSS A GHA 1466 Trịnh Hữu Chung 05/07/1991 12.5 101 1 95 TSB - TSN - TSS B HUI 49907 Thái Thị Kim Chung 02/01/1991 14 301 1 96 TSB - TSN - TSS A HUI 920 Trần Thị Kim Chung 22/10/91 14 110 2NT 97 TSB - TSN - TSS A NLS 46260 Nguyễn Thị Chung 09/10/1991 11.5 201 1 98 TSB - TSN - TSS D1 DMS 540 Lê Thị Thúy Chung 04/05/1991 13 401 2NT 99 TSB - TSN - TSS A KTA 3083 Ngô Văn Chung 30/12/90 13.5 109 2NT 100 TSB - TSN - TSS B NLS 17338 Nguyễn Văn Chung 17/07/91 15 301 2NT 101 TSB - TSN - TSS D1 DQN 136 Nguyễn Công Chức 01/01/1991 13.5 103 2NT 102 TSB - TSN - TSS A DDK 2252 Lê Hữu Chương 22/11/90 13 109 2NT 103 TSB - TSN - TSS A DTT 15247 Phạm Văn Chương 19/03/91 13 104 2 104 TSB - TSN - TSS B QST 13496 Trần Thành Công 27/04/91 14.5 301 2NT
 4. 105 TSB - TSN - TSS A DDK 2306 Huỳnh Văn Công 28/01/91 13.5 109 2NT 106 TSB - TSN - TSS A HCH 159 Ngô Thị Cúc 14/10/91 13 401 2NT 107 TSB - TSN - TSS A TDV 5562 Nguyễn Đình Cương 24/07/90 12 201 2NT 108 TSB - TSN - TSS A MDA 1509 Đoàn Văn Cương 29/02/90 12 109 2NT 109 TSB - TSN - TSS A KSA 19939 Nguyễn Văn Cương 13/02/87 13 109 2 110 TSB - TSN - TSS A HUI 26648 Phan Châu Cường 20/04/89 13 102 2 111 TSB - TSN - TSS B NNH 35131 Bùi Diễn Cường 28/05/91 13.5 301 2NT 112 TSB - TSN - TSS A XDA 1955 Lưu Phấn Cường 28/06/90 15.5 401 2NT 113 TSB - TSN - TSS A DDK 2545 Nguyễn Phi Cường 11/01/1991 15 110 2NT 114 TSB - TSN - TSS A SGD 1509 Bùi Văn Cường 15/09/91 12 109 2NT 115 TSB - TSN - TSS A TTH 43 Lê Văn Cường 03/03/1991 17 401 2NT 116 TSB - TSN - TSS B NLS 17697 Nguyễn Viết Cường 05/03/1991 16 301 2 117 TSB - TSN - TSS B HUI 50034 Nguyễn Anh Danh 01/01/1991 15.5 301 2NT 118 TSB - TSN - TSS A CSS 480 Nguyễn Thành Danh 28/11/90 14.5 103 2 119 TSB - TSN - TSS B NLS 49287 Nguyễn Thanh Dân 29/01/91 14 301 2NT 120 TSB - TSN - TSS A HUI 1549 Lưu Thanh Di 07/09/1991 13 102 2NT 121 TSB - TSN - TSS A SPK 1282 Trần Mỹ Diêm 09/06/1991 13.5 201 2NT 122 TSB - TSN - TSS B HUI 32053 Trần Mỹ Diêm 09/06/1991 16 301 2NT 123 TSB - TSN - TSS A DHK 14162 Trần Thị Bích Diễm 19/05/91 13 201 1 124 TSB - TSN - TSS A NHS 799 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 18/09/91 15.5 401 2NT 125 TSB - TSN - TSS B NLS 17872 Đặng Thúy Diễm 12/09/1991 14.5 301 2NT 126 TSB - TSN - TSS A KSA 34355 Phan Thanh Diệp 28/07/91 15 401 2 127 TSB - TSN - TSS D1 HUI 55337 Đinh Thị Như Diệu 17/11/91 13.5 401 1 128 TSB - TSN - TSS A KHA 1913 Trần Thị Dinh 23/11/91 13 201 2NT 129 TSB - TSN - TSS A LDA 14144 Phan Thị Dịu 09/10/1990 13 103 1 130 TSB - TSN - TSS D1 MHN 22263 Trần Thị Doan 04/12/1991 13.5 401 2NT 131 TSB - TSN - TSS A HUI 1982 Trần Quốc Duẩn 03/06/1991 17 401 2NT 132 TSB - TSN - TSS A DDL 893 Nguyễn Văn Duấn 21/05/90 13 102 2NT 133 TSB - TSN - TSS D1 DMS 713 Đặng Thị Hạnh Dung 19/11/91 13 751 2 134 TSB - TSN - TSS A NLS 46368 Nguyễn Thị Kim Dung 09/07/1991 13 401 1 135 TSB - TSN - TSS A LDA 11652 Trần Thị Kim Dung 08/12/1991 14 401 2 136 TSB - TSN - TSS A KSA 5545 Nguyễn Thị Mai Dung 11/10/1989 14.5 401 1 137 TSB - TSN - TSS A NHS 919 Võ Thị Mỹ Dung 16/10/91 14 401 2NT 138 TSB - TSN - TSS A NHS 876 Lê Thị Dung 31/03/91 13 201 2NT 139 TSB - TSN - TSS A DQN 1429 Nguyễn Thị Dung 06/01/1991 12 201 2NT 140 TSB - TSN - TSS A DHK 17469 Nguyễn Thị Dung 14/05/91 12 201 1 141 TSB - TSN - TSS A KSA 34410 Nguyễn Thị Dung 30/11/91 14.5 201 2
 5. 142 TSB - TSN - TSS A DDQ 31601 Ngô Thị Thùy Dung 24/08/91 13 401 2NT 143 TSB - TSN - TSS A LPH 4348 Dương Chí Dũng 26/11/91 15 401 2 144 TSB - TSN - TSS A KTS 241 Châu Tiến Dũng 24/01/91 14.5 401 2 145 TSB - TSN - TSS A HUI 2444 Nguyễn Trung Dũng 03/03/1991 13.5 102 1 146 TSB - TSN - TSS A TTH 69 Ngô Tuấn Dũng 09/06/1990 12 101 2NT 147 TSB - TSN - TSS A NHH 13103 Đặng Văn Dũng 25/06/90 12 201 2NT 148 TSB - TSN - TSS B DTZ 3500 Mai Văn Dũng 08/12/1991 14.5 301 2 149 TSB - TSN - TSS A TDV 4328 Vũ Công Duy 05/05/1989 11.5 102 1 150 TSB - TSN - TSS A DTT 1581 Nguyễn Dân Duy 18/03/91 13 104 2NT 151 TSB - TSN - TSS B HUI 32393 Bùi Đức Duy 29/08/91 14.5 301 2 152 TSB - TSN - TSS B HUI 50203 Phạm Minh Duy 20/11/91 14.5 301 2NT 153 TSB - TSN - TSS B NNH 4371 Bùi Ngọc Duy 08/02/1991 14.5 301 2NT 154 TSB - TSN - TSS A DDQ 31725 Hoàng Nhật Duy 25/02/91 14.5 401 2 155 TSB - TSN - TSS A QSC 226 Nguyễn Thới Duy 05/12/1991 14.5 103 2NT 156 TSB - TSN - TSS A HUI 2255 Nguyễn Thị Kiều Duyên 12/12/1991 14.5 401 1 157 TSB - TSN - TSS A MBS 22407 Lê Thị Ngọc Duyên 07/03/1991 14.5 401 2 158 TSB - TSN - TSS A TDV 5573 Đặng Thị Duyên 20/08/90 12 201 2NT 159 TSB - TSN - TSS B NNH 35255 Hồ Thị Duyên 20/11/91 13.5 301 2NT 160 TSB - TSN - TSS D1 QHF 1138 Lại Thị Duyên 03/07/1991 13 751 2NT 161 TSB - TSN - TSS D3 NTH 8861 Nguyễn Thị Duyên 10/06/1990 14.5 401 2NT 162 TSB - TSN - TSS A HUI 2282 Trần Thị Duyên 10/07/1991 15 201 2NT 163 TSB - TSN - TSS B NLS 18499 Trần Thị Duyên 10/07/1991 16 301 2NT 164 TSB - TSN - TSS A KSA 29112 Lê Thị Yến Duyên 09/12/1991 18.5 401 2 165 TSB - TSN - TSS A HUI 2589 Nguyễn Cao ánh Dương 12/12/1991 13 401 1 166 TSB - TSN - TSS A KSA 20037 Nguyễn Hoàng Dương 22/06/91 14 109 2 167 TSB - TSN - TSS A KTA 3132 Mai Ngọc Dương 20/02/91 14 201 2NT 168 TSB - TSN - TSS A GSA 583 Đặng Quốc Dương 20/11/91 13 109 2 169 TSB - TSN - TSS A QSK 7125 Huỳnh Thị Thùy Dương 22/09/91 14 401 2 170 TSB - TSN - TSS D1 SGD 24651 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/12/91 12 751 1 171 TSB - TSN - TSS A TDV 316 Trần Văn Dương 09/12/1991 14 102 2NT 172 TSB - TSN - TSS D1 KHA 523 La Văn Dưỡng 08/03/1990 12.5 401 1 1 173 TSB - TSN - TSS D1 SGD 24677 Đoàn Thị Trang Đài 03/09/1991 14 401 2 174 TSB - TSN - TSS A KSA 12877 Nguyễn Lê Trang Đài 10/07/1991 12 201 2NT 175 TSB - TSN - TSS D1 DDF 59698 Nguyễn Thị Anh Đào 06/04/1991 11.5 751 1 176 TSB - TSN - TSS A KSA 22775 Trần Thị Mai Đào 11/12/1991 11.5 110 1 177 TSB - TSN - TSS A TMA 6879 Hoàng Thị Đào 26/12/91 13.5 401 2NT 178 TSB - TSN - TSS A KSA 25486 Nguyễn Thị Đào 02/04/1990 14.5 401 2NT
 6. 179 TSB - TSN - TSS A GHA 20348 Hồ Hữu Đạt 08/10/1991 14 110 2NT 180 TSB - TSN - TSS B NNH 35419 Vương Khả Đạt 10/07/1991 13.5 301 2NT 181 TSB - TSN - TSS A GSA 637 Bùi Phát Đạt 02/08/1991 13 102 2 182 TSB - TSN - TSS A SPK 13881 Võ Tấn Đạt 05/08/1991 12 102 2NT 6 183 TSB - TSN - TSS A DDK 3554 Nguyễn Văn Đạt 08/01/1991 13.5 109 2 184 TSB - TSN - TSS B NLS 49586 Võ Văn Đạt 12/10/1991 13.5 301 2NT 185 TSB - TSN - TSS D1 HHK 296 Nguyễn Phong Đăng 16/01/91 12 751 2 6 186 TSB - TSN - TSS A DTT 15382 Trần Mạnh Điền 06/06/1990 12.5 109 2NT 187 TSB - TSN - TSS A QSK 1036 Lê Nhật Điệp 03/08/1991 16 401 2 188 TSB - TSN - TSS A HUI 2819 Phạm Thị Điệp 10/06/1991 16.5 401 2NT 189 TSB - TSN - TSS A MDA 16609 Hồ Văn Đình 29/01/91 13 401 2NT 190 TSB - TSN - TSS A QSC 2020 Lê Đoan 29/07/90 14.5 102 2NT 191 TSB - TSN - TSS A DDK 3710 Huỳnh Ngọc Đoan 01/08/1990 15 102 2NT 192 TSB - TSN - TSS A QSK 1052 Nguyễn Thị Thùy Đoan 21/04/90 14 401 2NT 193 TSB - TSN - TSS A XDA 6161 Nguyễn Hữu Đoàn 25/05/90 15 401 2NT 194 TSB - TSN - TSS A GHA 3391 Đinh Đức Độ 22/10/91 13.5 102 2NT 195 TSB - TSN - TSS A NLS 46499 Đặng Thành Đông 19/12/91 12 102 2NT 196 TSB - TSN - TSS A THP 2091 Nguyễn Thị Đông 11/10/1991 14 401 2NT 197 TSB - TSN - TSS A TMA 41469 Phan Văn Đồng 04/10/1991 12 102 1 198 TSB - TSN - TSS A HGH 29 Trần Anh Đức 08/06/1991 16.5 201 1 199 TSB - TSN - TSS A DDQ 32340 Lê Duy Đức 04/04/1991 16.5 401 3 200 TSB - TSN - TSS A DDQ 32335 Kiều Hoàng Đức 28/09/91 16.5 401 3 201 TSB - TSN - TSS A XDA 9713 Nguyễn Hồng Đức 24/01/91 15 401 2 202 TSB - TSN - TSS A LPS 451 Trần Minh Đức 24/02/91 12.5 102 2 203 TSB - TSN - TSS A KTA 3469 Đỗ Thành Đức 10/05/1991 13.5 109 1 204 TSB - TSN - TSS A MDA 3402 Nguyễn Văn Đức 09/07/1991 13.5 102 2NT 205 TSB - TSN - TSS D1 DHK 81213 Mai Việt Đức 05/09/1991 13.5 103 1 206 TSB - TSN - TSS A GTS 13472 Nguyễn Tiến Gia 15/08/91 15.5 401 2 207 TSB - TSN - TSS A HHA 3857 Phạm Xuân Gia 07/05/1991 13.5 102 2NT 208 TSB - TSN - TSS A DDQ 32518 Phạm Bảo Giang 14/06/91 15.5 401 2 209 TSB - TSN - TSS A DDQ 32525 Phùng Thị Bích Giang 10/09/1991 11 401 1 1 210 TSB - TSN - TSS D1 HHK 318 Văn Đỗ Châu Giang 07/10/1991 12.5 401 1 211 TSB - TSN - TSS A LBS 675 Phạm Đình Giang 10/04/1991 12.5 201 1 212 TSB - TSN - TSS A DCN 567 Hồ Hữu Giang 12/10/1991 13.5 102 2NT 213 TSB - TSN - TSS D3 DHK 84372 Ngô Thị Giang 08/12/1991 13.5 401 2NT 214 TSB - TSN - TSS A DDQ 32444 Đỗ Thị Trà Giang 06/09/1991 15 401 2NT 215 TSB - TSN - TSS B YDS 40561 Trần Lê Trúc Giang 07/03/1991 13.5 301 2NT
 7. 216 TSB - TSN - TSS B HYD 919 Hoàng Trường Giang 12/10/1988 16.5 301 2NT 6 217 TSB - TSN - TSS B HUI 50543 Hoàng Trường Giang 14/09/91 14.5 301 2NT 218 TSB - TSN - TSS B HYD 879 Ngô Văn Giang 15/11/90 13 301 2NT 219 TSB - TSN - TSS D1 HUI 62185 Trần Thị Quỳnh Giao 23/02/91 16 401 2NT 220 TSB - TSN - TSS A DDQ 32673 Nguyễn Đức Hà 02/01/1990 13 102 2NT 221 TSB - TSN - TSS A DDK 4242 Trương Hoàng Hà 10/08/1991 14 401 2NT 6 222 TSB - TSN - TSS B DTY 5183 Hồ Thị Ngọc Hà 28/06/90 16 301 1 6 223 TSB - TSN - TSS D1 DHK 82051 Nguyễn Ngọc Hà 09/03/1991 14 103 1 224 TSB - TSN - TSS D1 LPS 10970 Đàm Thị Thanh Hà 23/02/91 13 103 2 225 TSB - TSN - TSS A DHS 27008 Nguyễn Thị Thanh Hà 26/02/91 16.5 401 2 226 TSB - TSN - TSS B HUI 35005 Nguyễn Thị Thanh Hà 27/12/91 17 301 2NT 227 TSB - TSN - TSS A KHA 3683 Trần Thị Hà 03/10/1990 14 201 2NT 228 TSB - TSN - TSS B YDD 1464 Nguyễn Thị Thu Hà 24/05/91 15.5 301 2NT 229 TSB - TSN - TSS D1 NHS 10943 Nguyễn Thị Thu Hà 25/02/91 15.5 401 2 230 TSB - TSN - TSS A QSC 401 Vũ Việt Hà 31/10/91 14 103 1 231 TSB - TSN - TSS A DDK 4392 Nguyễn Duy Hải 13/06/91 13 102 1 232 TSB - TSN - TSS B HUI 35619 Phan Đình Hải 12/01/1991 14.5 301 2NT 233 TSB - TSN - TSS D1 QSQ 191 Trần Thị Minh Hải 16/04/91 14.5 751 2NT 234 TSB - TSN - TSS A SPS 2672 Huỳnh Ngọc Phước Hải 20/11/91 15.5 401 1 235 TSB - TSN - TSS A KSA 18161 Nguyễn Quốc Hải 05/10/1991 17 401 1 236 TSB - TSN - TSS A LPS 557 Phạm Quốc Hải 17/06/91 12.5 103 2NT 237 TSB - TSN - TSS A KTS 376 Nguyễn Thanh Hải 15/10/87 11.5 109 1 6 238 TSB - TSN - TSS A HUI 27513 Nguyễn Thị Thanh Hải 04/04/1991 14 201 2NT 239 TSB - TSN - TSS A KHA 18489 Đặng Thị Hải 19/03/91 17 401 2NT 240 TSB - TSN - TSS A KTA 3765 Nguyễn Xuân Hải 05/10/1990 13.5 401 1 241 TSB - TSN - TSS A DDK 4464 Phạm Thanh Hãi 06/02/1991 12.5 109 2NT 242 TSB - TSN - TSS A DDK 4159 Phạm Hanh 16/08/91 14 102 1 243 TSB - TSN - TSS A TMA 42135 Cao Thị Bích Hạnh 26/06/91 17 401 2NT 244 TSB - TSN - TSS B HUI 36390 Nguyễn Hữu Công Hạnh 22/11/91 14 301 1 245 TSB - TSN - TSS A THP 2850 Bùi Thị Hồng Hạnh 06/02/1991 12.5 201 2 246 TSB - TSN - TSS A QSK 7207 Nguyễn Phan Hồng Hạnh 26/01/91 15 401 2NT 247 TSB - TSN - TSS A DDQ 33152 Phạm Thị Hồng Hạnh 18/05/91 14.5 401 2NT 248 TSB - TSN - TSS A DTT 2895 Lại Thị Kim Hạnh 11/01/1991 13.5 401 2 249 TSB - TSN - TSS A DDS 18513 Hà Thị Mỹ Hạnh 30/05/91 14 401 3 6 250 TSB - TSN - TSS A KSA 4928 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh 03/03/1991 18 401 2 251 TSB - TSN - TSS A DDQ 33104 Nguyễn Thị Hạnh 12/12/1991 14 401 1 252 TSB - TSN - TSS D1 NHF 1853 Phạm Thị Hạnh 08/02/1991 16.5 401 2NT
 8. 253 TSB - TSN - TSS A SGD 3465 Lê Tiến Hạnh 30/09/91 13 103 2 254 TSB - TSN - TSS B HUI 50991 Trần Hoàng Hảo 26/08/91 15 301 2 255 TSB - TSN - TSS D1 NLS 54751 Hồ Thị Hảo 20/04/91 13 401 1 256 TSB - TSN - TSS A KHA 4375 Nguyễn Bích Hằng 23/05/91 15.5 401 2 257 TSB - TSN - TSS A HUI 4834 Võ Thị Bích Hằng 28/11/91 12.5 401 1 258 TSB - TSN - TSS B HUI 34310 Phan Thị Diễm Hằng 03/06/1991 16.5 301 1 259 TSB - TSN - TSS A DHK 15616 Đậu Thị Lệ Hằng 11/11/1991 12 201 1 260 TSB - TSN - TSS A KSA 13774 Hoàng Vũ Minh Hằng 11/05/1991 16 401 2NT 261 TSB - TSN - TSS B NLS 20762 Trần Thị Mỹ Hằng 26/10/91 17.5 301 2NT 262 TSB - TSN - TSS D1 MBS 45741 Trần Thị Như Hằng 06/01/1991 12 751 2NT 263 TSB - TSN - TSS A KSA 999 Trần Thanh Hằng 24/11/91 17 401 2 264 TSB - TSN - TSS A KSA 2553 Võ Thị Thanh Hằng 18/01/91 13.5 401 1 265 TSB - TSN - TSS A SGD 3774 Nguyễn Thị Hằng 20/07/91 14 401 2NT 266 TSB - TSN - TSS A TMA 15191 Nguyễn Thị Hằng 26/08/91 14.5 401 2NT 267 TSB - TSN - TSS B MHN 19489 Nguyễn Thị Hằng 26/08/91 14.5 301 2NT 268 TSB - TSN - TSS A TMA 11674 Nguyễn Thị Thu Hằng 14/09/91 15 401 2 269 TSB - TSN - TSS A QST 5127 Trần Thị Thu Hằng 12/10/1991 13.5 401 1 270 TSB - TSN - TSS A KSA 803 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/11/1991 15.5 401 2 271 TSB - TSN - TSS A GSA 990 Nguyễn Thị Thúy Hằng 01/02/1991 12 109 2NT 272 TSB - TSN - TSS A SPK 14031 Nguyễn Thị Hồng Hân 12/07/1991 13 201 2 273 TSB - TSN - TSS A KSA 34736 Trần Thị Ngọc Hân 22/10/91 15 401 2 274 TSB - TSN - TSS A SGD 3591 Bùi Phúc Hân 01/01/1991 13 103 2NT 275 TSB - TSN - TSS A HUI 27590 Lê Văn Hậu 09/04/1991 13 101 2 276 TSB - TSN - TSS B HUI 51039 Lê Văn Hậu 09/04/1991 14 301 2 277 TSB - TSN - TSS A TMA 9854 Đinh Thị Hiên 08/08/1991 13.5 201 2NT 6 278 TSB - TSN - TSS A DTE 8938 Đỗ Thị Hiên 08/05/1991 12 201 2NT 279 TSB - TSN - TSS D1 SPH 9877 Phạm Thị Hiên 15/03/91 14 751 2NT 280 TSB - TSN - TSS A KSA 19085 Hà Thị Diệu Hiền 25/05/91 13.5 401 2NT 281 TSB - TSN - TSS A DDQ 33774 Trương Trần Diệu Hiền 09/08/1991 15 401 3 282 TSB - TSN - TSS D1 DKC 390 Nguyễn Phan Lan Hiền 08/11/1991 13.5 401 2 283 TSB - TSN - TSS A KSA 23702 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 05/12/1991 16.5 401 2NT 284 TSB - TSN - TSS A LPS 678 Bùi Thế Hiền 18/11/91 15 401 2NT 285 TSB - TSN - TSS A KSA 3639 Nguyễn Thị Hiền 23/05/91 18 401 2NT 286 TSB - TSN - TSS A MDA 4706 Trần Thị Hiền 13/03/91 13 401 2NT 287 TSB - TSN - TSS A KSA 26113 Lê Thị Thu Hiền 28/08/91 15 401 2 288 TSB - TSN - TSS B SGD 38417 Nguyễn Thị Thu Hiền 26/09/91 13 301 2NT 289 TSB - TSN - TSS A MDA 16758 Bùi Văn Hiền 19/07/90 13 102 2NT
 9. 290 TSB - TSN - TSS A KSA 27131 Hoàng Duy Hiển 25/02/91 13.5 103 2 291 TSB - TSN - TSS B DHY 61702 Hoàng Duy Hiển 25/02/91 13.5 301 2 292 TSB - TSN - TSS A TMA 41692 Nguyễn Danh Hiệp 02/06/1991 13.5 401 1 293 TSB - TSN - TSS A SPK 14090 Hồ Minh Hiệp 02/12/1990 12.5 201 2 294 TSB - TSN - TSS A GTS 4107 Trương Văn Hiệp 15/08/91 13 109 2NT 295 TSB - TSN - TSS B HUI 34878 Võ Văn Hiệp 18/12/91 12 301 2NT 6 296 TSB - TSN - TSS B DHY 65487 Nguyễn Chí Hiếu 08/02/1991 13.5 301 2NT 297 TSB - TSN - TSS A DDQ 33900 Trần Viết Duy Hiếu 09/09/1991 16.5 401 3 298 TSB - TSN - TSS A KSA 1260 Võ Duy Hiếu 17/11/91 14.5 401 2 299 TSB - TSN - TSS A DDK 4939 Nguyễn Minh Hiếu 19/10/91 11.5 103 2NT 6 300 TSB - TSN - TSS D1 QSK 782 Bùi Thị Ngọc Hiếu 05/10/1991 14 751 2NT 301 TSB - TSN - TSS A KSA 34120 Lê Thị Thu Hiếu 16/04/92 12 110 2NT 302 TSB - TSN - TSS A HCS 789 Mai Thuận Hiếu 05/06/1991 13 201 1 303 TSB - TSN - TSS A DDQ 33803 Hồ Văn Hiếu 20/08/90 16 401 2 304 TSB - TSN - TSS A LPS 671 Hà Văn Hiệu 16/06/90 14 201 2NT 305 TSB - TSN - TSS A GHA 20616 Nguyễn Thị Kim Hoa 06/07/1990 14.5 401 2NT 306 TSB - TSN - TSS A GHA 5109 Bùi Thị Hoa 26/02/91 14.5 401 2NT 307 TSB - TSN - TSS A DHK 18413 Đặng Thị Hoa 28/04/91 14 401 2NT 308 TSB - TSN - TSS A TTN 2790 Hoàng Thị Hoa 18/02/91 12 201 1 309 TSB - TSN - TSS B DHY 58536 Lê Thị Hoa 23/01/90 15 301 2NT 310 TSB - TSN - TSS A DDQ 34085 Phạm Thị Hoa 25/03/91 12 110 2NT 311 TSB - TSN - TSS A SGD 4422 Trương Thị Thúy Hoa 03/05/1991 13 401 2NT 312 TSB - TSN - TSS A DMS 2083 Lê Hữu Hòa 18/04/91 12.5 109 2NT 313 TSB - TSN - TSS D1 HHK 525 Lê Nam Hòa 28/03/91 15 401 2 314 TSB - TSN - TSS A TDV 7529 Võ Thị Hoài 29/05/91 15 401 2NT 315 TSB - TSN - TSS A HHA 5575 Vũ Thị Hoài 18/11/91 15 401 2 316 TSB - TSN - TSS A TMA 7908 Đặng Thị Thu Hoài 01/02/1991 16 401 2NT 317 TSB - TSN - TSS A DDK 5298 Đỗ Xuân Hoài 11/05/1991 15 104 2NT 318 TSB - TSN - TSS A KSA 32603 Nguyễn Thị Yến Hoài 20/05/91 15.5 401 2NT 319 TSB - TSN - TSS B HUI 50847 Lê Công Hoan 28/04/91 13.5 301 2NT 320 TSB - TSN - TSS A DQN 3420 Huỳnh Thanh Hoan 14/09/84 11.5 201 2NT 5 321 TSB - TSN - TSS A KTA 3959 Phạm Tuấn Hoan 05/09/1991 16.5 201 2NT 322 TSB - TSN - TSS A SNH 164 Nguyễn Đình Hoàng 20/11/91 13 102 2NT 323 TSB - TSN - TSS A DDK 5464 Nguyễn Đình Hoàng 19/02/89 13.5 102 1 6 324 TSB - TSN - TSS A DDQ 34289 Lê Huy Hoàng 09/10/1991 15 401 1 325 TSB - TSN - TSS A MBS 5278 Nguyễn Huy Hoàng 09/04/1991 13.5 102 2NT 326 TSB - TSN - TSS B DHY 65345 Trần Kim Hoàng 27/07/90 13.5 301 1
 10. 327 TSB - TSN - TSS D1 QSX 8626 Lê Minh Hoàng 03/01/1991 13 751 2 328 TSB - TSN - TSS A DCN 900 Nguyễn Ngọc Hoàng 24/10/91 15.5 103 2NT 329 TSB - TSN - TSS A SGD 4638 Phạm Ngọc Hoàng 15/08/91 13.5 103 2 330 TSB - TSN - TSS A DDK 5557 Phạm Ngọc Hoàng 20/11/91 14.5 109 2NT 331 TSB - TSN - TSS A DQN 3485 Trần Quốc Hoàng 08/07/1991 14 102 2NT 332 TSB - TSN - TSS A GTS 13508 Nguyễn Thế Hoàng 03/09/1991 12.5 109 1 333 TSB - TSN - TSS A DTT 3725 Nguyễn Văn Hoàng 18/03/91 14.5 401 2 334 TSB - TSN - TSS A XDA 10414 Phạm Văn Hoàng 16/04/91 14.5 102 2NT 335 TSB - TSN - TSS B DHY 60201 Đặng Vũ Hoàng 03/02/1991 15.5 301 2NT 6 336 TSB - TSN - TSS A HHA 5856 Phạm Văn Hoạt 07/01/1991 14 104 2 337 TSB - TSN - TSS A HCH 593 Nguyễn Mạnh Học 24/12/91 14.5 102 2 338 TSB - TSN - TSS A GTS 13184 Nguyễn Thái Học 08/10/1991 12 102 2NT 339 TSB - TSN - TSS A SGD 4779 Phạm ánh Hồng 24/04/91 13.5 401 1 340 TSB - TSN - TSS B TTN 14925 Phạm ánh Hồng 24/04/91 13.5 301 1 341 TSB - TSN - TSS A KSA 31034 Trần Thị Hoa Hồng 02/03/1991 15 401 2 342 TSB - TSN - TSS A DCN 934 Hà Thị Hồng 20/11/90 13 401 2NT 6 343 TSB - TSN - TSS B DDY 65997 Trần Thị Hồng 02/04/1990 13.5 301 2NT 344 TSB - TSN - TSS D1 LPS 11200 Ngô Thị Thu Hồng 18/03/90 13.5 401 1 345 TSB - TSN - TSS A KTS 485 Trần Hồng 20/07/91 16 401 2NT 346 TSB - TSN - TSS A HUI 7081 Hoàng Châu Huế 16/02/91 14 401 2 347 TSB - TSN - TSS A DHK 18176 Lê Thị Huế 28/04/91 13.5 401 1 6 348 TSB - TSN - TSS A KSA 23075 Nguyễn Thanh Huệ 17/02/91 17.5 401 2NT 349 TSB - TSN - TSS A MDA 5490 Đinh Thị Huệ 04/04/1990 13.5 401 2NT 350 TSB - TSN - TSS B YDD 2913 Nguyễn Thị Huệ 07/06/1991 13 301 2NT 351 TSB - TSN - TSS A TTS 446 Nguyễn Duy Hùng 31/08/91 12.5 201 2 352 TSB - TSN - TSS B HUI 36516 Nguyễn Đức Hùng 18/06/91 14.5 301 1 353 TSB - TSN - TSS A HUI 7904 Nguyễn Hữu Hùng 11/09/1991 15 401 2NT 354 TSB - TSN - TSS D1 KHA 4081 Hoàng Kim Hùng 02/10/1991 15.5 401 2NT 355 TSB - TSN - TSS A DDK 6210 Nguyễn Phi Hùng 25/08/91 13.5 103 2NT 356 TSB - TSN - TSS B DCN 1175 Nguyễn Quang Hùng 07/10/1989 14 301 2NT 357 TSB - TSN - TSS A DDK 6141 Lê Sỹ Hùng 05/03/1991 14.5 102 2NT 358 TSB - TSN - TSS A TMA 9168 Ngô Thanh Hùng 02/06/1991 13 201 2NT 359 TSB - TSN - TSS B NLS 50531 Trần Thanh Hùng 16/10/89 15 301 2NT 360 TSB - TSN - TSS A SPK 4052 Phạm Thế Hùng 19/04/91 13 103 1 361 TSB - TSN - TSS A DDK 6233 Nguyễn Tuấn Hùng 27/09/90 12.5 102 2NT 362 TSB - TSN - TSS A ANS 642 Phan Nguyễn Tuấn Hùng 12/09/1991 15.5 401 2 363 TSB - TSN - TSS A LAH 1018 Nguyễn Văn Hùng 02/05/1991 12 109 2NT
 11. 364 TSB - TSN - TSS D3 DHK 84394 Nhữ Văn Hùng 07/03/1988 11 401 2NT 3 365 TSB - TSN - TSS A GTS 13528 Phạm Văn Hùng 19/09/91 13 109 2NT 366 TSB - TSN - TSS A KSA 23810 Phạm Văn Hùng 18/05/91 14.5 401 1 367 TSB - TSN - TSS A HHA 6766 Trần Văn Hùng 08/12/1991 13 102 1 368 TSB - TSN - TSS A HHA 6719 Võ Văn Hùng 18/12/90 12.5 102 2NT 369 TSB - TSN - TSS B YTB 3488 Dương Xuân Hùng 09/09/1991 18.5 301 2NT 370 TSB - TSN - TSS A TDV 4784 Nguyễn Đức Huy 10/06/1990 12.5 110 1 371 TSB - TSN - TSS A GHA 5849 Hoàng Quốc Huy 02/04/1989 13 105 2NT 372 TSB - TSN - TSS A DDK 5917 Nguyễn Trường Huy 03/12/1990 14 102 2NT 373 TSB - TSN - TSS A GSA 4262 Đinh Văn Huy 07/05/1991 12.5 103 2NT 374 TSB - TSN - TSS A DDK 5919 Nguyễn Văn Huy 02/10/1991 14 105 2NT 375 TSB - TSN - TSS A SPS 2831 Nguyễn Thị Bích Huyền 19/12/90 13.5 401 2NT 376 TSB - TSN - TSS B NLS 22784 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 17/02/91 13 301 2NT 377 TSB - TSN - TSS D1 NLS 41108 Bùi Thị Thanh Huyền 25/11/89 14 401 2 378 TSB - TSN - TSS A TMA 11658 Đỗ Thị Thanh Huyền 14/08/91 15.5 110 2NT 379 TSB - TSN - TSS A MDA 5789 Đào Thị Huyền 19/09/91 13 201 2 380 TSB - TSN - TSS A DCN 984 Nguyễn Thị Huyền 18/10/91 15 401 2NT 381 TSB - TSN - TSS A LDA 11088 Nguyễn Thị Huyền 20/06/91 13 201 2NT 6 382 TSB - TSN - TSS A DTE 12592 Nguyễn Thị Huyền 22/02/91 14 401 2NT 383 TSB - TSN - TSS A KSA 10073 Phạm Thị Huyền 26/04/91 13.5 401 2NT 384 TSB - TSN - TSS A DDQ 34958 Võ Thị Huyền 27/06/91 15.5 401 2NT 385 TSB - TSN - TSS D1 DTT 24527 Văn Ngọc Trương Huyền 12/07/1991 14 401 2 386 TSB - TSN - TSS A KSA 23570 Ninh Thị út Huyền 20/01/91 16 401 2NT 387 TSB - TSN - TSS B SPS 8579 Thập Thị Kim Huỳnh 11/03/1991 12.5 301 2NT 1 388 TSB - TSN - TSS A DDQ 34964 Lê Quang Huỳnh 14/05/91 13 401 2NT 389 TSB - TSN - TSS B NLS 22871 Ngưu Văn Huỳnh 15/11/90 11.5 301 2NT 1 390 TSB - TSN - TSS A SGD 37069 Nguyễn Đức Hưng 30/04/91 12.5 401 2NT 6 391 TSB - TSN - TSS A QSB 2809 Trần Hải Hưng 10/12/1991 16 105 2 392 TSB - TSN - TSS A QSK 2114 Nguyễn Hoàng Hưng 29/07/90 15.5 401 2NT 393 TSB - TSN - TSS A KSA 3208 Vũ Khánh Hưng 08/03/1991 16.5 103 2 394 TSB - TSN - TSS A GTS 13532 Trương Ngô Hưng 12/01/1991 13 105 2 395 TSB - TSN - TSS A GTS 14031 Huỳnh Tấn Hưng 01/01/1991 12 102 2NT 6 396 TSB - TSN - TSS B YDS 6774 Lê Thiên Thanh Hưng 07/04/1991 13.5 301 2NT 1 397 TSB - TSN - TSS A HUI 27759 Nguyễn Thị Thanh Hưng 11/12/1991 13.5 201 2NT 398 TSB - TSN - TSS A TMA 12766 Đoàn Trung Hưng 18/03/90 14.5 401 2NT 399 TSB - TSN - TSS A SGD 37073 Đặng Xuân Hưng 29/08/91 12.5 109 1 400 TSB - TSN - TSS A MBS 23135 Nguyễn Thị Kim Hương 13/08/89 13.5 201 2NT
 12. 401 TSB - TSN - TSS A DHK 18459 Đinh Thị Như Hương 21/11/91 15 401 2NT 402 TSB - TSN - TSS A DTY 13997 Vũ Thị Thanh Hương 13/12/91 13 401 2NT 6 403 TSB - TSN - TSS B YPB 3106 Nguyễn Thị Hương 01/06/1991 16.5 301 2 404 TSB - TSN - TSS B YDD 3411 Nguyễn Thị Hương 25/01/91 16.5 301 2NT 405 TSB - TSN - TSS D1 HUI 62360 Nguyễn Thị Hương 29/09/91 13 401 2NT 6 406 TSB - TSN - TSS D1 SPS 16607 Hồ Thiên Hương 01/01/1991 21.5 751 2 407 TSB - TSN - TSS A DDQ 35292 Nguyễn Thị Thu Hương 05/10/1991 12.5 201 2 408 TSB - TSN - TSS D1 HHK 607 Phạm Thị Thu Hương 22/02/91 13.5 401 1 409 TSB - TSN - TSS A LDA 4391 Đỗ Thị Hường 08/12/1991 12 110 2NT 410 TSB - TSN - TSS A TDV 9889 La Thị Hường 10/10/1991 13 201 2NT 411 TSB - TSN - TSS A QSK 2213 Nguyễn Thị Hường 03/02/1991 12.5 401 1 412 TSB - TSN - TSS A TMA 8235 Vương Thị Hường 12/02/1991 15.5 401 2NT 413 TSB - TSN - TSS D1 QHE 11151 Ngô Thị Thu Hường 20/02/91 17.5 401 2NT 414 TSB - TSN - TSS A MBS 6581 Nguyễn Thị Thu Hường 16/01/91 13 401 1 415 TSB - TSN - TSS A HUI 8420 Nguyễn Phan Thư Hường 17/05/91 15 401 2NT 416 TSB - TSN - TSS A SGD 5708 Vũ Anh Hưởng 21/08/91 14 401 2 417 TSB - TSN - TSS B DYH 3101 Mai Quốc Hữu 08/05/1991 15.5 301 2NT 418 TSB - TSN - TSS A QSB 11374 Trần Quang Khải 06/09/1991 15.5 102 2NT 419 TSB - TSN - TSS A DDQ 35516 Lương Duy Khánh 08/01/1991 15.5 401 2NT 420 TSB - TSN - TSS A DDK 6741 Phan Đức Khánh 04/02/1991 14.5 101 2NT 421 TSB - TSN - TSS A DDK 6720 Nguyễn Quốc Khánh 09/02/1989 14 201 2 422 TSB - TSN - TSS A HUI 8703 Huỳnh Thị Khánh 08/10/1991 11.5 201 2NT 6 423 TSB - TSN - TSS A GHA 6983 Bùi Văn Khánh 01/05/1991 14.5 401 1 424 TSB - TSN - TSS B TDV 18543 Cao Xuân Khánh 01/04/1991 15.5 301 2NT 425 TSB - TSN - TSS A TTS 457 Nguyễn Văn Khiêm 24/03/91 13 102 2NT 426 TSB - TSN - TSS A GHA 7141 Nguyễn Thành Khoa 20/05/91 14.5 109 2 427 TSB - TSN - TSS D1 QSK 1175 Hoàng Anh Khôi 13/03/91 15.5 401 2 428 TSB - TSN - TSS A SGD 37116 Huỳnh Thị Bảo Khuyên 24/09/91 12.5 201 2NT 429 TSB - TSN - TSS B NLS 24243 Nguyễn Anh Kiệt 06/07/1991 13.5 301 2NT 430 TSB - TSN - TSS A SPK 4794 Trần Hữu Kiệt 13/04/91 13 104 2NT 431 TSB - TSN - TSS A SGD 6149 Nguyễn Thị Diễm Kiều 16/06/91 12.5 201 2NT 432 TSB - TSN - TSS A SGD 37129 Vương Thủy Kiều 08/02/1991 13 201 2NT 433 TSB - TSN - TSS D1 ANS 3687 Vương Thúy Kiều 08/02/1991 12.5 751 2NT 434 TSB - TSN - TSS A MBS 23248 Nguyễn Thị Vân Kiều 24/04/91 13.5 401 2NT 435 TSB - TSN - TSS B HUI 51432 Nguyễn Thị Mỹ Kim 08/08/1991 14.5 301 2NT 436 TSB - TSN - TSS A DQN 4618 Phan Thị Phụng Kim 02/10/1991 12.5 201 2NT 437 TSB - TSN - TSS A CSS 1775 Rơ Lan Klah 16/05/91 12.5 105 1 1
 13. 438 TSB - TSN - TSS A DDQ 35742 Phạm Thị Lai 01/02/1991 14 401 2NT 439 TSB - TSN - TSS A KSA 13509 Võ Thị Hồng Lam 22/01/91 17.5 401 2NT 440 TSB - TSN - TSS A DDQ 35797 Nguyễn Thị Diệu Lan 20/08/91 14 103 2NT 441 TSB - TSN - TSS D1 SGD 26863 Đặng Thị Phương Lan 20/01/91 14 401 2 442 TSB - TSN - TSS A KSA 642 Nguyễn Thị Lan 10/10/1991 17.5 401 2NT 443 TSB - TSN - TSS A DCN 1193 Nguyễn Thị Lan 06/07/1990 12.5 201 2NT 444 TSB - TSN - TSS A DCN 23859 Phạm Thị Lan 03/11/1991 13.5 201 2NT 445 TSB - TSN - TSS A DHS 26980 Phạm Thị Lan 15/08/91 11.5 201 2NT 6 446 TSB - TSN - TSS B NNH 15201 Võ Thị Lan 24/04/91 14 301 2NT 447 TSB - TSN - TSS A TTN 4211 Nguyễn Thị Lành 20/11/91 13 401 1 448 TSB - TSN - TSS A DDQ 35913 Võ Văn Lành 17/01/91 14.5 401 2NT 449 TSB - TSN - TSS B TDV 18294 Lê Thị Lãnh 11/02/1991 13 301 2NT 450 TSB - TSN - TSS A CSS 1834 Nguyễn Thị Lắm 25/05/91 14 401 2NT 451 TSB - TSN - TSS A SPK 4915 Bùi Thúc Duy Lâm 18/05/91 14.5 103 2 452 TSB - TSN - TSS A GSA 1643 Phạm Khánh Lâm 09/10/1991 11.5 102 1 453 TSB - TSN - TSS D1 QHE 11158 Đậu Thị Lâm 03/10/1991 16 401 2 6 454 TSB - TSN - TSS B YTB 4099 Nguyễn Tùng Lâm 12/10/1991 14 301 2NT 455 TSB - TSN - TSS A DDK 7275 Nguyễn Xuân Lân 25/07/91 14 105 3 456 TSB - TSN - TSS A LAH 1276 Nguyễn Văn Lập 31/10/91 14.5 109 2NT 457 TSB - TSN - TSS A HCS 280 Võ Nguyệt Dạ Lê 14/08/91 13.5 401 2NT 458 TSB - TSN - TSS A DTT 5268 Phạm Thị Bích Lệ 22/02/91 13 401 2NT 459 TSB - TSN - TSS A HUI 27990 Nguyễn Thị Lên 28/09/91 15 401 2NT 460 TSB - TSN - TSS A QHI 6562 Trần Trí Lí 11/02/1990 15 105 2 461 TSB - TSN - TSS A TTN 4573 Nguyễn Trang Lịch 22/03/91 13.5 401 2NT 462 TSB - TSN - TSS B TTN 16259 Nguyễn Trang Lịch 22/03/91 14 301 2NT 463 TSB - TSN - TSS A DCN 25378 Nguyễn Văn Lịch 09/10/1991 12 102 2NT 464 TSB - TSN - TSS A KSA 29187 Lê Thị Thanh Liêm 14/03/91 17.5 401 2 465 TSB - TSN - TSS A DDQ 36106 Nguyễn Thị ái Liên 19/04/91 15.5 401 2NT 466 TSB - TSN - TSS A KSA 1962 Nguyễn Thị Kim Liên 09/03/1990 17 401 2NT 467 TSB - TSN - TSS D1 HDT 647 Hoàng Thị Liên 16/05/91 12.5 751 2NT 468 TSB - TSN - TSS A TDV 5167 Lê Thị Liên 22/12/91 14 401 2NT 469 TSB - TSN - TSS A TMA 19345 Nguyễn Thị Liên 21/12/91 14 401 2NT 470 TSB - TSN - TSS B QST 13426 Phí Văn Liễn 09/01/1991 16.5 301 2 471 TSB - TSN - TSS A SGD 6674 Trần Thị Liễu 24/09/91 13 401 1 472 TSB - TSN - TSS B HUI 51633 Tạ Thị Xuân Liễu 05/05/1991 14 301 2NT 473 TSB - TSN - TSS B TTN 16163 Trần Bảo Linh 15/10/91 15.5 301 2 474 TSB - TSN - TSS A KSA 15624 Nguyễn Duy Linh 22/07/91 14.5 102 1
 14. 475 TSB - TSN - TSS A KSA 33622 Nguyễn Thị Hoàng Linh 01/01/1990 15.5 401 2NT 476 TSB - TSN - TSS A DHK 18461 Phạm Khánh Linh 16/08/91 16.5 401 2 477 TSB - TSN - TSS D1 DMS 2382 Nguyễn Thị Mỹ Linh 14/11/91 13 751 2 478 TSB - TSN - TSS A HQS 775 Trần Phong Linh 01/10/1991 12 109 2NT 479 TSB - TSN - TSS B NLS 25103 Nguyễn Thị Phương Linh 01/01/1991 14.5 301 2NT 480 TSB - TSN - TSS A KSA 32446 Nguyễn Thị Phương Linh 21/10/91 14 201 2 481 TSB - TSN - TSS B NLS 51069 Nguyễn Thị Phương Linh 21/10/91 15 301 2 482 TSB - TSN - TSS A TTN 4455 Phạm Thị Thùy Linh 19/01/91 15 401 2NT 483 TSB - TSN - TSS B DHY 58912 Trần Thị Thùy Linh 25/02/91 16.5 301 2NT 484 TSB - TSN - TSS A DDQ 36429 Thân Trúc Linh 17/01/91 15 401 2NT 485 TSB - TSN - TSS B NLS 51094 Võ Thị Trúc Linh 01/02/1991 14.5 301 2NT 486 TSB - TSN - TSS B YTB 4319 Nguyễn Xuân Linh 15/03/91 16 301 2NT 487 TSB - TSN - TSS A DDK 7578 Ninh Quang Lỉnh 01/09/1991 14.5 102 2 488 TSB - TSN - TSS A SPK 14478 Nguyễn Duy Lĩnh 14/03/91 13.5 102 2NT 489 TSB - TSN - TSS A DDK 7598 Phạm Đại Lĩnh 24/12/91 14 102 2 490 TSB - TSN - TSS A GSA 4333 Phạm Vũ Lĩnh 15/09/90 11.5 109 1 491 TSB - TSN - TSS B NNH 36975 Lê Quang Loan 19/05/90 13 301 2NT 492 TSB - TSN - TSS A DCN 1329 Trần Bá Long 20/07/91 12.5 102 2NT 493 TSB - TSN - TSS A KSA 15261 Nguyễn Long 20/12/91 12.5 201 2NT 494 TSB - TSN - TSS D1 HUI 57761 Trần Phi Long 28/09/91 11.5 751 1 495 TSB - TSN - TSS B DHY 58062 Tạ Phước Long 28/08/91 16.5 301 2 496 TSB - TSN - TSS B DHY 58096 Tống Phước Quang Long 09/09/1991 21 301 2 497 TSB - TSN - TSS A DDK 7880 Phạm Như Lộc 03/04/1991 12.5 103 2NT 6 498 TSB - TSN - TSS A DDK 7889 Trà Quang Lộc 22/02/91 14 109 1 499 TSB - TSN - TSS D1 NLS 54932 Nguyễn Văn Lộc 15/03/91 12.5 401 1 500 TSB - TSN - TSS B DYS 4091 Nguyễn Bá Lợi 13/07/91 15 301 2NT 6 501 TSB - TSN - TSS B MBS 29369 Trương Quang Lợi 09/09/1991 13 301 2NT 502 TSB - TSN - TSS B YDS 19177 Châu Văn Thắng Lợi 20/06/91 12.5 301 2 1 503 TSB - TSN - TSS D1 DCN 5600 Lại Thị Lụa 17/05/91 12.5 751 2NT 504 TSB - TSN - TSS D1 QHF 4292 Lê Thị Lụa 23/10/91 15 751 2NT 505 TSB - TSN - TSS A KTA 4759 Trần Trí Luân 26/12/89 14 102 2 506 TSB - TSN - TSS A GHA 8343 Phạm Văn Luân 15/05/91 12.5 102 2NT 507 TSB - TSN - TSS A SPK 14533 Lê Sĩ Luật 05/10/1991 14 109 2NT 508 TSB - TSN - TSS B HUI 51741 Lê Sĩ Luật 05/10/1991 15 301 2NT 509 TSB - TSN - TSS A NHS 3455 Ngô Thị Luôn 16/10/91 14.5 401 2NT 510 TSB - TSN - TSS D1 NHF 3959 Dương Tuấn Lực 04/11/1991 14.5 103 1 511 TSB - TSN - TSS A DDK 8141 Phan Văn Tự Lực 16/06/91 12 102 2NT
 15. 512 TSB - TSN - TSS A MDA 8082 Đỗ Văn Lực 20/05/91 12 102 2NT 513 TSB - TSN - TSS A DCN 26785 Mai Văn Lừng 15/10/89 13 201 2NT 514 TSB - TSN - TSS A DHK 13692 Phạm Đình Lương 16/09/91 11.5 102 1 515 TSB - TSN - TSS A GTS 13601 Bùi Xuân Lượng 20/02/90 12 109 1 516 TSB - TSN - TSS A KSA 1006 Nguyễn Văn Lưu 01/08/1991 13.5 401 1 6 517 TSB - TSN - TSS D1 DCN 5645 Phạm Thị Lựu 12/06/1991 15 401 2 518 TSB - TSN - TSS A DHK 14255 Nguyễn Thị ái Ly 10/02/1990 13.5 401 2NT 519 TSB - TSN - TSS A DHY 31465 Nguyễn Thị Diễm Ly 07/02/1991 14 401 2NT 520 TSB - TSN - TSS B YDS 40712 Nguyễn Thị Diễm Ly 07/02/1991 13.5 301 2NT 521 TSB - TSN - TSS A QSK 2845 Nguyễn Thị Mai Ly 09/12/1990 14 401 1 522 TSB - TSN - TSS A KSA 34085 Lê Thị Thảo Ly 03/03/1991 13.5 401 2NT 523 TSB - TSN - TSS B YQS 1704 Chu Thị Ly 30/08/91 14.5 301 1 524 TSB - TSN - TSS A SGD 7657 Chu Thị Ly 30/08/91 12 201 1 525 TSB - TSN - TSS A KSA 5364 Phạm Thị Trúc Ly 26/09/91 13.5 401 2 526 TSB - TSN - TSS A HUI 28309 Trần Thị Trúc Ly 20/11/91 15.5 401 2NT 527 TSB - TSN - TSS B HUI 51844 Trần Thị Trúc Ly 20/11/91 17.5 301 2NT 528 TSB - TSN - TSS A SP2 1864 Phạm Thị Lý 26/11/90 15.5 401 2NT 529 TSB - TSN - TSS B YPB 4026 Vũ Văn Lý 03/08/1991 13 301 2NT 530 TSB - TSN - TSS B MBS 27241 Đặng Thị Quỳnh Mai 30/12/91 13.5 301 2 531 TSB - TSN - TSS D1 SGD 27716 Nguyễn Quỳnh Mai 05/04/1991 15 401 2NT 532 TSB - TSN - TSS A DCN 27321 Đỗ Thị Thanh Mai 07/04/1991 15 401 2NT 533 TSB - TSN - TSS A QSK 7500 Nguyễn Thị Thanh Mai 29/06/91 11.5 201 1 534 TSB - TSN - TSS B YHB 5055 Khương Thị Mai 17/11/90 19 301 2NT 535 TSB - TSN - TSS A TMA 42509 Tăng Thị Mai 01/10/1991 18 401 2NT 536 TSB - TSN - TSS B DHT 55456 Nguyễn Thị Tuyết Mai 13/05/90 15 301 2 537 TSB - TSN - TSS A LAH 1436 Nguyễn Văn Mạnh 08/08/1991 14 102 2NT 538 TSB - TSN - TSS A DDK 8356 Trần Thiện Mẫn 04/04/1991 13.5 110 2NT 6 539 TSB - TSN - TSS A SPK 14587 Đỗ Đình Minh 11/10/1991 12.5 105 2NT 540 TSB - TSN - TSS A KTS 833 Nguyễn Đức Minh 21/07/91 13 109 2 541 TSB - TSN - TSS A KSA 19021 Nguyễn Thị Hồng Minh 08/02/1990 18.5 401 2 542 TSB - TSN - TSS A DDK 8394 Đoàn Thanh Minh 28/11/90 13 109 2NT 543 TSB - TSN - TSS B YDD 4683 Lê Thị Minh 06/12/1990 16.5 301 2NT 544 TSB - TSN - TSS A QSK 2991 Trần Thị Tuyết Minh 27/05/90 15.5 401 2NT 545 TSB - TSN - TSS A KHA 9174 Nguyễn Hồng Mơ 11/11/1991 20 401 2NT 546 TSB - TSN - TSS B NLS 26646 Quách Thị Thúy Mơ 11/12/1990 14 301 3 547 TSB - TSN - TSS A GTS 14404 Nguyễn Hữu Mùi 03/08/1991 12.5 109 2NT 548 TSB - TSN - TSS D1 TDV 26762 Lưu Thị Mùi 20/08/91 12.5 751 2
 16. 549 TSB - TSN - TSS A DHS 25394 Nguyễn Thị Mùi 11/06/1991 13 401 1 550 TSB - TSN - TSS A KSA 33147 Võ Thị Muội 09/01/1991 16.5 401 2NT 551 TSB - TSN - TSS A KSA 33254 Lê Thị Hà My 25/04/91 14.5 401 2NT 552 TSB - TSN - TSS A DCN 1487 Hồ Văn Mỹ 04/06/1990 15.5 101 2NT 553 TSB - TSN - TSS A TMA 42525 Nguyễn Văn Mỹ 13/08/91 14.5 401 2NT 554 TSB - TSN - TSS A LNH 4932 Đỗ Thị Mỵ 18/04/91 13 201 2NT 555 TSB - TSN - TSS B QHT 2532 Nguyễn Thị Mỵ 08/04/1991 14 301 2NT 6 556 TSB - TSN - TSS B TTN 16973 Trần Anh Nam 11/08/1991 14.5 301 1 557 TSB - TSN - TSS A SPK 6177 Mai Đình Nam 20/11/91 13 102 2 558 TSB - TSN - TSS A BVS 640 Nguyễn Hoài Nam 27/04/91 14 103 2 559 TSB - TSN - TSS A QSK 3057 Nguyễn Hoài Nam 10/01/1990 13.5 103 1 560 TSB - TSN - TSS A KHA 9475 Nguyễn Hoài Nam 18/01/90 15 201 2NT 561 TSB - TSN - TSS A HHA 9549 Vũ Hồng Nam 09/03/1990 13 102 2 562 TSB - TSN - TSS B HUI 39521 Trương Kỳ Nam 19/09/91 13 301 2NT 563 TSB - TSN - TSS A MDA 8870 Trần Thanh Nam 21/03/90 12.5 104 2NT 564 TSB - TSN - TSS B DHY 63162 Hồ Văn Nam 22/09/91 15 301 2NT 565 TSB - TSN - TSS A XDA 6696 Nguyễn Văn Nam 16/09/90 13.5 201 2NT 566 TSB - TSN - TSS A GSA 2029 Trần Văn Nam 07/03/1991 12 102 2NT 567 TSB - TSN - TSS A DHK 14865 Trần Văn Nam 24/03/91 13 102 1 568 TSB - TSN - TSS A DCN 29187 Vũ Văn Nam 21/10/90 16 109 2NT 569 TSB - TSN - TSS A HUI 12515 Trần Thị Hồng Nga 11/04/1991 16.5 401 2NT 570 TSB - TSN - TSS A DDQ 37841 Huỳnh Thị Kiều Nga 17/06/91 15 401 2NT 571 TSB - TSN - TSS A DCN 1536 Chu Thị Nga 10/01/1991 15 401 2NT 572 TSB - TSN - TSS B YDD 4903 Trần Thị Nga 22/08/91 14 301 2NT 573 TSB - TSN - TSS A KSA 31780 Trần Thị Thu Nga 21/11/91 14 401 1 574 TSB - TSN - TSS A DQN 6546 Huỳnh Trần Huyền Ngân 18/11/91 12.5 110 2NT 575 TSB - TSN - TSS D1 DHK 80298 Đỗ Thị Hương Ngân 11/03/1991 14 401 2 576 TSB - TSN - TSS A HUI 28477 Đàm Thị Thanh Ngân 15/08/91 13.5 401 2NT 577 TSB - TSN - TSS A DCN 29853 Đinh Thị Ngân 04/01/1991 15 401 2NT 578 TSB - TSN - TSS B HUI 52071 Nguyễn Thị Ngân 20/08/91 15 301 2 579 TSB - TSN - TSS A DCN 1554 Trịnh Thị Ngân 12/01/1990 12.5 401 2NT 6 580 TSB - TSN - TSS B HUI 39670 Phạm Thị Thúy Ngân 12/06/1991 16 301 2NT 581 TSB - TSN - TSS D1 NTS 2265 Trần Thị Thúy Ngân 25/11/91 15 401 1 582 TSB - TSN - TSS A DDK 8952 Huỳnh Ngọc Nghi 20/07/91 13.5 103 2NT 583 TSB - TSN - TSS A NLS 7737 Huỳnh Đức Nghĩa 13/07/91 12.5 109 2 584 TSB - TSN - TSS A TTS 474 Ngô Trọng Nghĩa 09/02/1991 12 109 2NT 585 TSB - TSN - TSS A DDK 9020 Nguyễn Trọng Nghĩa 03/07/1991 14 109 1
 17. 586 TSB - TSN - TSS A GTS 4606 Võ Văn Nghĩa / /91 13.5 109 2NT 587 TSB - TSN - TSS B HUI 39934 Võ Văn Nghĩa / /91 13 301 2NT 588 TSB - TSN - TSS A SPK 14691 Đinh Viết Ngọ 18/07/90 15 401 1 589 TSB - TSN - TSS A GHA 9657 Phan Thị Hồng Ngoan 01/02/1991 15 103 2NT 590 TSB - TSN - TSS A KSA 26253 Nguyễn Thị ánh Ngọc 28/11/91 14.5 401 2 591 TSB - TSN - TSS A DDQ 38276 Nguyễn Bá Ngọc 11/04/1991 13 401 1 592 TSB - TSN - TSS B YDS 15892 Đàm Bảo Ngọc 03/07/1991 17 301 2 593 TSB - TSN - TSS B YDS 15893 Đào Thị Bảo Ngọc 12/03/1991 14.5 301 2 594 TSB - TSN - TSS A ANS 1010 Đặng Bích Ngọc 05/06/1991 16.5 401 2 595 TSB - TSN - TSS D1 QSQ 429 Đinh Nguyên Bích Ngọc 29/07/91 13 751 2 596 TSB - TSN - TSS A THP 7377 Đinh Thị Bích Ngọc 28/06/91 13.5 401 2NT 6 597 TSB - TSN - TSS A KSA 22393 Võ Thị Bích Ngọc 24/12/91 14.5 401 2NT 598 TSB - TSN - TSS B NNH 20222 Vương Hoàng Ngọc 10/09/1991 14 301 2NT 599 TSB - TSN - TSS A KSA 20443 Mai Nguyễn Minh Ngọc 10/05/1991 15 401 2 600 TSB - TSN - TSS A HQH 365 Nguyễn Minh Ngọc 09/01/1991 14.5 109 2NT 601 TSB - TSN - TSS A DDQ 38334 Phan Nguyễn Phương Ngọc 20/09/91 16.5 401 3 602 TSB - TSN - TSS A KSA 11960 Dương Quốc Ngọc 11/12/1991 15 401 2 603 TSB - TSN - TSS A HQS 802 Nguyễn Sỹ Ngọc 18/11/90 12 102 1 604 TSB - TSN - TSS A MBS 23787 Ngô Thị Ngọc 17/09/91 12.5 201 2NT 605 TSB - TSN - TSS A DCN 1582 Nguyễn Thị Ngọc 12/01/1991 12.5 110 2NT 606 TSB - TSN - TSS B YDD 5246 Nguyễn Thị Ngọc 12/01/1991 15.5 301 2NT 607 TSB - TSN - TSS A DDK 9180 Nguyễn Văn Ngọc 02/07/1991 13 102 2NT 608 TSB - TSN - TSS A HUI 12996 Nguyễn Tấn Trung Ngôn 24/05/91 15 201 2NT 609 TSB - TSN - TSS B HUI 52239 Võ Phú Nguyên 28/09/91 15 301 2 610 TSB - TSN - TSS A NLS 8031 Nguyễn Thành Nguyên 14/10/91 12 102 2NT 611 TSB - TSN - TSS A CSS 2391 Đặng Thảo Nguyên 14/02/91 12.5 103 1 612 TSB - TSN - TSS A TTN 5837 Nguyễn Bình Thảo Nguyên 07/01/1991 14.5 401 2NT 613 TSB - TSN - TSS A DTT 7290 Nguyễn Xuân Thảo Nguyên 26/02/91 14 401 2NT 614 TSB - TSN - TSS A SGD 37474 Võ Thị Y Nguyên 15/11/91 14.5 201 2 615 TSB - TSN - TSS D1 HUI 58516 Trần Thị Phương Nguyệt 21/02/91 12.5 751 2 616 TSB - TSN - TSS A DHY 31427 Nguyễn Đình Nhã 08/09/1991 14.5 401 2NT 617 TSB - TSN - TSS A KSA 19919 Phan Vũ Thanh Nhã 30/04/91 15.5 401 2 618 TSB - TSN - TSS B NNH 37583 Trần Thanh Nhàn 20/10/91 12.5 301 1 619 TSB - TSN - TSS D1 QHE 5355 Nguyễn Thị Nhàn 11/09/1991 16.5 751 2NT 620 TSB - TSN - TSS A LDA 9810 Huỳnh Thị Tú Nhàn 02/01/1991 16 401 2 621 TSB - TSN - TSS B DHY 59239 Nguyễn Duy Nhân 30/08/91 15.5 301 2 622 TSB - TSN - TSS A SPK 6764 Nguyễn Thành Nhân 17/05/91 14 104 2NT
 18. 623 TSB - TSN - TSS B HUI 52284 Trần Thế Nhân 01/02/1991 16.5 301 2NT 624 TSB - TSN - TSS A CSS 2493 Nguyễn Thanh Nhật 11/10/1991 15.5 401 2NT 625 TSB - TSN - TSS B NLS 51788 Nguyễn Phạm ái Nhi 05/01/1991 14.5 301 2NT 6 626 TSB - TSN - TSS A SPK 14782 Phạm Thị Bích Nhi 28/07/91 12 201 2NT 627 TSB - TSN - TSS A QSK 3562 Nguyễn Thị Mộng Nhi --/--/91 12 401 2NT 1 628 TSB - TSN - TSS A DDQ 38790 Lê Thị Phương Nhi 24/09/91 13 401 1 629 TSB - TSN - TSS A KSA 34488 Dương Thị Tố Nhi 25/11/91 15.5 401 2NT 630 TSB - TSN - TSS A SPS 6766 Mai Uyển Nhi 11/01/1991 14 401 2 631 TSB - TSN - TSS A HHA 10357 Đỗ Tất Nhiên 20/12/91 12.5 102 2NT 632 TSB - TSN - TSS A KSA 8106 Bùi Thanh Nhiên 01/01/1991 15.5 109 2 633 TSB - TSN - TSS D1 QSX 7182 Nguyễn Văn Nhơn 20/05/91 14 401 2NT 634 TSB - TSN - TSS D1 HUI 62605 Lê Thị Hồng Nhung 04/09/1991 13.5 401 1 635 TSB - TSN - TSS D1 QSK 1866 Nguyễn Thúy Hồng Nhung 16/08/91 16.5 401 2NT 636 TSB - TSN - TSS B HUI 52424 Phạm Thị Mỹ Nhung 02/02/1991 12.5 301 1 637 TSB - TSN - TSS D3 DHK 84525 Đặng Thị Nhung 14/12/90 14.5 401 2NT 638 TSB - TSN - TSS A TDV 12669 Nguyễn Thị Nhung 10/12/1991 13 201 1 639 TSB - TSN - TSS A QHI 8481 Phạm Thị Nhung 02/03/1991 15 401 2NT 640 TSB - TSN - TSS A TMA 22412 Phạm Thị Nhung 10/05/1991 13.5 401 2 641 TSB - TSN - TSS D1 NHF 5106 Trịnh Thị Nhung 19/06/91 17 751 2NT 642 TSB - TSN - TSS D1 DQN 1242 Văn Lê Thị Thùy Nhung 23/02/91 14 401 2NT 643 TSB - TSN - TSS A DDQ 38938 Đặng Thị Tuyết Nhung 15/05/91 13 401 3 6 644 TSB - TSN - TSS A PCS 303 Bùi Ngọc Quỳnh Như 09/07/1991 14.5 401 2 645 TSB - TSN - TSS A GSA 2289 Y Ra Ban Nie 17/07/91 12 201 1 646 TSB - TSN - TSS A GTS 10139 Trần Niên 05/01/1991 12 104 2NT 647 TSB - TSN - TSS B NNH 21203 Bùi Văn Niên 15/02/91 14.5 301 2NT 648 TSB - TSN - TSS A KSA 26057 Vũ Thị Nụ 26/12/90 16 401 2NT 649 TSB - TSN - TSS A DTT 7904 Lê Thị Mỹ Nữ 02/02/1991 13.5 401 2NT 650 TSB - TSN - TSS A DQN 7469 Đào Thị Nươn Nươn 05/02/1991 11.5 201 1 651 TSB - TSN - TSS A DTT 7908 Nguyễn Tô Ny 07/06/1991 12.5 105 2 6 652 TSB - TSN - TSS A ANS 1096 Nguyễn Thị Trà Ny 09/01/1990 13 109 2 653 TSB - TSN - TSS A CSS 2598 Dương Thị Hà Oanh 27/10/91 14.5 401 1 654 TSB - TSN - TSS D1 DMS 3641 Trần Thị Hồng Oanh 13/02/91 13.5 401 2 655 TSB - TSN - TSS A DDQ 39340 Nguyễn Thị Kim Oanh 15/10/91 12.5 401 1 656 TSB - TSN - TSS A DQN 7576 Trần Thị Kim Oanh 22/08/91 14 401 2NT 657 TSB - TSN - TSS B HYD 3021 Vương Thị Kim Oanh 28/10/91 10.5 301 1 1 658 TSB - TSN - TSS A MHN 14040 Vương Thị Kim Oanh 28/10/91 10 110 1 1 659 TSB - TSN - TSS A MBS 24030 Bùi Thị Lệ Oanh 11/11/1991 13 401 2NT
 19. 660 TSB - TSN - TSS A DDL 4241 Nguyễn Thị Oanh 30/09/91 13 401 2NT 661 TSB - TSN - TSS A TDV 5146 Phan Thị Oanh 05/03/1991 13 103 2NT 662 TSB - TSN - TSS A DDQ 39349 Phan Thị Oanh 02/10/1991 16 401 2NT 663 TSB - TSN - TSS B DDY 66974 Trương Thị Oanh 16/01/91 15.5 301 2 664 TSB - TSN - TSS B HUI 52536 Nguyễn Thị Hoàng Oánh 10/10/1991 13.5 301 2NT 665 TSB - TSN - TSS A DDK 9878 Hồ Đình Pha 07/12/1991 15 102 2 666 TSB - TSN - TSS D1 SGD 29353 Nguyễn Văn Pháp 29/01/91 12.5 751 2NT 667 TSB - TSN - TSS D1 MBS 46399 Nguyễn Hoài Phát 07/07/1991 13 103 2 668 TSB - TSN - TSS B DTT 19053 Nguyễn Tấn Phát 26/10/91 13.5 301 2 669 TSB - TSN - TSS B DHY 64624 Trần Xuân Phát 19/02/91 18.5 301 3 670 TSB - TSN - TSS A KSA 32874 Dương Thị Phấn 06/10/1991 16 401 2NT 671 TSB - TSN - TSS A SPK 7206 Đàm Khả Phi 05/05/1991 13.5 105 2 672 TSB - TSN - TSS A DDK 10016 Lê Đình Anh Phong 09/05/1991 12.5 201 2 673 TSB - TSN - TSS B DKY 5171 Phan Anh Phong 12/05/1991 12.5 301 1 6 674 TSB - TSN - TSS A SPK 14856 Lê Hồng Phong 20/08/91 13.5 103 2NT 675 TSB - TSN - TSS A DQN 7718 Ngô Hồng Phong 28/09/90 13 102 1 676 TSB - TSN - TSS A MBS 21617 Nguyễn Thanh Phong 02/09/1991 14 401 1 677 TSB - TSN - TSS B QST 9810 Trần Thanh Phong 11/12/1991 14 301 2 678 TSB - TSN - TSS A KSA 32412 Dương Thị Phong 13/09/91 16 401 2 679 TSB - TSN - TSS A LBS 1771 Nguyễn Văn Phong 01/10/1990 14 401 2NT 680 TSB - TSN - TSS D1 HUI 62646 Đinh Thị Mĩ Phú 08/06/1991 12.5 751 2NT 681 TSB - TSN - TSS A DDK 10165 Nguyễn Văn Phú 30/08/91 13 103 1 682 TSB - TSN - TSS A DDK 10293 Nguyễn ái Phúc 24/08/90 12 102 2NT 683 TSB - TSN - TSS B HUI 52642 Dương Thị Diễm Phúc 14/03/91 15 301 2NT 684 TSB - TSN - TSS D1 QSK 3924 Võ Hồng Hạnh Phúc 13/11/91 13 103 2 685 TSB - TSN - TSS A DDK 10268 Nguyễn Lê Hoàng Phúc 03/12/1991 13.5 103 1 686 TSB - TSN - TSS A KSA 15828 Phạm Thị Mỹ Phúc 20/11/91 13 401 2NT 687 TSB - TSN - TSS D1 LDA 20158 Thái Văn Phúc 04/10/1991 12.5 103 2NT 688 TSB - TSN - TSS A DDQ 39612 Võ Văn Phúc 10/10/1990 14 401 2NT 689 TSB - TSN - TSS B NNH 37787 Nguyễn Viết Phúc 15/06/90 13 301 1 690 TSB - TSN - TSS A DDS 19696 Phan Vĩnh Phúc 20/09/90 13.5 102 2 691 TSB - TSN - TSS D1 NLS 55099 Võ Thị Mỹ Phụng 24/02/91 13.5 401 2NT 692 TSB - TSN - TSS A SGD 11228 Nguyễn Thị Hồng Phước 09/09/1991 14 401 2 693 TSB - TSN - TSS A SPK 14947 Lê Hữu Phước 15/03/91 13 104 2 694 TSB - TSN - TSS A KSA 22789 Phạm Dương Hữu Phước 02/01/1991 14 401 2NT 695 TSB - TSN - TSS A QSC 1162 Trần Ngọc Phước 25/10/90 13.5 103 2NT 696 TSB - TSN - TSS B QST 12815 Nguyễn Thiên Phước 16/10/91 16 301 2
 20. 697 TSB - TSN - TSS A TMA 26365 Nguyễn Đỗ Hà Phương 20/11/90 12 201 2NT 698 TSB - TSN - TSS A DDQ 39868 Tôn Nữ Hồng Phương 25/11/91 16 401 2NT 699 TSB - TSN - TSS A KSA 13817 Nguyễn Kỳ Phương 02/08/1991 14.5 401 2NT 6 700 TSB - TSN - TSS A TDV 6902 Lê Thị Mai Phương 08/01/1991 15.5 401 2NT 701 TSB - TSN - TSS A DDQ 39810 Nguyễn Thị Thanh Phương 28/10/90 16 401 2 702 TSB - TSN - TSS D3 DHK 84379 Nguyễn Thị Phương 08/01/1991 12.5 401 1 703 TSB - TSN - TSS A KSA 23614 Trần Trọng Phương 07/05/1991 14 401 2NT 704 TSB - TSN - TSS A NLS 9317 Nguyễn Thị Xuân Phương 30/04/91 13.5 103 2 705 TSB - TSN - TSS D1 SPS 16243 Bùi Thị ái Phượng 11/08/1991 12.5 751 2NT 706 TSB - TSN - TSS A MDA 10282 Lê Thị Hồng Phượng 21/04/90 14.5 401 2NT 707 TSB - TSN - TSS A SPK 14956 Hồ Thị Kim Phượng 07/02/1991 13 201 1 708 TSB - TSN - TSS A KSA 32457 Nguyễn Thị Lam Phượng 20/07/91 14.5 401 2NT 709 TSB - TSN - TSS A HUI 29131 Trần Thị Mỹ Phượng 20/07/91 11.5 201 2NT 6 710 TSB - TSN - TSS B NNH 37883 Hà Sỹ Phượng 05/06/1991 14 301 2NT 711 TSB - TSN - TSS A GHA 10492 Hoàng Thị Phượng 23/06/91 14 103 2NT 712 TSB - TSN - TSS B NNH 37891 Hoàng Thị Phượng 07/07/1990 13 301 2NT 713 TSB - TSN - TSS A GSA 2488 Lê Đình Quang 20/01/91 12.5 102 2NT 714 TSB - TSN - TSS A GSA 2489 Đỗ Minh Quang 07/07/1990 11.5 109 1 715 TSB - TSN - TSS B NNH 22769 Hà Văn Quang 16/12/90 13 301 2NT 716 TSB - TSN - TSS A HHA 11288 Trần Văn Quảng 16/09/90 13.5 101 2 717 TSB - TSN - TSS B DDS 49457 Trần Đặng Công Quân 10/01/1991 13.5 301 2NT 718 TSB - TSN - TSS A HCH 1937 Đặng Đình Quân 26/06/91 13.5 401 1 719 TSB - TSN - TSS A CSS 2853 Nguyễn Hồng Quân 09/11/1991 15 102 2 720 TSB - TSN - TSS A KSA 23420 Nguyễn Hồng Quân 08/05/1990 11.5 102 1 721 TSB - TSN - TSS A DDS 19800 Hùnh Mạnh Quân 17/02/91 15 401 2 722 TSB - TSN - TSS A TTS 499 Lê Mai Tôn Quân 07/08/1991 17 401 2 6 723 TSB - TSN - TSS B DTY 17996 Nguyễn Văn Quân 20/10/91 17 301 2NT 724 TSB - TSN - TSS B NLS 52301 Nguyễn Thị Hồng Quế 20/12/90 15.5 301 1 725 TSB - TSN - TSS A NHS 5227 Hồ Bảo Quốc 19/02/91 17 401 2NT 726 TSB - TSN - TSS B TTN 18458 Hồ Bảo Quốc 19/02/91 16.5 301 2NT 727 TSB - TSN - TSS A GTS 12751 Cai Vũ Quốc 11/01/1991 14.5 103 2NT 728 TSB - TSN - TSS A LAH 1806 Hoàng Vương Quốc 19/01/91 15.5 102 2NT 729 TSB - TSN - TSS A HUI 29201 Phạm Xuân Quy 02/03/1991 14.5 401 1 730 TSB - TSN - TSS A QSB 5503 Nguyễn Lâm Phú Quý 14/05/90 15 401 2 731 TSB - TSN - TSS A DHK 18112 Trần Thị Quý 12/08/1991 10 104 2NT 4 732 TSB - TSN - TSS A KSA 24144 Đỗ Thị Bích Quyên 25/05/91 18 401 2NT 733 TSB - TSN - TSS A DPQ 1575 Lê Lệ Quyên 11/08/1991 13.5 401 2NT
Đồng bộ tài khoản