TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC

Chia sẻ: thuytrang_alone

Mã đề: 114 Thời gian: 90 phút Câu 1: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản